top of page

Van gebakken lucht naar gebakken peren

Tijd voor een balans. Ik stel voor dat we eens in het kort overlopen, waarover dit CO₂ verhaal in wezen eigenlijk gaat, waar het ons ondertussen heeft gebracht, wat het ondertussen heeft opgebracht voor het klimaat en voor ons, en wat we nog kunnen verwachten, wat er nog op tafel ligt.


Ik blijf het onbegrijpelijk vinden, dat iemand de onzin, waar we nu in beland zijn, verkocht heeft gekregen. Akkoord, van ons, leken, kon je niet verwachten, dat wij er aan uit konden, maar met ál die experten, commissies, denktanks … had ik toch beter verwacht.

Héél veel opzoekingswerk was er toch niet nodig, om de overdrijvingen in het klimaat-narratief te ontmaskeren. Van in het begin bulkte het al van wetenschappelijke fraude en manipulatie, denk maar aan Michael Mann’s hockeystick. Je moest alleen maar - zoals men zo graag propageert - ‘met open geest en transparant’ communiceren, met mensen die door ervaring wél weten waar ze het over hebben. Maar er zijn een paar probleempjes:


Dat men bang is voor een klimaatdebat kan u lezen in dit artikel. Context: Op de uitnodiging van een aantal wetenschappers, voor een natuurwetenschappelijke discussie, formuleert Van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI, zijn antwoord op deze, toch wel bijzonder arrogante, manier: “Ik ben uiteraard bereid colleges of een colloquium over deze materie te verzorgen op het niveau van uw groep van gepensioneerde professoren om u verder wegwijs te maken in deze twee toch vrij gespecialiseerde deelgebieden van de fysica”. ( De cursivering komt van mij. )

Je moet maar toupé hebben, zeker als je als expert zelf, niet bepaald het toonbeeld bent van wetenschappelijke integriteit. Dit kan u hier lezen : Bron


Onze tolerantie-cultuur is het waarschijnlijk nog aan het ‘aftoetsen’ met ‘experten’. Misschien raakt men er niet uit, welke leeftijd, kleur, gender… men nog langer acceptabel vindt. Wouke van Scherrenburg (fervent D66’er) weet dat wel. Zij pleitte er al voor, zij het, zoals ze formuleert, met ‘een bloedend democratisch hart’, om “alle 65- plussers hun stemrecht te ontnemen en democratisch te isoleren”. Straks mag de 12 jarige tik-tok generatie gaan stemmen, en mag bompie lekker ‘chillen’.


NOS-weerman Gerrit Hiemstra pleitte er in 2018 al voor om alleen nog jongeren onder de 30 jaar zeggenschap te geven over het klimaatbeleid.

Ja, die zijn inderdaad nog groen als gras. Maar zullen wel van kleur verschieten als ze de rekening op hun bord krijgen.


Als je natuurlijk denkt dat het evangelie enkel uit eigen kring kan komen, en je hoort alleen maar de eigen gebakken lucht, dan zit je natuurlijk al vlug met de gebakken peren.


Nog altijd zijn er ‘klimaat-experten’ die ons aanpraten, dat we ons best aan hún regels houden, of het loopt slecht af. Ik geef daar op het einde van dit artikel een voorbeeld van.

Mijn vraag aan hen is : Zijn we dat stadium al niet lang gepasseerd dan? Is het nu stilaan niet welletjes geweest? Hebben we nu nog niet genoeg gezien, en genoeg onzin geslikt?


Dat er geen direct risico was voor een wereldwijde ramp heb ik al uitgelegd in de vorige artikels. Vindt u het dan niet behoorlijk hallucinant, ja zelfs idioot, dat we iets proberen te voorkómen, dat niet eens op ons afkomt?

Anders geformuleerd: met onze virtual reality bril op, voeren we een fictief gevecht, in een ingebeelde klimaatfilm. Tegen een gedemoniseerd broeikasgas dat, simpelweg, de basis is voor álle leven op aarde. CO2 is, letterlijk, “het voedsel” dat in wezen álle planten - én dieren die planten consumeren, inclusief mensen - op het aardoppervlak recht houdt.


Steunend op waardeloze modellen, betalen we ons blauw aan verdoken heffingen, om deze essentiële molecule uit te roeien. Voor zover we ons daarvoor uiteraard niet laten sponsoren - door minder gefortuneerden, die de subsidies wel zullen ophoesten.


Hoe de koehandel in elkaar steekt omtrent de uitstootrechten voor CO₂ kan u hier lezen: Doorbraak


Want als u soms dacht dat de vervuiler betaalt…

De consument krijgt de CO₂ -emissierechten, voor auto’s en verwarming van woningen doorgerekend, in de gasfactuur en aan de pomp.

Dit Emissions Trading System (ETS) gaat van start in 2027.

In praktijk is het de zoveelste extra kost bovenop milieutaksen, btw, accijnzen, inschrijvingstaks en andere heffingen of contributies.


Van de 100 bedrijven, die verantwoordelijk zijn, voor driekwart van de industrie-broeikasgassen in Europa, moeten er negentig sinds 2008 niets, of vrijwel niets, betalen voor hun vervuiling.

Sterker nog: een aantal van hen verdient zelfs aan dit handelssysteem.

De grootste CO₂ -uitstoter van Europa, ArcelorMittal, met tientallen vestigingen in India en alleen dààr al goed voor een uitstoot van bijna 50 miljoen ton CO₂ , dàt bedrijf moest slechts voor 4% van de uitstoot rechten kopen, 96% kreeg het gratis.

De nummer twee en drie, de cementreuzen Heidelberg en Lafarge Holcim, kregen zelfs te veel gratis rechten.


Ook geopolitiek zie je wat er gebeurt.

Zoals u kan zien in de volgende grafiek, draagt Azië ​​voor 57% bij aan de wereldwijde uitstoot, de Verenigde Staten en Europa elk voor 14%.

Wij trekken de broeksriem aan, terwijl de gecombineerde emissies van Azië en Afrika nu al 10 keer hoger zijn dan die van Europa. Dat gaat trouwens naar 40 keer zo groot in 2050, indien we vasthouden aan de meest dwingende EU-scenario’s.

De belangrijkste leiders, in deze continenten, hebben onomwonden laten verstaan, dat ze niet meegaan in het CO₂-verhaal, tenzij er economisch rendabele oplossingen voor hen beschikbaar komen. Wie kan hen ongelijk geven? Hoe hebben wij het gedaan, denkt u? Vast niet met ‘hernieuwbare’ energie.Terwijl China voornamelijk steunt op steenkool, wordt Europa mondiaal weggeconcurreerd.

Sectoreconoom Industrie & Logistiek Albert Jan Swart van ABN Amro zegt hierover:


‘In bestuurskamers wordt gekeken in welke continenten het best geïnvesteerd kan worden, en dat is niet Europa. Bovendien ruilen we de ene afhankelijkheid in voor de andere. Er is geen sprake meer van marktwerking, het gaat om geopolitiek.

In China zagen we al in 2015 dat men leidend wilde worden in een aantal industrieën. Dat is gelukt met de fabricage van batterijen.

De VS is bezig met een chips-oorlog tegen China, Poetin probeert onze zware industrie kapot te maken door de gaskraan dicht te draaien. Dit verhoogt de afhankelijkheid van China voor bv. aluminium en staal.’


De Europese productie zal uiteindelijk niet meer economisch leefbaar blijken, en door een aaneenschakeling van beleidsfouten vallen we onvermijdelijk in een economisch zwart gat. De enige industrie die uiteindelijk nog overeind zal blijven, is de industrie van beleidshomeopathie: subsidies, noodpakketten, steunmaatregelen.

Of noemen we dit herverdeling van kapitaal? Onze welvaart hebben we ondertussen eigenhandig de nek omgedraaid, en verarming is onvermijdelijk.


Deze economische zelfmoord is al lang niet meer een kwestie van schuldig verzuim of onkunde, maar een combinatie van groen ecofascisme en een schaamteloze, dictatoriale graaicultuur. Men mag aan Europa gerust de Nobelprijs geven van de domste van de klas. Of de meest geslepene ?


En ondertussen betaalt u het gelag, en maakt men u wijs, dat we goed bezig zijn, en door onze maatregelen, al een substantiële daling hebben gerealiseerd van het CO₂ niveau.

We moeten alleen nog, dringend, wat tandjes bijsteken om het te halen. Pure leugens !


In onderstaande grafiek kan u zelf zien, dat het gebruik van fossiele brandstoffen, met nog geen fractie is afgenomen, integendeel.

Ja, er zijn twee kleine dipjes: 2008 door de val van de Lehman Brothers en 2019, de corona-pandemie. Maar los daarvan blijft het verbruik sinds 1965 alleen maar stijgen.Uiteindelijk is het fossiele verbruik enkel in de EU teruggeschroefd, en dat hebben we geweten. Waar dit op uitdraait zien we in realtime gebeuren. En wat is de winst voor de planeet, denkt u? Uit een Franse studie van het IREF blijkt, dat de stijging van de mondiale temperatuur, als gevolg van Timmerman’s Net Zero, in 2030, met slechts 2,5 duizendste van een graad zou worden verminderd.


Trouwens, hoe denkt Frans zijn plan te realiseren? Om de CO₂ -uitstoot tegen 2050 naar nul terug te brengen moet elke dag een kerncentrale worden bijgebouwd of 1500 windmolens. Dit kan u zien in deze grafiek van Prof. R. Pielke Jr. De tekst legt het uit.


Afb 3 PielkeVoor zo’n satanisch, totaal onrealiseerbaar project vernietigen we onze economie, en drijven we mensen in de armoede. Kijk naar Duitsland, de landbouwtoestanden … en onderweg hebben we de ontwikkelingslanden al lang achtergelaten.

De energieprijzen swingen de pan uit, behalve dan in de landen die inzetten op kernenergie, zoals Finland, waar de elektriciteitsprijzen met meer dan 75 % zijn verlaagd.


—————


Omdat het volgens mij wel aansluit bij wat ik tot hiertoe heb verteld, over het CO₂ discours, en het daaruit volgend klimaatbeleid, doorloop ik als afsluiter van dit artikel, een interview dat ik vond in De Morgen van 27 mei 2023. (Bron)

Aan het woord is ‘klimaatexpert’ Hans Bruyninckx, fervent verdediger van de Europese Green Deal. Ook in het reclamebureau op de Reyerslaan, stond in dezelfde week het podium voor hem klaar. Zowel in de media als in vrt nws.

Na tien jaar als directeur van het Europees Milieuagentschap, wil Prof. Bruyninckx, na zijn pensionering, gaan lesgeven over milieubeleid én fietsen leren repareren. Dat laatste lijkt me een schitterend idee, knelpuntberoep zijnde, maar wat dat lesgeven betreft, denk ik toch, dat zijn expertise meer geschikt is, voor een cursus ‘creatieve waarheid’.


Ik leg u een paar knipsels voor uit dit interview, in een soort ‘zoek de fouten’, zo u wil, naar analogie met de puzzels uit de ‘blaadjes’. De citaten staan in vet en tussen “aanhalingstekens” en ik geef als hint een TIP of geef een persoonlijke opmerking.


De Morgen : “Bruyninckx staat bekend als een ‘systeemdenker. Je moet de economie herdenken richting een circulair systeem waarin we zo weinig mogelijk grondstoffen verspillen.”


Tip: Vergelijk dit met onderstaande grafiek en het artikel hierover : ‘Geen zon zonder schaduw’. Duidelijk een circulair systeem.—————


Bruyninckx : “Kennis aan het beleid leveren over het cruciale thema milieu is een fantastische job. En het werd altijd maar beter. Het is heel prettig om te weten dat wij daar sterk aan bijgedragen hebben.”


Tip : Als u zich afvraagt ‘waaraan bijgedragen’ herlees dan misschien dit artikel. Leerrijk !


—————


Bruyninckx : “Waar ik ook blij mee ben, is dat ons werk toont hoe de ambities van Europa geen ideologische groene waanzin zijn. Onze rapporten zijn objectieve wetenschap en die wijst op fundamentele problemen. Zo zullen we steeds minder voedsel kunnen produceren als we de biodiversiteit niet herstellen.”


O ja? Objectieve (VN) rapporten? Gelukkig is er tenminste iémand blij mee…

Weet u hoe we de wereldvoedselproductie nog vlugger kunnen verminderen? Gaat u als volgende stap misschien ook bio-landbouw verplichten ? Rendeert ! - zie rechter plaatje.—————


“We beschermen nu ook meer vierkante kilometers natuur, wat wilde diersoorten doet terugkeren. Maar de biodiversiteit takelt snel af.” Inderdaad. TIPS : Bron—————Bruyninckx :

“Wij hebben een virtueel observatorium rond klimaatverandering en gezondheid, en telkens blijkt hoezeer robuuste natuur onze sterkste bondgenoot is.”Een observatorium zoals het virtueel Hoger-Lager model van het IPCC, professor ?


—————


Bruyninckx: “Maar er klinkt kritiek omdat het de landbouw zou treffen.”

Hoezo “ZOU”, Professor ?


—————


Bruyninckx: “Je moet met verstandige oplossingen komen, waarbij je win-win situaties creëert.” … “Wereldwijd zijn het vooral Europese adviesbureaus waaraan wordt gevraagd om bedrijven te begeleiden naar meer duurzaamheid.”

Hoezo “WIN-WIN” ?

of bedoelt u hier misschien ‘bling-bling’ voor die Advie$bureau$ , professor?


—————


Bruyninckx: “De kost van niets ondernemen is zeer hoog. Het is dan ook niet toevallig dat verzekeraars steeds meer interesse tonen in onze analyses.”Vertaling : Swiss Re (een wereldwijde herverzekeringsgigant nvdr) sluit zich aan bij andere grote herverzekeraars door Net-Zero Insurance Alliance te verlaten. Info: hier

Nvdr : Swiss Re was nochtans één van de mede-oprichters van die ‘alliantie'.


—————


Bruyninckx: “Als je dan sterk vasthoudt aan één type landbouw kom je er inderdaad niet. Verschillende landen maken nu wel versneld een omschakeling, zoals Oostenrijk. Daar is de biolandbouw nu veruit het grootst. Dat valt niet uit de lucht.

Het is een vernieuwende keuze, gebaseerd op kennis.” O ja? Info hier: Oostenrijk—————


Bruyninckx: “Europa verwacht dat de industrie alleen nog met stoffen werkt die veilig zijn ontworpen. (…) Maar ook de nieuwe regelgeving komt er niet zomaar.

We hebben nu meer kennis over hoe bepaalde stoffen, zoals pfas, al bij een zeer lage dosis de gezondheid kunnen aantasten, en hoe de cocktail van chemische stoffen waar we dagelijks aan blootgesteld worden ook schadelijk kan zijn.” (…) “Dan zet je toch alle zeilen bij? De hele pfas-kwestie, wat een wereldprobleem is, toont overigens hoe essentieel het voorzorgsprincipe is.”Heeft Prof. Bruyninckx het hier over Bisfenol A ? Zie daarover meer in dit artikel : Bron


—————


Bruyninckx: “Sinds de jaren 1990 is de broeikasgasuitstoot gedaald en de economie gegroeid.” … “ Als we onze competitiviteit intact willen houden, moeten we juist wel investeren in de richting die de Green Deal aangeeft.”


Beste lezer. Als ook u de pedalen kwijt bent, wat betreft ‘broeikasgasuitstoot’ en ‘competitiviteit’, herlees dan misschien het artikel. Bv. de grafiek over uitstoot en ons toekomstbeeld zijn relevant, denk ik. Ik snap niet waar de klimaatexpert het haalt.

Zal wel iets te maken hebben met economie en creatieve statistiek… of aan mij liggen…


—————


Bruyninckx: “… de meeste maatregelen worden noch vooraf noch nadien grondig geëvalueerd. Een voorbeeld daarvan was de oversubsidiëring van zonnepanelen. Mijn advies: werk aan één visie die grondig is geanalyseerd en doorgerekend. (laconiek) Maar ja, waarom zou je luisteren naar mensen die er iets van kennen?”


Is dit een grap of om te huilen, professor ?


—————


Bruyninckx: “Voor de Lage Landen is de zeespiegelstijging een serieus probleem.” De zeespiegel is in Nederland gestegen met 18,6 cm per eeuw. Een deel van de gemeten zeespiegelstijging is overigens het gevolg van een normale bodemdaling van 4,5 cm per eeuw. Inderdaad een serieus probleem. 1,4mm / jaar… Hou de zandzakken maar al klaar !

De volledige uitleg hierover heeft u nog te goed in mijn artikel over de zee…—————


Bruyninckx: “Onder andere de Eurobarometer (bevolkingsonderzoek, red.) toont dat burgers om klimaat- en milieubeleid vragen. Maar dan op een respectvolle manier, met oog voor een eerlijke verdeling. Luister misschien ook eens naar de mensen…”


Help! Hier loop ik vast. Ik kan nóg knipsels voorleggen.

Maar ik sluit af met een persoonlijke tip voor de geïnterviewde :


Heropen misschien eerst het debat, mijnheer Bruyninckx.

Of vraag er mijnheer Van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI bij. ( zie hoger )

Nu u toch tot de club behoort, wil hij het gerust komen toelichten

‘op het niveau van de groep van gepensioneerde professoren’. SicLuk Adang2.298 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 commentaires


Dank je Luc voor dit prachtig werk !

J'aime

Die bruyninckx doet me aan ene van ranst denken en daar hebben de bewuste mensen ook elke leugen ontkracht...


Dankjewel Luk voor je prachtig werk.

J'aime

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page