top of page

Vuur en water: een tumultueuze week

Bijgewerkt op: 20 jan.

De afgelopen week werd gevormd door tegenstellingen: vuur en water. Terwijl velen het nieuwe jaar met hoop en optimisme begroetten, ontvouwden zich duistere scènes in onze steden. Wat een feestelijke jaarwisseling had moeten zijn, ontaardde zoals verwacht in verontrustende gebeurtenissen. De onrustige start van het jaar toonde ons een schril contrast: enerzijds vuurwerk dat de lucht kleurde en anderzijds straatjihadisten die de veiligheid van hulpverleners in gevaar brachten.


De eerste week van het nieuwe jaar bracht opmerkelijk nieuws met zich mee dat extra aandacht verdient. Laten we starten met het oudjaarsvuurwerk, dat helaas niet overal een feestelijke aangelegenheid was. Het blijft een terugkerende gewoonte voor bepaalde 'jongeren' om vernielingen aan te richten en zaken in brand te steken. Opvallend is dat dit vooral een probleem lijkt te zijn in West-Europa, terwijl steden als Wenen, Boedapest en Warschau het nieuwe jaar zonder incidenten hebben ingeluid. Aanvankelijk probeerden de mainstream media ons te laten geloven dat dit ook het geval was in ons land. De krantenkoppen beweerden dat het nieuwe jaar zonder grote incidenten was begonnen, wat tot euforie leidde onder journalisten die dachten dat deze traditie tot het verleden behoorde.


Straatjihadisten maken het bont

Helaas waren er in Brussel en Antwerpen verontrustende incidenten. In Brussel lokten straatjihadisten de brandweer in een hinderlaag en beschoten hen met vuurwerk. De politie moest in de hoofdstad 663 keer ingrijpen, waaronder voor 32 autobranden, en ongeveer 200 jongeren werden gearresteerd. Het is niet verrassend dat ze allemaal binnen 24 uur weer op vrije voeten waren, wetende dat ze er doorgaans mee wegkomen. Deze problematiek beperkt zich echter niet alleen tot Brussel; ook in Antwerpen, onder leiding van Bart De Wever, waren soortgelijke taferelen te zien. Straten zoals het Kiel (St.-Bernardsesteenweg), Antwerpen-Noord (Veldstraat), Deurne (Lakborslei) en Berchem (Driekoningenstraat) leken haast oorlogsgebieden. Er werd zelfs een politievoertuig geplunderd waarbij kogelvrije vesten, wapenstokken en pepperspray werden gestolen. Ook de verdachte van 26 jaar oud werd een dag later alweer vrijgelaten. Hij had immers een dure en bekende advocaat die u en ik vermoedelijk niet kunnen betalen. Justitie is toch echt wel een grap in dit land. Als u echter iets te fel zou uithalen op sociale media en deze acties zou veroordelen riskeert u echter wel gestraft te worden want dit zou kunnen bestempeld worden als racisme. Als u weldra uw woning niet voldoende renoveert omdat u momenteel nog niet over voldoende financiële middelen beschikt dan riskeert u ook gestraft te worden.


Rechtssysteem van straffeloosheid

Maar goed, onze politiek correcte journalisten waren dus opgetogen dat alles redelijk rustig leek te verlopen. Wanneer zijn we het eigenlijk normaal geen vinden dat hulpdiensten worden aangevallen tijdens interventies? Als zelfs de veiligheid van hulpverleners niet meer gewaarborgd is, hoe diep zijn we dan gezonken? Dit trieste resultaat is helaas te wijten aan de nalatigheid van politici die hun kop in het zand steken. Ze zijn enkel gericht op eigenbelang, persoonlijke verrijking en machtsposities. Het is het gevolg van een immigratiebeleid dat geen respect toont voor westerse normen en waarden, en een rechtssysteem van straffeloosheid, waarbij de daders meer rechten lijken te hebben dan de slachtoffers. De lafheid van politiek correcte opiniemakers en journalisten speelt hierbij eveneens een cruciale rol. Al jaren lijkt het een taboe om het probleem van de falende multiculturele samenleving aan te kaarten. Alleen het zogenaamde extreemrechtse probleem krijgt dagelijks aandacht. Als de daders niet blank zijn en geen Vlaamse vlaggen zwaaien, lijkt men liever weg te kijken.


Er werd een klimaat geschapen dat dit alles het gevolg is van rechtste rakkers die opkomen voor hun cultuur en identiteit. Ik denk echter dat we stilaan eindelijk op een punt gekomen zijn dat het gros van de bevolking dit grondig beu is. Diezelfde bevolking is ook de straffeloosheid beu. Ook de minderjarige jongeren moeten strenger bestraft worden en ouders verantwoordelijk gesteld. Responsabilisering van de ouders kan doeltreffend zijn. De taal van het geld (zoals leefloon, OCMW-steun...) verstaan ze zeer snel en zonder tolken.


Natuurlijk wil en moet ik dit ook nuanceren. Het is waar dat het geweld bijna volledig wordt veroorzaakt door jongeren met een Afrikaanse achtergrond. Gelukkig betekent dit niet dat iedereen met deze afkomst dezelfde fout begaat. Een overgrote meerderheid van deze gemeenschap zet zich juist enorm in, zowel om te werken voor hun levensonderhoud als om de vooroordelen te bestrijden die voortkomen uit het gedrag van die enkelen die constant problemen veroorzaken. Ik heb zelf veel allochtone klanten, en naar mijn mening zijn zij juist de meest respectvolle klanten die ik heb. Dit komt waarschijnlijk doordat ik hen met hetzelfde respect behandel als mijn andere klanten. In onze samenleving wordt racisme door velen veroordeeld, maar helaas zijn velen die racisme veroordelen geen haar beter dan de echte racisten. Ze behandelen mensen met allochtone afkomst immers ook vaak niet zoals het hoort. Ook dit merk ik in mijn verzekeringskantoor, deze klanten zijn immers steeds verbaasd dat ik hen wel goede tarieven geef. Op andere plaatsen blijken ze deze niet te krijgen of worden ze gewoon de deur gewezen. Om die reden krijgen wij elke dag nieuwe klanten die geen Belgische origine hebben. Bij ons zal iedereen altijd welkom blijven. Ik hoop echter ook dat de komende maanden en jaren meer mensen met een allochtone achtergrond het geweld van deze onruststokers zullen veroordelen. Dat zou een belangrijke stap zijn om deze waanzin te stoppen. Het oplossen van een probleem begint altijd met het benoemen en erkennen ervan. Dat zal dit jaar gebeuren, want na 9 juni 2024 gaan we eindelijk in Vlaanderen een andere richting uit. Daar ben ik echt rotsvast van overtuigd.


Groenen een gevaar voor onze samenleving

Deze week waren er ook andere hartverscheurende beelden. Naast het vuur was er ook water, en de overstromingen die Vlaanderen teisterden, toonden schrijnende taferelen. Straten werden een zee, kelders en huizen stonden blank. In sommige gebieden is de omvang van de schade niet te bevatten. De politiek correcte linkse media haastten zich om te roepen dat het allemaal te wijten was aan klimaatverandering. Maar helaas vertelt de realiteit een heel ander verhaal. Niet klimaatverandering, maar gebrekkig waterbeheer ligt aan de basis van deze overstromingen, zoals letterlijk te lezen staat in het laatste rapport van het IPCC van de Verenigde Naties. Al jarenlang wordt er in Vlaanderen beloofd om de stuwen en sluizen te moderniseren om het risico op overstromingen te verminderen. Deze modernisering vond plaats in Wallonië, maar niet in Vlaanderen. Hierdoor wordt aan de andere kant van de taalgrens tweemaal zoveel water afgevoerd. In Vlaanderen blijven groene actiegroepen dit aanvechten, waardoor vergunningen niet worden verleend. Er moet dringend een einde komen aan de subsidies voor zulke extremistische en fundamentalistische clubjes. Groen is een gevaarlijke stroming die onze samenleving bedreigt.


Niet enkel de Groenen vormen trouwens een bedreiging voor onze samenleving, maar het bredere linkse gedachtegoed is evenzeer zorgwekkend. Al jarenlang maken zij het ondernemerschap in ons land steeds ingewikkelder. Dit doen ze onder het mom van het tegengaan van uitbuiting van werknemers door de rijken. Hierdoor trekken steeds meer bedrijven al geruime tijd weg uit België. Ook onze overheid doet weinig moeite om eigen bedrijven te ondersteunen, zoals deze week duidelijk werd met de beslissing van De Lijn. De raad van bestuur van De Lijn heeft de aankoop van 92 e-bussen bij BYD Europe goedgekeurd, zoals de Vlaamse vervoermaatschappij donderdag in een persbericht meldde. Deze investering van ruim 43 miljoen euro is een volgende stap om het wagenpark te vergroenen. Deze bestelling zal niet de laatste zijn en past binnen een raamovereenkomst tussen De Lijn en de Europese tak van de Chinese producent, goed voor maximaal 500 elektrische bussen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is tevreden met deze beslissing: "Dit is uitstekend nieuws voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen." Helaas lijkt het afbrokkelen van onze werkgelegenheid voor Lydia geen zorg te zijn. Ze past perfect in het blauwe fabriekje van Alexander De Croo.


De premier konden we deze week trouwens zien glunderen naast zijn goede vriendin Ursula von der Leyen. De Europese Commissie bracht een werkbezoek aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Dat is traditie - elk half jaar gaat het dagelijks bestuur van de Unie langs bij de lidstaat die de komende zes maanden het roterende voorzitterschap op zich neemt. Deze periode zal Alexander De Croo hoogstwaarschijnlijk gebruiken om zijn profiel verder te versterken in de hoop een Europese topfunctie te bemachtigen, aangezien zijn politieke carrière in eigen land bijna aan zijn einde lijkt te komen. Het was dan ook nauwelijks verrassend dat hij met een nieuw idee op de proppen kwam. Hij pleitte voor de invoering van belastingen op Europees niveau om zijn internationale ambities te ondersteunen. Voor liberalen lijken extra belastingen voorop te staan. Het is ook verontrustend dat daar nauwelijks kritiek op kwam. Vincent Van Peteghem (CD&V) leek in mijn ogen ook nogal misplaatst overigens. Hij beweerde dat ons land een leidende rol zal spelen om de administratieve rompslomp voor bedrijven te verminderen. Toch was het zijn regering die vereiste dat BVBA's omgevormd werden tot BV's, wat elke vennootschap ongeveer 2000 euro kostte. Elke ondernemer kan getuigen dat de administratieve lasten de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen. Vincent pleitte ook voor respect voor de belastingbetaler in zijn betoog. Respect voor de belastingbetaler, zegt hij. Maar ondertussen zitten we met een federale put die zo diep is dat hij niet meer te vullen lijkt. Respect voor de belastingbetaler betekent ook verantwoord omgaan met de enorme hoeveelheid geld die je ontvangt, in plaats van jaar na jaar tekorten op te stapelen met vage beloften voor de toekomst. Gelukkig doorprikken steeds meer Vlamingen deze ballon der leugens.


Toxisch en totalitair

Helaas zijn het echter niet alleen de Belgische Vivaldisten die ons keer op keer naaien. Ook de Vlaamse regering begint er steeds meer in te excelleren en hun beleid op gebied van belastingen en controle is zo mogelijks nog fouter dan dat van Vivaldi. Deze week bracht Doorbraak dat De Vlaamse overheid het warmtebeeld van woningen in Vlaanderen registreert om de ‘emissiviteit’ van gezinnen te kennen. Net toen u dacht dat het niet meer erger kon, gaat de Vlaamse regering thermofoto’s van uw huis gebruiken om u op kosten te jagen en de renovatieplicht te handhaven. Dit zijn controlepraktijken waarbij zelfs de acties van de Gestapo uit Nazi-Duitsland bij verbleken. Opnieuw dus een bewijs dat de N-VA niet vies is van bedenkelijke methodes om ons te controleren. Drones op zoek naar 'illegale' tuinpaadjes in je achtertuin was ook al een mooi voorbeeld. Ze blijven echt gigantisch hun best doen om ons van onze zuurverdiende centen af te helpen. Zo blijven de belastingen royaal binnenstromen want je moet verplicht consumeren en tegelijk worden de onrealistische klimaatdoeleinden gehaald. We worden dus echt wel genaaid en niet op de fijne manier. Zolang die renovatieplicht niet terug is afgeschaft beschouw ik de huidige Vlaamse regering als toxisch en totalitair.

 

Ik kijk uit naar volgende week, maar eerlijk gezegd verwacht ik meer van hetzelfde. Hopelijk wordt het wat rustiger, minder gedoe en wat meer zonneschijn na de regen. Ik kom volgende week weer met mijn gedachten. Hoe dan ook wens ik u een fijne zondag.


Steven Arrazola de Oñate 

 

1.323 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page