top of page

Boekbespreking: The Real Anthony Fauci

Bijgewerkt op: 24 jul. 2023

Geregeld ontvang ik per mail zeer interessante boekbesprekingen van emeritus dr. Prof. Philip Vermoortel. Vanaf heden zullen we op deze website geregeld een bespreking brengen in de hoop dat deze interessante boeken meer gelezen worden. Indien u vragen heeft voor Philip mag u hem steeds mailen: philip.vermoortel@gmail.com​Alweer een boek dat iedereen zou moeten lezen, in de eerste plaats de geïnjecteerden, die het vanzelfsprekend niet zullen doen. De auteur is een neef van de in 1963 vermoorde president John Fitzgerald (‘Jack’) Kennedy, zoon van diens broer Robert Francis (‘Bobby’) Kennedy, die in 1968 eveneens neergeschoten is. Robert F. Kennedy Jr. is advocaat en heeft zich onder meer verdienstelijk gemaakt op het vlak van milieuzorg. Hij is kandidaat voor de presidentsverkiezingen van november 2024.


The Real Anthony Fauci is een turf van 450 bladzijden in niet eenvoudig, zeer Amerikaans Engels. Je leest zo’n boek niet uit op een week. Nagenoeg elke bewering en ieder citaat worden verantwoord met een eindnoot, wat per hoofdstuk honderden noten oplevert en uiteraard bijdraagt tot de wetenschappelijke soliditeit van deze publicatie. Van dit boek zijn wereldwijd al meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Het is onder meer ook vertaald in het Nederlands onder de titel De gevaarlijkste Dr. op aarde. Die titel klinkt veel sensationeler dan de oorspronkelijke, maar vat de kern van Kennedy’s boek perfect samen.

Het boek gaat, zoals de titel aangeeft, vooral over Anthony Fauci, de man die verantwoordelijk is voor onder meer de waanzinnige en totaal nutteloze maatregelen die tegen de zogenaamde corona-epidemie aan de bevolking opgelegd zijn, en die ook in Europa nagevolgd zijn. De laatste hoofdstukken focussen, zoals de ondertitel aangeeft, meer op Bill Gates, met wie Fauci nauw heeft samengewerkt, en op Big Pharma, dat er alle belang bij had en heeft om pandemieën te creëren, de bevolking schrik aan te jagen en schatrijk te worden met vaccins die geen vaccins zijn en in ieder geval niets helpen tegen de pandemie die ze heten te bestrijden. De achterliggende bedoeling van dit wereldwijde moordplan komt in de laatste hoofdstukken aan bod, zoals de ondertitel eveneens aangeeft: ‘The Global War on Democracy and Public Health’.


Met de volledig in scène gezette covid-dictatuur waren Fauci en Gates niet aan hun proefstuk toe. Kennedy toont aan dat ze vanaf de eerste geruchten over aids (1981), telkens dezelfde reeks trucs hebben toegepast om de bevolking zoveel mogelijk schrik aan te jagen en massa’s geld te verdienen. Dat hebben ze onder meer gedaan bij SARS (2003), MERS (2004), vogelgriep (2005), varkensgriep (2009), Mexicaanse griep (2009), dengue (2012), Ebola (2014-2016), Zika (2015-2016) en COVID (2020). (131; zie ook hoofdstuk 11 ‘Hyping Phony [= nep, vals] Epidemics: “Crying Wolf”’).


Het is onmogelijk om de ontzaglijke informatieve rijkdom van dit boek samen te vatten. Ik begin met een opsomming van de technieken die Fauci en Gates telkens weer toepassen. De redenering erachter is al even simpel als doeltreffend. Stel dat u en ik een medicament of een vaccin ontwikkelen tegen een bepaalde aandoening, dan kunnen we er niet meer geld mee verdienen dan het aantal patiënten met die aandoening maal onze winst per verkocht medicijn. Maar als we erin slagen om de mensen wijs te maken dat er een nieuw virus op de wereld gekomen is dat hele bevolkingen zal decimeren en dat al wie besmet raakt, onvermijdelijk zal doen sterven, dan valt er veel meer geld te verdienen. Als we er bovendien in slagen om de vaccins die wij in de rapte in elkaar geflanst hebben, te verplichten, dan is er aan de inkomsten geen bovengrens meer. Niet te verwonderen dat Gates tijdens de corona-komedie zijn persoonlijk vermogen verdubbeld heeft. Het gaat om geld en macht; in geen geval om gezondheid. Integendeel. Het aantal dodelijke bijwerkingen van de vele vaccins die Fauci en Gates op hun geweten hebben, is niet bij te houden, maar dat wordt door de media – die voor hun voortbestaan van Fauci en Gates volkomen afhankelijk geworden zijn – systematisch verzwegen. Wie nog gelooft dat de het journaal en de kranten ons de waarheid vertellen, verdient met grote onderscheiding een doctoraat in de naïviteit. Hieronder het beloofde overzicht van de duivelse technieken van Fauci en Gates. In het boek van Kennedy worden ze alle gestaafd met talrijke voorbeelden en verwijzingen.


Laten we beginnen met aids, want dat was voor Fauci dé kans van zijn leven om macht te verwerven en geld te verdienen. Een enkele keer verwijs ik tussen haakjes zowel naar de originele Engelstalige versie (= E) als naar de Nederlandse vertaling (= N).

Alle medicamenten die levens konden redden (149-150) heeft Fauci van de markt weten te halen teneinde zijn eigen compleet ondoeltreffend en hoog toxisch alternatief te kunnen verkopen. Dat lukte hem op den duur zonder moeite omdat hij stilaan de ‘complete, vertically integrated control over the drug approval proces from molecule to market’ had weten te beheersen. (149)


Een steeds weer toegepaste truc is angst zaaien. Fauci’s honderden PI’s (Principal Investigators) helpen daar ijverig aan mee. Toen aids uitbrak, deed bijvoorbeeld Theresa Crenshaw op het einde van de jaren tachtig vreselijke voorspellingen: ‘“If the spread of AIDS continues at this rate, in 1996 there could be one billion [= miljard] people infected; five years later, hypothetically ten billion.” Crenshaw asked, “Could we be facing the threat of extinction during our lifetime?”23 Crenshaw’s dire soothsaying [ = schrikwekkende voorspelling] never materialized.’ (152) Tijdens een Oprah televisieshow verkondigde ze: ‘By 1990 one in five heterosexuals may be dead of aids.’ Ook van die voorspelling is geen letter uitgekomen. Die methode heeft Fauci later telkens weer succesvol toegepast: mensen zonder enige grond schrik aanjagen: ‘Terror of pestilence, it turns out, is a potent impulse, and Fauci was adept at weaponizing it–and he quickly learned that other “respected authorities” would follow his lead’. (151) Voor totaal foute voorspellingen in verband met Afrika (‘widespread depopulation of the African continent’) zie 186. Er werd voorspeld dat door de varkenspest een miljoen mensen zouden sterven. ‘In the end, the actual number of pandemic swine flu casualties in 1976 was not 1 million, but one.’ (358)

Toen in 2001, na de ineenstorting van de Twin Towers op 9/11, een aantal enveloppen met antrax verzonden waren, verspreidde Fauci het totaal uit de lucht gegrepen bericht dat de postbodes die de brieven bezorgd hadden, na twee maanden en in weerwil van antibiotica nog steeds antrax (miltvuur) in hun longen konden hebben en zo het gif konden verspreiden. Dergelijke onzin geloven de mensen omdat het van de onfeilbare paus Fauci komt. (394) In maart 2020 publiceerde Jeff Bezos van Amazon in zijn Washington Post – hij is de eigenaar – een artikel waarin hij voorspelde dat de pandemie ‘could kill 33 million’. Daar is geen letter van uitgekomen en dat geldt voor al de eschatologische voorspellingen die door Fauci en zijn aanhang de wereld ingestuurd werden. (417)

Telkens opnieuw wordt de vergelijking gemaakt met de Spaanse griep (357-358), wat eveneens totaal uit de lucht gegrepen is. De meeste slachtoffers van de Spaanse griep zijn niet gestorven door het virus, maar door bacteriële longontsteking en bronchiale meningitis, die vandaag makkelijk te behandelen zijn met antibiotica, wat in 1918 niet beschikbaar was. (N: 527, E: 362)

Net zoals bij corona had deze totaal ongefundeerde angstzaaierij desastreuze gevolgen. Mensen met aids werden gediscrimineerd en gemeden als melaatsen. President Reagan verbood ze de toegang tot de Verenigde Staten, ouders wilden niet dat in de klas van hun kind een kind met aids zat enzovoort. (152) Precies zoals de schandalige discriminatie die we beleefd hebben door de ridicule en totaal nutteloze maatregelen tegen het zogenaamd levensbedreigende virus covid-19.


Een andere methode die Fauci toepast, is alle onderzoek verbieden naar medicatie van concurrenten of van doeltreffende medicatie waarop hij geen patent heeft en waaraan hij dus niets kan verdienen. Het gevolg is dat er geen studie verricht wordt naar de geneesmiddelen van de concurrentie, wat hij dan weer gebruikt als argument om ze niet te laten goedkeuren. (154, 156-157, 158, 160, 185) Ook die methode is, zoals hierboven uiteengezet, toegepast bij corona doordat Fauci de bewezen doeltreffende medicamenten ivermectine en hydroxychloroquine simpelweg verboden heeft en in de plaats daarvan zijn giftige en dodelijke remdesivir heeft laten goedkeuren. “At the same time [= October 2020], Dr. Fauci and Bill Gates were financing and promoting studies to discredit chloroquine and hydroxychloroquine and sabotage ivermectin–two effective COVID remedies that posed an existential threat to remdesivir and the entire Gauci/Gates COVID vaccine enterprise.’ (402) ‘India showed that early combination therapy–budesonide, ivermectin, doxycycline, and zinc, costing between two and five dollars–made COVID symptoms disappear within three or five days. By January 2021, a country of more than 1.3 billion people and a vaccine uptake of almost 7.6 nationally44 had witnessed only 150,000 COVID deaths.45 By comparison, the US, with a population of 331 million, had recorded 357,000 deaths.46 Many Indian officials and doctors consider ivermectin a miracle drug for controlling the outbreak.’ (43)

Wanneer uit voorlopige resultaten blijkt dat een concurrerend medicijn grote kans maakt om goedgekeurd te worden, liegt Fauci dat hij niet voldoende vrijwilligers vindt om tests te laten uitvoeren. ‘In 2021, he would invoke the same bunko [= vals spel bij het kaarten] to kill NIAID’s ivermectin trials.’ (160) Een flagrant voorbeeld is dit: ‘Around the same time, activists [Het gaat om aids-patiënten die protesteerden omdat Fauci vele miljoenen gekregen had van de overheid om een medicijn te vinden om aids te genezen en na drie jaar nog niets had, terwijl hij medicijnen die hun doeltreffendheid bewezen hadden, verbood.] realized that Dr. Fauci’s vows to test aerosol pentamidine–which he admitted before Congres was effective–were a subterfuge [= uitvlucht]. Dr. Fauci opened clinical trials for aerosol pentamidine but again claimed, disingenuously [= oneerlijk, leugenachtig], that he couldn’t populate them. (160)


Weer een andere methode is om het testen van een medicijn zo op te zetten dat het resultaat al bij voorbaat negatief zal zijn. (160) Ook die methode heeft Fauci toegepast bij covid toen hij de geneesmiddelen waarvan bewezen was dat ze hielpen, maar waaraan niets te verdienen viel, zo heeft laten testen dat de gemanipuleerde resultaten ‘bewezen’ dat ze niet functioneerden. ‘Nussbaum’s verdict: “If there was any chance for a fair test for AL 721, it wasn’t going to come from Tony Fauci’s clinical trials system.”78 (160)

Gewetenloos liegen is ook een Fauci-techniek. Het aantal voorbeelden is legio. ‘Historians Torsten Engelbrecht, author of Virus Mania, and Konstantin Demeter called Fauci “Dr. Baron of Lies.”69’ (133)


Ook over covid-19 heeft hij de leugens aan elkaar geregen, net als ‘onze’ drie virologen. Het is me een raadsel dat zoveel mensen dat nog altijd niet inzien, terwijl de feiten boekdelen spreken. Maar het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat de geïnjecteerden niet willen horen dat ze bedrogen en in veel gevallen ook vergiftigd zijn, want het gif kan niet meer uit hun lichaam verwijderd worden, de rampzalige gevolgen openbaren zich dikwijls maar veel later en het verband tussen de injecties en de gevolgen wordt door de geïnjecteerden om begrijpelijke redenen systematisch ontkend.

Een van de strafste leugens is dat Fauci erin geslaagd is om de wereld wijs te maken dat antistoffen in het bloed van aidspatiënten hun zekere dood betekenden, terwijl ze juist integendeel bewijzen dat de zieke zijn ziekte overwonnen heeft. (190-191) Bill Gates liegt even schaamteloos. Op 12 april 2020 vertelde hij aan de BBC dat een van de talrijke simulatieoefeningen ter voorbereiding van een echte pandemie – zie verder – niet had plaatsgevonden, terwijl er video-opnamen van bestaan. (426)

Een andere truc is om een persconferentie te organiseren vóór er over het aangekondigde ‘succesmedicijn’ een peer-reviewede publicatie beschikbaar is. De verenigde pers moet Fauci dan geloven op zijn woord. ‘Dr. Fauci boasted to reporters [in verband met remdesivir] that his trial had produced “clear-cut evidence” that AZT “saved lives”. Any reporter who wanted to cover the story for the evening news had to take his word for it.’ (163) De journalist die wacht op een ernstige wetenschappelijke publicatie – zo die al bestaat – komt met oud nieuws en aangezien journalisten altijd uit zijn op heet van de naald, publiceren ze kritiekloos wat Fauci ze voor komt liegen: ‘Dr. Fauci’s clinical trial for AZT had been an elaborate fraud.’ (163) Zie 181-182, 184 en 188 voor een andere voorbeelden.

Weer een andere truc van Fauci is om ‘zijn’ medicijn niet alleen te promoten als genezend, maar ook als preventief, ook al is dat op geen enkele manier aangetoond of aan te tonen. ‘Dr. Fauci giddilly [= vrolijk] declared that his agency would recommend AZT not only for individuals with full-blown aids, but for asymptomatic people who had tested positive for HIV but showed no sign of AIDS.’ (163) Dat was zeer goed voor de kassa: dankzij de aankondiging van Fauci voorzag Burroughs Wellcome in 2020 een winst van twee miljard US-dollar. (163) Dat alles herkennen we natuurlijk in wat ons is wijsgemaakt over de werking van de corona-injecties.

Nog een truc is om de mensen te doen geloven dat iedereen zich moet laten testen. In verband met aids en hiv heeft Fauci dat gedaan: ‘The New York Times’s Philip J. Hilts uncritically reported that everyone should now get tested: “Dr. Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases … said that now people who are at risk for AIDS, even if they have ‘absolutely no symptoms,’ it behooves them [= het past ze] to get themselves tested.”119’ (169) Daarbij aansluitend werd de absolute leugen verspreid dat je aids kon krijgen door iemand een hand te geven of in elkaars buurt te verblijven: ‘At the time, AIDS was almost exclusive to intravenous drug users and males who had sex with other males, but Dr. Fauci incorrectly warned of “the possibility that routine close contact, as within a family household, can spread the disease.” Given that “nonsexual, non-blood-borne transmission is possible,” Fauci wrote, “the scope of the syndrome may be enormous.”’ (151) (Hier combineert Fauci liegen met angst zaaien.) Ook die technieken zijn toegepast tijdens de coronawaanzin.

Een steeds terugkerende techniek is dat er bij de voorbereiding van de goedkeuring van Fauci’s injecties stappen overgeslagen werden, zogezegd omdat er dringend nood was aan een vaccin, terwijl Fauci tegelijk de bewezen werkzame medicatie, zoals gezegd, verbood. ‘[...] Dr. Fauci waved through another DNA chain antiretroviral terminator drug to quick approval, allowing it to skip the double-blind placebo testing he had previously declared indispensable.’ (170) ‘At the mercy of [= overgeleverd aan de genade van] Burroughs Wellcome, Dr. Fauci cut the company PIs [= Principal Investigators] every courtesy [= uiterst voorkomend behandelen] to accelerate AZT’s approval. FDA and NIH waived [= afzien van] long-term primate studies [= studies met primaten] [...].’ (150) ‘In 1996, Dr. Fauci used his expedited fast track [= versnelde procedure] to break another record by winning FDA approval for Merck’s HIV antiviral Crixivan; this time it took only six weeks.128’ (171) Ook dat herkennen we van de medisch totaal onverantwoorde versnelde goedkeuring van het zogenaamde vaccin tegen corona: ‘Dr. Fauci would take the same shortcut thirty-six years later to accelerate approvals of his pet drug, remdesvizir, and Moderna’s coronavirus vaccine.’ (150) In verband met het totaal nutteloze en overbodige vaccin tegen antrax: ‘In a December 2001 PBS interview, Fauci promised to deliver BioThrax–which had failed to pass a single FDA audit during the prior four years–at record pace. Fauci explained, “In usual times, that is a process that takes years and years”, but he committed that his project for delivering BioThrax “is going to be markedly truncated because of the urgency of the situation.”75’ (394)


Ook wanneer er niet ‘dringend’ nood is aan een ‘levensreddend’ vaccin, vervalst Fauci de onderzoeksresultaten. Zelfs binnen de comités die moeten oordelen of een vaccin veilig en doeltreffend is, heeft Fauci (en Gates ook) zijn mannetjes zitten, met als gevolg dat totaal ondoeltreffende en zelfs zeer schadelijke vaccins toch goedgekeurd worden: ‘[...] Dr. Fauci financed and rigged a suite of flawed studies to suggest–deceptively–that remdesivir might slightly reduce the number of days a person [with COVID] would stay in the hospital.129 The WHO’s much larger studies proved that there was no reduction in length of hospital stay. Nevertheless, using his blatantly orchestrated “research,” Dr. Fauci then forced remdesivir’s approval through FDA as “Standard of Care” for COVID.’ (401-402)

Weer een andere methode is om simpelweg niet te antwoorden of te reageren op publicaties die de aannames van Fauci onderuithalen: ‘Dr. Fauci has never answered Duesberg’s common-sense questions.’ (180)


Een andere truc is om de definitie van een aandoening te wijzigen. In 1993 werd in de Verenigde Staten een nieuwe definitie aangenomen van ‘aids’, waardoor het aantal aids-gevallen op slag verdubbelde. Wie de grens overstak en in Canada ging wonen, was geen aidspatiënt meer, want daar gold een andere definitie. (188, zie ook 194) Hetzelfde is gebeurd met de definitie van ‘pandemie’. Tot 2009 moest een pandemie een groot aantal slachtoffers veroorzaken, maar in dat jaar heeft de door en door corrupte Wereld Gezondheids Organisatie, ter voorbereiding van de seizoensgriep die men covid-19 heeft gedoopt, de definitie aangepast, met het gevolg dat voortaan elke verkoudheid of griep een pandemie genoemd mag worden.


Fauci weigert ook ieder debat met iemand die het niet met hem eens is. (218-220)

Al wie zelfs nog maar een kritische vraag durft stellen over de wetenschappelijke basis of de doeltreffendheid van de door Fauci en Gates geproduceerde vaccins, wordt gebroodroofd. Zelfs Nobelprijswinnaars moeten eraan geloven. Ze krijgen geen onderzoeksgeld meer, kunnen nergens nog iets publiceren, mogen geen voordrachten meer houden, verliezen hun medewerkers en worden ten slotte ontslagen. Kennedy geeft er in zijn boek een hele reeks voorbeelden van. De lotgevallen van Dr. Fishbein worden door Kennedy uitvoerig behandeld op de bladzijden 268 tot 275. Over wat Dr. Morris overkomen is, zie 357-358. Het lot van de internationaal gerenommeerde viroloog Duesberg komt aan bod op de bladzijden 214-218.


Na de publicatie van het boek waarover we het nu hebben, is Kennedy zelf het slachtoffer geworden van de wraak van Fauci en Gates, maar hem broodroven is niet gelukt omdat hij een onafhankelijk advocaat is. Hij krijgt echter niets meer gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, wordt op congressen niet meer uitgenodigd en mag nauwelijks nog optreden als spreker. Vastgelegde ‘optredens’ zijn geannuleerd. Zelfs vroeger gepubliceerde peer-review artikels worden verwijderd. (142-143) Onder de rubriek ‘Amerikaanse verkiezingen’ wordt Kennedy op Wikipedia ‘complotdenker’ genoemd, een woord dat door de CIA is bedacht en gelanceerd teneinde iedere kritische stem te discrediteren. Dat heb ik op zondag 25 juni 2023 om 15.07 u gewijzigd in ‘kritisch denker’. Om 20.31 u is de wijziging ongedaan gemaakt. Om 22.20 heb ik het opnieuw gewijzigd en nu houdt de wijziging stand. Maar voor hoelang? De censuur is overal aanwezig.


Dat Fauci en Gates zoveel macht hebben, heeft alles te maken met geld. Massaal veel universiteiten zijn afhankelijk van het geld dat ze door Gates en Fauci toegestopt krijgen – bij ons zelfs het Rega-Instituut waaraan Marc Van Ranst verbonden is –, veel kranten en media zijn voor zeventig procent van hun inkomsten afhankelijk van de farma-industrie, wetenschappelijke tijdschriften zelfs voor negentig procent. Eén woord van twijfel of kritiek publiceren, betekent de doodsteek. Vandaar dat iedereen zwijgt en mee-liegt.


Een ander aspect van het moorddadige optreden van Fauci en Gates dat in dit boek behandeld wordt, is hoe ze hun vaccins in de eerste plaats toedienen aan zwarten en latino’s en Afrikanen, want racisme maakt een integraal deel uit van hun verovering van de wereld en van hun reductie van de wereldbevolking, zoals we verder zullen zien. In Afrika, bijvoorbeeld, kopen ze de meestal corrupte regeringsleiders om waarna ze de toelating krijgen om de bevolking door middel van vaccins te ‘beschermen’ tegen bijvoorbeeld tetanus, ook al lijdt niemand daaraan en heeft zelfs niemand ooit van die aandoening gehoord: ‘Gates and his WHO vassals continue to bully African nations into taking their lethal DTP vaccines by threatening to withdraw financial aid to their health departments and HIV programs if the government fails to achieve national uptake targets (90 percent).’ (326) Veel geïnjecteerden sterven, krijgen ongeneeslijke kwalen of worden onvruchtbaar. Kinderen worden niet gespaard als het erom gaat met vaccins die absoluut niet afdoend getest zijn, te experimenteren. Daarbij worden vooral weeshuizen geviseerd omdat de kinderen daar van niemand enige steun kunnen verwachten en dus met instemming van de directie gebruikt kunnen worden als laboratoriumratten. ‘Scheff described how Dr. Fauci’s NIAID and his Big Pharma partners turned Black and Hispanic foster kids into lab rats, subjecting them to torture and abuse in a grim parade of unsupervised drug and vaccine studies.’ (245-246)


Bovendien zijn veel van de ziektes en aandoeningen waarvan Gates en Fauci de wereldbevolking zogezegd voorgoed willen verlossen, helemaal niet belangrijk als doodsoorzaak. ‘“When you’re doing polio, you’re not doing other things,” Henderson says. “At least through 2011, in several countries–Nigeria, India, and Pakistan–they were giving polio vaccines.”155 “In 2012, there were only 223 reported cases of polio worldwide…. By any measure, polio is not one of the world’s greatest killers. `Road accidents, for example, kill about 1.25 million people each year. Measles kills about 150,000 children each year.”156 “A number of villagers say, ‘What is polio? We’ve never seen it–why are we worried about it?’”157 Rather than provoking reevaluation, Henderson’s concern seems to infuriate [= woedend maken] Gates.’ (342-343)


De bedoeling van de vaccins is in geen geval om mensen te genezen of te beschermen. Dat is voor ieder die niet doof en blind is zo klaar als een klontje. Praktisch alle geïnjecteerden die ik ken – en dat is makkelijk 95 procent van mijn kennissen – hebben intussen al een of meerdere keren corona gehad. (Dat ze zich daarbij nooit vragen stellen over het nut van die injecties is een ander thema, waar ik later nog op terug hoop te komen). De bedoeling van de vaccins is in de eerste plaats, zoals gezegd, op de gemakkelijkste manier zoveel mogelijk geld verdienen – we hebben het dan niet over miljoenen, maar over miljarden dollars –, maar ook de wereldbevolking doen afnemen of in ieder geval zo weinig mogelijk doen toenemen. Dat klinkt als een complottheorie, maar dat is het niet. De exponentiële toename van de wereldbevolking, vooral in de arme landen, is een reëel probleem en in ieder geval een probleem van de toekomst. Achter de miljardairs die ons als marionetten doen handelen naar hun touwtjestrekkerij staan de nog machtiger miljardairs die we nooit te zien krijgen en die aan de touwtjes trekken van Gates, Fauci, Zuckerbergs, Bezos et alii, samen met de twee grootste investeringsmaatschappijen ter wereld: Vanguard en Blackrock.


Een van die onmetelijk rijke families zijn de Rockefellers, die overal hun tentakels hebben doordat ze bijvoorbeeld scholen en onderzoekscentra gul sponsoren. (289) ‘In 2018, Bill Gates made the salient observation that “Everywhere our foundation went, we discovered the Rockefeller Foundation had been there first.”’ (285)

Reeds na WO I waren de Rockefellers bezig met de problematiek van overbevolking (neomalthusianisme). In 1952 heeft John D. Rockefeller III ‘The Population Council’ opgericht. (338) ‘The Rockefeller Foundation dispatched hefty [= fikse] donations in the 1920s and early 1930s to hundreds of German researchers, including those conducting Hitler’s notorious “twin studies” at the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics in Berlin. The Rockefeller Foundation curtailed [= beperkte] donations to Nazi Germany’s medical institutions before Pearl Harbour, but Rockefeller’s success promoting the eugenics movement had already captivated Adolf Hitler. […] Hitler told a fellow Nazi […] “I have studied with interest the laws of several American states concerning prevention of reproduction by people whose progeny would, in all probability, be of no value or be injurious to the racial stock.”52 […] In the early 1950’s, the Rockefeller Foundation conducted fertility studies in India that historian Matthew Connolly characterizes as an example of “American social science at its most hubristic [= in zijn meest arrogante vorm].”’ (330) ‘Lamenting that modern civilization had reduced the operation of natural selection by saving more “weak” lives and enabling them to reproduce, resulting in a “downward trend in … genetic quality,” the group [= Rockefellers ‘The Population Council’] agreed to create an organization devoted to the “reduction of fertility.”’ (338)


Ook Bill Gates is geobsedeerd door de strijd tegen overbevolking, overigens in het spoor van zijn vader. ‘Gates’s fetish for reducing population is a family pedigree. His father, Bill Gates Sr., was a prominent corporate lawyer and civic leader in Seattle with a lifelong obsession for “population control.” Gates Sr. sat on the national board of Planned Parenthood, a neo-progressive organization founded in 1916 by the racist eugenicist Margaret Sanger to promote birth control and sterilization and to purge “human waste”58 and “create a race of thoroughbreds [= volbloed].”59 Sanger said she hoped to purify the gene pool by “eliminating the unfit” persons with disabilities–preventing such persons from reproducing60 by surgical sterilization or other means.

In 1939, Sanger created and directed the racist Negro Project, which strategically co-opted Black ministers [= predikanten] in leadership roles to promote contraceptives to their congregations. Sanger stated in a letter to her eugenics colleague, Clarence Gamble (of Procter & Gamble), “We do not want word to go out that we want to exterminate the Negro population and the minister is the man who can straighten out [= rechtzetten] that idea if it ever occurs to any of their more rebellious members.”61’ (330) ‘Population control was an enduring [= blijvende] preoccupation of his son’s [= Bill Gates Jr.] philanthropy from its inception.’ (331)


Tot regelrechte genocide wordt niet overgegaan, maar door middel van vaccins waarvan de fabrikant, zoals bekend, de ingrediënten pas na zeventig of vijfenzeventig jaar bekend moet maken en voor de gevolgen waarvan hij onder staatsgarantie geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden mensen gedood en vooral onvruchtbaar gemaakt. ‘On February 20,2010, less than one month after the famously committed $10 billion to the WHO, Bill Gates suggested in his “Innovating to Zero” TED Talk in Long Beach, California, that reducing world population growth could be done in part with “new vaccines”.64’ Om die reden is Gates na een zoveelste desastreuze vaccinatiecampagne in India, waardoor tienduizenden jonge vrouwen onvruchtbaar zijn gemaakt, de toegang ontzegd. ‘Indian doctors blame the Gates campaign for a devastating vaccine-strain epidemic [= vaccinstam-epidemie] of acute flaccid myelitis–a disease formerly classified as “polio”–that paralyzed 491,000 children in these provinces between 2000 and 2017, in direct proportion to [= recht evenredig aan] the number of polio vaccines that Dr. Gates’s minions [= slaafse volgeling] administered in each area.143 […] In 2012, the British Medical Journay wryly [= wrang, spottend] noted that polio eradication in India “has been achieved by renaming the disease.”146

That year, the disillusioned Indian government dialed back Gates’s vaccine regimen and evicted [= verdreef] Gates’s cronies [= maatjes] and PIs [= Principal Investigators] from the NAB. Polio paralysis rates dropped precipitously.147’ (341-342)

Later is Gates spijtig genoeg opnieuw binnengelaten in India want voor geld is in de wereld alles te koop en Gates is diegene die het geld heeft, Fauci diegene die het weet te vinden.


Kennedy besteedt ook aandacht aan de gigantische, uiterst professionele voorbereidselen die aan de vaccinatiecampagnes voorafgaan. Bijna niemand weet dat covid-19 tot in de details voorbereid is in diverse voorafgaande simulaties. (402-403) ‘Dark Winter, Atlantic Storm, and Global Mercury were only three of over a dozen Germ Games staged by military, medical, and intelligence planners leading up to COVID-19. Each of these Kafkaesque exercises became uncanny predictors of a dystopian age that pandemic planners dubbed the “New Normal”. The consistent feature is an affinity among their simulation designers for militarizing medicine and introducing centralized autocratic governance.

Each rehearsal ends with the same grim punchline: the global pandemic is an excuse to justify the imposition of tyranny and coerced [= gedwongen] vaccination.’ (404)

In dergelijke simulaties wordt gedaan alsof de Verenigde Staten aangevallen worden door bijvoorbeeld een Chinees virus. Er komen, naast politici en beleidsmakers uit alle landen van de wereld ook psychologen en sociologen aan te pas om zo precies mogelijk na te gaan hoe men de bevolking zoveel mogelijk schrik kan aanjagen. Angst is de goedkoopste en meest doeltreffende manier om een bevolking te doen gehoorzamen. Angst door repressie – goelag, concentratiekampen, geheime politie, foltering – is lastig en duur en creëert verzet. Maar als men de schuld kan steken op een virus, dan is er geen verzet mogelijk en bovendien kost de repressie dan niets, behalve de creatie van een virus, wat voor specialisten een fluitje van een cent is. Een van de bekendste simulaties kreeg als codenaam ‘SPARS 2017’ en werd gehouden in het Johns Hopkins Center for Health Security, waarvan Gates een hoofdsponsor is. Het negenentachtig bladzijden tellende verslag voorspelt tot in de details ‘the 2020 COVID-19 pandemic as it actually unfolded’. (414) ‘“SPARS 2017” chronicled an imaginary coronavirus pandemic that would, supposedly, run from 2025 to 2028. The exercise turned out to be an eerily precise [= griezelig nauwkeurig] predictor of the COVID-19 pandemic exactly three years later.’ (413)


In oktober 2019 werd, eveneens in het Johns Hopkins Center, het Event 201 georganiseerd, waar gesimuleerd werd hoe een virus van vleermuizen via varkens op de mens zou overgaan en wat aan repressieve maatregelen genomen moest worden. Dat werd allemaal exact uitgevoerd tijdens de zogenaamde covid-19 pandemie, waarbij altijd weer vergeten wordt dat het niet het virus is dat zoveel ellende veroorzaakt heeft, maar de belachelijke maatregelen die ertegen genomen zijn. (425-426) Het volledige programma van Event 201 is na te lezen op https://centerforhealthsecurity.org/2020/statement-about-ncov-and-our-pandemic-exercise-0. Intussen wordt, vermoedelijk voor eind 2024, al een nieuwe pandemie voorbereid. Dit keer zal de WHO vermoedelijk almachtig kunnen beslissen over wat er wereldwijd moet gebeuren zonder dat soevereine staten, laat staan individuele burgers, nog de mogelijkheid zullen hebben om van de opgelegde maatregelen af te wijken. Wie denkt dat we er ‘vanaf zijn’ verdient een doctoraat summa cum laude in de naïviteit.


Kennedy besteedt ook aandacht aan de miasmatheorie en de kiemtheorie.“Miasma theory” emphasizes preventing disease by fortifying the immune system through nutrition and by reducing exposures to environmental toxics and stresses. […] Germ theory aficionados, in contrast, blame disease on microscopic pathogens. Their approach to health is to identify the culpable germ and tailor a poison to kill it.’ (285) Nochtans is de miasma-visie, die gelooft in een stevige immuniteit, de juiste. ‘They [Risch, McCullough, Kory en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier] point out that natural immunity, in all known cases, is superior to vaccine-induced immunity, being both more durable (it often lasts a lifetime) and broader spectrum–meaning it provides a shield against subsequent variants. “Vaccinating citizens with natural immunity should never have been our public health policy,” says Dr. Kory.’ (9) Het is duidelijk dat Gates, Fauci en hun kompanen aan de ‘kiem’-zijde staan want met geloof in het menselijke immuunsysteem valt geen geld te verdienen. Een van de allerdomste aanbevelingen die tijdens de covid-komedie geformuleerd zijn, kwam uit de mond van Maggie De Block, zelf geen voorbeeld van gezonde levensstijl, toen ze de slogan ‘Blijf in uw kot’ lanceerde. Ze had integendeel moeten uitbazuinen: ‘Kom uit uw kot, ga joggen, zwemmen, wandelen en fietsen.’


Verplichte vaccins zijn nodig om tweeërlei redenen. Ten eerste om er, zoals gezegd, heel veel geld mee te verdienen. In vergelijking met pillen voor specifieke ziekten is (verplichte) vaccinatie een goudmijn. Ten tweede om controle van de (neven)effecten van de injecties onmogelijk te maken. Als iedereen geïnjecteerd is, is er geen controlegroep meer. ‘What, then, is motivating the fierce campaign to nevertheless coercively [= onder dwang, verplicht] vaccinate the vaccine-resistant 25 percent, other than a strategy to eliminate the control group to hide the deaths and injuries?’ (76)

Bovendien zijn de merken vaak gemixt. Heel wat mensen hebben injecties gekregen van Pfizer, Moderna, Merck et cetera. Als dan een bijwerking vastgesteld wordt, is het onmogelijk te bewijzen welke injectie van welke fabrikant daarvoor verantwoordelijk is. Bovendien heeft het, zoals gezegd, geen enkele zin om dat zelfs maar te proberen te bewijzen want de producenten hebben de staatsgarantie gekregen dat ze nergens verantwoordelijk voor zijn.


Een theorie die Fauci voortdurend verkondigt, is dat de wereldgezondheid verbeterd is door vaccins (zie 286-287). Dat klopt niet. ‘A comprehensive of this foundational assertion published in 2000 in the high-gravitas journal Pediatrics by CDC and Johns Hopkins scientists concluded, after reviewing a century of medical data, that “vaccination does not account for the impressive decline in mortality from infectious diseases … in the 20th century.”47 […] [A]nother widely cited study, McKinlay and McKinlay […] found that all medical interventions including vaccines, surgeries, and antibiotics accounted for less than about 1 percent–and no more than 3.5 percent–of the dramatic mortality declines.’ (287) ‘Kass [Harvard Medical School] recognized that the real heroes of public health were not the medical profession, but rather the engineers who brought us sewage [= rioolwater] treatment plants, railroads, roads, and highways for transporting food, electric refrigerators, and chlorinated water.50’

Uit grafieken blijkt dat de mortaliteit door infectieziekten overal afgenomen is vóór er vaccins waren, op voorwaarde dat werk gemaakt werd van hygiëne, voedsel en riolering. (287-288)


Hieruit blijkt tevens dat de zogenaamde Gates filantropie – hij noemt het ‘philanthrocapitalism’ (291) – een grote komedie is. De miljoenen armen wereldwijd hebben geen vaccins nodig, maar eten, drinken, en sanitaire voorzieningen. Dat interesseert Fauci en Gates echter niet want dat brengt niets op. (289) ‘Dr. Fauci had, by then, persuaded a succession of US presidents to burnish [= oppoetsen] their humanitarian bona fides [= hun goede humanitaire imago] by redirecting US foreign aid away from the causes of nutrition, sanitation, and economic development and toward solving Africa’s HIV crisis with vaccines and drugs.’ (292)

In maart 2020 riepen Indiase en veel Afrikaanse landen die grote tekorten voorzagen voor hun bevolking, in een wereldwijde beweging op om af te zien van patenten voor COVID-19 zodat ze zelf die vaccins goedkoop zouden kunnen produceren. Dat werd door Gates botweg geweigerd want aan generische geneesmiddelen valt niets te verdienen. Dat is de zogenaamde filantropie van Gates: ‘When push turns to shove, patent protection eclipses his professed concerns for public health.’ (304) Vertaald: ‘Wanneer puntje bij paaltje komt overschaduwt patentbescherming zijn zogenaamde zorgen voor de voksgezondheid.’ (N 446-447) ‘That month [= April 2021], the New Republic writer Alexander Zaitchik published a lengthy article, “Vaccine Monster,”143 describing how Bill Gates had aggressively impeded global access to COVID vaccines by the world’s poorest people in order to safeguard the profitable patent privileges of his pharmaceutical partners.’ (304) Vertaald: ‘Die maand publiceerde Alexander Zaitchik, schrijver voor de New Republic, een lang artikel “Vaccine Monster”,143 waarin hij beschreef hoe Bill Gates de wereldwijde toegang van de armste mensen in de wereld tot covid-vaccins agressief had belemmerd om de winstgevende patentprivileges van zijn farmaceutische partners te beschermen.’ (N 445) Dat is, paradoxaal genoeg, achteraf een geluk gebleken. Slechts 1,5 procent van de Afrikaanse bevolking is geïnjecteerd en Afrika heeft veel minder covid-doden dan Europa en Amerika. (305) De meeste covid-doden vallen in die landen waar de bevolking massaal geïnjecteerd is. En dan zwijgen we nog van de bijwerkingen.


Op een persconferentie in februari 2021 verklaarde Francis Collins dat de nieuwe generatie covid-vaccins speciaal bedoeld was om Afrikanen en zwarte Amerikanen te ‘redden’. Melinda Gates klaagde op CNN op 10 april 2020 dat ze zo bezorgd was over de kwetsbare bevolking van Afrika. (307) Allemaal komedie natuurlijk, om meer vaccins te verkopen. Erger nog, om ongeteste vaccins uit te testen op de zwarte bevolking, die Gates en Fauci als minderwaardig beschouwen. Om de zwarte weerstand tegen vaccinatie te overwinnen, werd een enorme propagandacampagne opgezet waarin hogeschooldecanen, verdedigers van mensenrechten, predikanten en sporthelden ingeschakeld werden ‘to soften jab hesitancy in the Black community’. (307) ‘In December 2020, Dr. Fauci scolded resistance in the Black community, saying, “The time is now to put skepticism aside.”’ (307) Toen actrice Cicely Tyson, bokser Marvin Hagler en rapper Earl Simmons (ook gekend als DMX) kort na hun covid-injectie overleden, haastten Fauci en Gates zich om te verkondigen dat er geen verband was tussen hun dood en de injecties. Op sociale media en in de mainstream media werden alle argumenten om dat verband aan te tonen onmiddellijk verwijderd. (307) ‘The desperation to discredit such talk inspired many “respectable” media outfits to simply lie.’ (307)


Ik eindig met drie interessante passages.

1° Op de bladzijden 131-132 maakt Kennedy een analyse van het nietszeggende taalgebruik van Fauci. Hieronder een scan van de passage in kwestie.


2° Op de bladzijden 48-53 geeft Kennedy een transcriptie van een gesprek met een onderzoeker die toegeeft dat hij bezwijkt voor de druk en voor het geld van Fauci en Gates, en bereid is om daarvoor zijn ziel te verkopen. De passage is te lang om hier in de vorm van een scan weer te geven. In de Nederlandse vertaling staat het gesprek op de bladzijden 99-106.


3° Op bladzijden 364-365 (in Nederlandse vertaling 529-530) wordt Marc Van Ranst opgevoerd als de superleugenaar en volksbedrieger die hij is. Ik heb de passage in de Nederlandse vertaling gescand en druk die hieronder af. Kennedy citeert uit een uiteenzetting die Van Ranst, als ‘Belgian Flu Commissioner’ op 22 januari 2019 gehouden heeft op de ‘ESWI/Chatham House Influenza Pandemic Preparedness Stakeholders Conference’. Die uiteenzetting kan bekeken worden via

https://www.youtube.com/watch?v=XmXFVgpM5w0. Van Ranst zet daar in een zogenaamd wetenschappelijke lezing – zijn slides zijn van google geplukt – uiteen met welke technieken en leugens hij de Belgische bevolking bang heeft gemaakt naar aanleiding van de zogenaamde Mexicaanse griep uit 2009. Wie na het bekijken van deze video nog gelooft dat Van Ranst een eerlijk mens is, moet zijn ogen en oren laten nakijken. Hij zegt schaamteloos expliciet dat hij de Vlamingen blaasjes heeft wijsgemaakt door bijvoorbeeld te verkondigen dat er per dag in België zeven doden zouden vallen door de pandemie, terwijl hij er onmiddellijk aan toevoegt: ‘Dat gebeurt eigenlijk ieder jaar. Zelfs zonder pandemie.’ En zo iemand heeft twee jaar lang, samen met de bandieten Pierre Van Damme en Steven Van Gucht de Belgische bevolking getiranniseerd.


Het valt te vrezen dat mijn korte bespreking onrecht doet aan dit schitterende boek. Het is een onuitputtelijke bron van wetenschappelijk gefundeerde informatie. Jammer genoeg bevat het geen register. De Nederlandse vertaling, waaruit ik slechts een beperkt aantal fragmenten gelezen heb, lijkt me voortreffelijk gemaakt. Het originele Engels is, zoals ik aan het begin heb gezegd, niet makkelijk. Voor wie vreest er wat te veel moeite mee te hebben, is de Nederlandse vertaling een prima alternatief.


Em. dr. Prof. Philip Vermoortel
1.022 weergaven9 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

9 Comments


Hoe dichter bij de waarheid, hoe gevaarlijker het wordt


PROFESSOR DIE OBDUCTIE DEED BIJ VACCINSLACHTOFFERS NA ZOEKTOCHT DOOD GEVONDEN IN MEER

Robin de Boer

7 juli 2023 2 minuten leestijd


https://www.ninefornews.nl/professor-die-obductie-deed-bij-vaccinslachtoffers-na-zoektocht-dood-gevonden-in-meer/


In september 2021 presenteerde https://www.ninefornews.nl/duitse-pathologen-onderzoeken-sterfgevallen-na-covidprik-en-zijn-verbaasd-over-de-resultaten/ de ervaren Duitse patholoog Arne Burkhardt zijn onderzoek naar 10 sterfgevallen na coronavaccinatie. Hij was verbaasd over de resultaten. De videobeelden van de persconferentie werden meteen verwijderd door YouTube. Ook werd hij ongenadig hard aangevallen door ‘factcheckers’.

>  Journaliste Taylor Hudak op Twitter

https://twitter.com/_taylorhudak/status/1664728755170947073?t=wVm7FflzH5v9KEuCKEHl8Q&s=19 >


Burkhardt, die 18 jaar leiding gaf aan het pathologisch instituut in Reutlingen, onderzocht de 10 sterfgevallen samen met andere pathologen. Ze kwamen tot de conclusie dat vijf overlijdens zeer waarschijnlijk waren gerelateerd aan het vaccin en twee andere sterfgevallen…


Like

Terug een goed artikel van Jeroen Bossaert, één van de weinige in de mainstreammedia die in de voorbije jaren zaken aan de kaak stelde:

https://www.hln.be/binnenland/vandenbroucke-wil-covidmails-niet-vrijgeven-en-blokt-wet-af-die-hem-daartoe-kan-verplichten-hij-heeft-belangenconflict~a47e2c0c/?ctm_ctid=700542a8010c64c68d66f3978cdeefe3?ctm_ctid=700542a8010c64c68d66f3978cdeefe3

Like
Replying to

Hier een artikel waar je kunt lezen waar het over gaat. Brusselse journalist dient corruptieklacht in tegen Frank Vandenbroucke Heeft Vandenbroucke goede reden om niet transparant te zijn over covidperiode? Analyse - 08/07/2023 Christophe Degreef - Leestijd 6 minuten https://doorbraak.be/brusselse-journalist-dient-corruptieklacht-in-tegen-frank-vandenbroucke/ De Brusselse journalist Claude Archer heeft een klacht ingediend bij de federale gerechtelijke politie tegen minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Archer beschuldigt Vandenbroucke van belangenvermenging. De socialistische minister zou hervormingen in de wetgeving rond openbaarheid van bestuur tegenhouden omdat hij in een persoonlijke procedure is verwikkeld met de krant Het Laatste Nieuws (HLN) en de Raad van State. Mogelijk is er sprake van fraude. Om te begrijpen waarom Archer klacht heeft ingediend tegen Vandenbroucke wegens belangenvermenging bij de anti-corruptie-eenheid van de federale gerechtelijke politie, moeten…

Like

Toch een bemoedigend arrest

https://substack.com/redirect/922d35fe-ec49-4ed7-9e0b-0b9b5c1dfdca Missouri v. Biden Injunction Biden has Staged the Most Direct Attack on the First Amendment in US History Robert W Malone MD, MSJul 5 Share Judge Terry Doughty

Like

In volgende aflevering van Forum inside zat de vertaler van het boek mee aan tafel: https://www.youtube.com/watch?v=_EU0usVBtRQ

En, niet om u te ontmoedigen, maar Wikipedia heeft u weer verbeterd: Robert Francis Kennedy Jr. (born January 17, 1954), also known by his initials RFK Jr., is an American environmental lawyer, politician, and writer who has promoted anti-vaccine propaganda[2][3][4][5] and public health–related conspiracy theories.

Like

Ander thema zelfde methode


Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page