top of page

De leugens van Davos doorprikt

Deze week kwam de economische en politieke elite opnieuw bijeen in Davos, een schilderachtig bergdorp in Zwitserland, voor het jaarlijkse World Economic Forum (WEF). Het WEF, volgens bepaalde mensen uit de Kempen da voës clubke uit Da-voës, is opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab en brengt al meer dan 50 jaar toppolitici, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties samen. Voorstanders beschouwen de organisatie als een toonaangevende denktank waar hoogwaardige ideeën worden uitgewisseld en vooral waardevolle netwerkmogelijkheden ontstaan. Gelukkig zijn er ook steeds meer tegenstanders die begrijpen dat de intenties van deze elitaire club helemaal niet in het belang zijn van de mensen. Ook dit jaar reisde een zeer grote Belgische delegatie af naar Zwiterland. Uiteraard met privéjets. Premier Alexander De Croo (Open VLD) tekende er deze week present net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter (Groen) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Koning Filip en koningin Mathilde namen eveneens deel aan het forum. Ook de Nederlandse koningin Maxima was opnieuw present om promotie te komen maken voor digitaal geld en een digitale ID. Ze zei overigens letterlijk dat deze laatste nodig is om te kunnen controleren of mensen al dan niet gevaccineerd zijn. Eerlijk is ze alleszins wel. Voor mij komt iedereen die naar Davos is gereisd volledig ongeloofwaardig over. Omdat ze laten zien dat ze de belangen van de globalistische elite boven die van de burgers stellen. Het lijkt echter steeds meer op een bange elite en daarom werden meer dan 5 000 militairen ingezet om de politie en lokale autoriteiten te ondersteunen. Een opmerkelijk groot contingent voor een bijeenkomst die beweert de wereld te willen redden.

 

De deelnemers van het forum in Davos gaan er prat op dat ze de liberale democratie willen verdedigen maar als je gaat analyseren waar ze voor staan dan moet je vaststellen dat net het omgekeerde waar is. Hun ideologie is eigenlijk extreemlinks en heeft als doel het kleine clubje dat nu praktisch alle macht heeft nog meer macht en zelfs volledige controle te geven. De laatste decennia waren ze hier vrij succesvol in maar de motor begint te sputteren omdat steeds meer mensen de ballon der leugens doorprikken. Eigenlijk is dit best logisch want heel vaak is de waarheid net het tegenovergestelde van wat ze beweren. Laat we vandaag eens inzoomen op vier concrete voorbeelden.

 

Open grenzen

De elite in Davos wil ons wijsmaken dat open grenzen en zelfs illegale immigratie goed voor ons zijn. Ze willen ons doen geloven dat er in grote steden geen veiligheidsproblemen zijn als gevolg van deze illegale immigratie. Je moet maar eens door Brussel of een andere West-Europese stad wandelen en je kan zelf vaststellen wat voor een klinkklare nonsens dat zijn. In Nederland resulteerde dit onlangs in een zeer duidelijk verkiezingsresultaat maar hetzelfde gebeurde ook eerder in Zweden. De nieuwe rechtse regering ontmantelt daar het werk van de vorige socialistische regering. Na de terreur door immigranten hebben ze eindelijk ingezien dat het niet meer verder kon op dezelfde manier. Stockholm was ooit een prachtige en veilige stad maar in ongeveer vijftien jaar tijd werd het de Westerse hoofdstad met het hoogste aantal verkrachtingen. Ook in het Verenigd Koninkrijk begrijpt men eindelijk dat het niet enkel bij woorden mag blijven. De Britse premier Rishi Sunak haalde woensdagavond zijn slag thuis in het Lagerhuis en kreeg een meerderheid achter zich voor zijn nieuw immigratieplan. De regering van Sunak wil illegale migranten, die bijvoorbeeld in bootjes aankomen in Groot-Brittannië, per direct naar Rwanda sturen voor een asielprocedure. Pas als die daar wordt goedgekeurd zijn ze welkom en worden ze terug overgevlogen. Rwanda krijgt in ruil voor de ontvangst van die migranten geld van de Britten. Op deze manier zou de stroom van illegale vluchtelingen snel stoppen en hoeven er ook geen mensen meer te sterven bij het oversteken van zeeën in kramakkelige bootjes. De Brexit blijkt dus nu al schot in de roos te zijn omdat de Britten een eigen beleid kunnen voeren. De traditionele media voorspelden economisch barre tijden voor dit land maar vandaag blijkt het Verenigd Koninkrijk de best presterende economie van gans Europa te zijn. In Berlijn daarentegen gaat het steeds slechter. Ik werd voor gek verklaard toen ik dit enkele jaren geleden voorspelde. Je moest echter geen economisch genie zijn om dit te weten. Hoe langer Europese leiders zullen wachten met even doortastende maatregelen te nemen als de Britten, hoe sneller ze van het politieke toneel zullen verdwijnen. Niets doen is immers geen optie meer.

 

Klimaatopwarming

De elite in Davos wil ons daarnaast wijsmaken dat de wereld weldra zal vergaan als we geen enorme inspanningen leveren die ons belachelijk veel geld gaan kosten. Ondertussen is dit klimaatalarmisme wereldwijd de grootste oorzaak van mentale problemen geworden. Veel jongeren hebben nu al schrik om zelf nog kinderen te krijgen. De voorgestelde oplossingen van de elite om de aarde te redden zijn vele malen nefaster én dodelijker voor onze aarde dan het probleem op zich. Ook hier kan ik opnieuw het Zweedse voorbeeld aanhalen want evenzeer in deze begrijpt de nieuwe rechtse regering dat het anders moet. Ze hebben nagenoeg al de plannen voor hernieuwbare energie geschrapt en zetten nu eindelijk massaal in op kernenergie. Daarenboven heeft Zweden de klimaatbelasting op brandstof volledig afgeschaft waardoor de dieselprijzen gigantisch hard zijn gedaald. In 2022, toen de Sociaal-Democraten aan de macht waren, bereikte de dieselprijs een record van 28 SEK per liter. Nadat de rechtse regering de klimaatbelasting heeft afgeschaft, zijn de prijzen gedaald naar 17 SEK per liter, een daling van 39%. In ons land betalen we vandaag ook iets minder dan ten tijde van de piek in 2022 maar uiteraard lang niet zoveel minder dan de Zweden vandaag betalen. Steeds meer westerse landen zullen dit goede voorbeeld volgen omdat de mensen deze waanzin en leugens niet meer blijven tolereren.

 

Controle en censuur

De elite in Davos wil ons ook nog wijsmaken dat ze voor vrijheid en vrijhandel zijn maar in werkelijkheid pushen ze steeds meer richting het communistische Chinese model. Leden van de Chinese communistische partij komen hun model dan ook graag verkopen in Davos. De coronacrisis leerde ons reeds hoe snel zo’n systeem kan worden doorgevoerd en hoe gemakkelijk de bevolking hier, gedreven door angst, in meestapt. In Davos dromen ze er luidop van om dit nog verder te implementeren en daarom wordt digitaal geld en een digitale ID zo gepusht. Er is immers geen betere manier om totale controle over burgers te krijgen. Het is ook de beste manier om kritische stemmen te censureren want als de vrienden van Davos hun zin krijgen zal je moeten inloggen met je digitale ID om actief te zijn op sociale media kanalen. Maar hier zullen ze gelukkig niet in slagen. Vooral in de Verenigde Staten lijken ze dit absoluut niet te aanvaarden. Ook de censuur die ze willen opleggen zal zeer moeilijk worden. Enerzijds omdat Elon Musk zich terecht niets aantrekt van de dreigementen aan zijn adres en anderzijds omdat mensen vindingrijk genoeg zijn om hun boodschap met anderen te blijven delen. In Europa zal het echter nog iets langer duren vooraleer iedereen dit goed begrijpt. Dat komt omdat onze traditionele media zeer braaf de spreekbuis blijven van onze elite. Ze zijn echter ten dode opgeschreven en proberen nog krampachtig het onvermijdelijke tegen te houden. Dit maakte de voorzitter van Vooruit, Melissa Depraetere, deze week opnieuw pijnlijk duidelijk met haar nieuwste voorstel. Vooruit wil een volledig verbod op politieke advertenties op sociale media. Dat zou vooral N-VA en zeker Vlaams Belang treffen. Die laatste partij mag niet adverteren in veel klassieke media. Het grappige en tegelijk enorm hypocriete is dat Melissa van alle Belgische politici de afgelopen maand zelf het meeste geld heeft uitgegeven aan sociale media advertenties. Maar dat is eigenlijk irrelevant. Links geeft daar niks om en ze weten dat ze er altijd mee wegkomen dankzij de steun van de traditionele media. Vroeger was de pers de luis in de pels van de politiek, nu zijn ze de pels van de politiek geworden. In totaal krijgt de regimepers bijna een miljard euro per jaar in ons land om het regeringsbeleid in de verf te zetten en de oppositie te onderdrukken. Mocht zo'n verbod écht principieel zijn dan zou het regime ook advertenties in de mainstream media verbieden. Maar sociale media is natuurlijk de enige plek die niet volledig kan worden gecontroleerd door de ultraliberale dictatuur. Vooruit wil vooral dat de bevolking nooit van hun schandalen hoort en enkel geïnformeerd wordt via de regimepers. Verbieden, verplichten en uitsluiten werd de laatste jaren steeds meer het handelsmerk van de socialisten. Melissa neemt de dictatoriale trekjes over van meester Frank en Conner. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

 

Genderideologie

De elite in Davos wil ons tenslotte wijsmaken dat het belangrijk is om de genderideologie in een extreme vorm door te voeren. Deze ideologie rust op het onderscheid tussen biologisch geslacht en 'gender'. Vanuit dit perspectief wordt betoogd dat het biologische geslacht weinig tot geen invloed heeft op de ontwikkeling van rollen, gedragingen en kenmerken die als passend worden beschouwd voor mannen en vrouwen. In de meest extreme vorm suggereert deze theorie dat geen enkele rol, gedraging of psychologisch aspect dat als specifiek voor een man of vrouw wordt gezien, een werkelijke basis heeft in de seksuele natuur van de mens. Hierdoor zou het biologische geslacht niet van belang zijn voor de vorming van de psychologische identiteit van een persoon of voor diens rol in het gezin of de samenleving. Om deze ideologie door te drukken wordt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingezet om dit in scholen wereldwijd op de agenda te plaatsen. Mannen ondergaan een feminisering, vrouwen worden gemasculiniseerd en kinderen worden in een verontrustend tempo geseksualiseerd. Het uiten van kritiek op deze ideologie plaatst je vaak onterecht in het conservatieve of zelfs extreemrechtse kamp. Voor mij is het echter eenvoudig: ik pleit voor een terugkeer naar het vertrouwen in wetenschap, omdat biologie duidelijk aangeeft dat een man een man is en een vrouw een vrouw. Trust the science. Ik bedoel dan natuurlijk de correcte wetenschap en niet de onbetrouwbare, leugenachtige ‘wetenschap’ die enkel als doel heeft het foute narratief te versterken en die ver afstaat van echte wetenschap. Die hebben we de laatste jaren al genoeg gezien tijdens de coronacrisis.

 

De analyse van de Davos-bijeenkomst onthult een kloof tussen de gepresenteerde idealen en de werkelijke agenda van de economische en politieke elite. Het globalistische kaartenhuis stort echter langzaam maar zeker in elkaar. De beweringen van Davos over openheid, diversiteit en klimaatverandering worden gelukkig steeds meer in twijfel getrokken. Net daarom is de inzet op censuur voor hen dit jaar de absolute prioriteit. Het is duidelijk dat het kritisch doorprikken van leugens en het herstellen van vertrouwen in wetenschappelijke feiten cruciaal zijn voor het behoud van een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Daar kan ook jij aan bijdragen door steeds kritisch te blijven reageren op leugens die je ziet passeren, zowel online als offline. Blijf dit dus ten alle tijden doen. Blijf mee zaadjes planten.

 

Steven Arrazola de Oñate

5.853 weergaven15 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

15 Comments


Beste Steven, ik volg je nu al enkele maanden. Lees ook vooral je "Steven schrijft" artikels. En dit om kennis te nemen van alle opinies in onze maatschappij, los van mijn eigen opinie. Wat me opvalt is je kritische geest. Toch in alle vriendschap enkele opmerkingen. Indien kritiek op alles en nog wat niets misplaatst is, wat zijn de oplossingen die jij naar voor kunt brengen ? Lees dat je ook opnieuw politieke ambities hebt ondanks je al 3 maal blijkbaar niet de goede keuze gemaakt hebt. Is er wel een partij die beantwoordt aan je gedachtengoed ? Toch ook wat bezorgd, zonder meer, dat je sympatie koestert voor Trump. Moeilijk te verstaan dat je dat koestert voor iemand die…

Like

Een van de belangrijkste problemen is dat de ratio van het liberale kapitalisme tegen haar grenzen aanloopt. Zie b.v. https://wat-tedoen.nl/2023/08/ratio-is-een-mannending-8/. Daar werd door Geoffrey Vickers 40 jaar geleden al ernstig tegen gewaarschuwd, zie 'Geoffrey Vickers and a systemic approach to globalization' (Blunden 2005, https://doi.org/10.1002/sres.696). Dat wil niet zeggen dat het kapitalisme moet worden afgeschaft (kip met de gouden eieren, zie The Wealth Explosion van Stephen Davies, 2019), maar dat wel een fundamentele koerswijziging nodig is, die er heel anders uitziet dan wat de blindgangers van het WEF voor ogen staat.

Like

Foute denkwijze, het is juist de rechtse machthebbers er alles aan gelegen om de gewone man teliquideren tot slaven van de rijken.Links probeert dat juist te voorkomen. Men is kennelijk vergeten dat alle sociale voorzieningen te danken zijn aan links, dus dit verhaal is gewone bullshit.

Like
W
W
Jan 23
Replying to

Een goede schoolopleiding , niet uitsluitend op materialistische basis gericht waar veel onzin aangeleerd wordt is een must naast een moreel-ethsche opvoeding .

IQ en intelligentie zijn zieleeigenschappen , door mensen -ik ervaring opgedaan en niet overerfbaar zoals sommige uiterlijke kenmerken of sommige gewoonten dat soms wel kunnen zijn ( en zeker niet allen ) . Bij in hun ontwikkeling sterk profilerende personen is gebleken dat de mens het vermogen heeft ook zelf genen te veranderen , en daardoor kunnen er eigenschappen doorgeven worden aan het nageslacht . De Ouden wisten hiervan . Dat heel begaafden die het ver schoppen worden geboren uit armtierige gezinnen is wel een sterk bewijs voor reincarnatie .

Bij de Bach families waren er gedurende…

Like

In mijn verhaal ontbreekt het woordje "geen" in de tekst.

Ook worden er meisjes geboren met een vagina maar "geen" vaginakanaal hebben, een zgn. blinde vagina.

Like

U schrijft: "ik pleit voor een terugkeer naar het vertrouwen in wetenschap, omdat biologie duidelijk aangeeft dat een man een man is en een vrouw een vrouw."


Dat is wel erg simplistisch gesteld. In de eerste momenten van onze ontwikkeling in de baarmoeder zijn wij, voor de biologische keuze wordt gemaakt, zowel jongetje als meisje. Daarna komt de ontwikkeling in de één dan wel de ander. Maar hierin gaat het wel eens fout en ontstaan er jongetjes die uiterlijke kenmerken van meisjes hebben en meisjes die eigenlijk jongetjes zijn. Er zijn ook meisjes die ergens daar beneden in premature vorm testikels hebben. Ook worden er meisjes geboren met een vagina maar vaginakanaal hebben, een zgn. blinde vagina.

Ook heb je…

Like
W
W
Jan 21
Replying to

Op uw eerste zin veroorloof ik me te antwoorden dat ik mij eigenlijk meer zorgen maak over u , want mensen die de geest niet kunnen vinden zal het slecht vergaan in de duisternis alwaar zij na de dood terecht zullen komen en in hun volgende levens .Of je dat nu gelooft of niet , laat me koud , Ik denk er ook het mijne over .

Voor dat tweede , om uit te leggen aan iemand waar de ziel zich bevindt is het beste antwoord , in de lucht , de lucht die wij namelijk elke dag in-ademen leven wij met onze ziel . Dit wil niet zeggen dat de lucht op zichzelf prana bevat .

En nog dit…

Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page