top of page

Wanneer komen de drie wijzen ons verlossen van Santa Klaus?

De volkstelling van keizer Augustus.

Uiteraard wil ik vandaag starten met jullie een zalig kerstfeest te wensen. Zelf ben ik eigenlijk geen grote feestvierder, maar ik heb wel nog steeds een serieuze boon voor tradities en lokale culturele gebruiken. Persoonlijk ben ik daarom ook geen al te grote fan van de Kerstman, of Santa Claus, aangezien dit een Amerikaanse traditie is. Sommige tv- of Netflix-verslaafden zouden misschien kunnen denken dat hij een uitvinding is van Coca-Cola, maar eigenlijk is hij een afgeleide van onze eigen Sinterklaas die we in onze contreien gelukkig nog zeer goed kennen. In de eerste helft van de negentiende eeuw namen Nederlandse kolonisten de Sinterklaastraditie mee naar Amerika. Aanvankelijk leek hij toen nog erg op de bekende Sint-Nicolaas, maar naarmate de tijd vorderde kreeg de Kerstman een ander uiterlijk. Eerst was hij daar net als bij ons begin december actief. Later verplaatste hij zijn activiteiten naar oudejaarsavond en nog wat later werd hij actief op kerstavond. De reden waarom wij Kerstmis vieren is eigenlijk de geboorte van Jezus en vandaag wil ik even terugkijken naar de periode waarin Hij geboren werd. De drie wijzen brachten toen goud, wierook en mirre als teken van hun vreugde. Als ik dit lees en hierover nadenk mogen er vandaag ook wel eens opnieuw drie wijzen passeren. Goud kunnen we wel gebruiken gezien de veel te hoge inflatie en het ondoordachte beleid van onze (Europese) beleidsmakers en de wierook zou goed zijn tegen de stank van de leugens van deze beleidsmakers die beweren dat ze er niets aan kunnen doen. De mirre kunnen we best gebruiken om verschillende wonden, opgelopen door het desastreuze beleid van de laatste jaren, te helen. Ik zou er graag even het Nieuwe Testament bijnemen. In Lukas 2:1-2 lezen we:

“En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.” De meesten herinneren zich nog wel dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten reizen voor de befaamde volkstelling. Judea was 2000 jaar geleden een onderdeel van de Romeinse provincie Syrië en deze werd toen bestuurd door prefect Quirinius. Hij kreeg de opdracht van de Romeinse keizer de belasting van het nieuwe gewest te organiseren en zoiets begon met een registratie van het aantal belastingplichtigen, de door Lukas genoemde volkstelling. Ik vind het eigenlijk wel frappant dat Lucas schreef dat de hele wereld moest geregistreerd worden. Het kan hier gaan over een vertaalfout en vermoedelijk is dit het ook gewoon. Op dat moment wist men waarschijnlijk ook nog niet hoe groot de wereld was en wist men nog niet dat er nog andere continenten waren. Wel was er toen blijkbaar ook al een elite die enkel oog had voor geld en controle. Die elite heeft ondertussen echter veel efficiëntere manieren gevonden om ons onder de knoet te houden en als we ze laten doen gaan ze zich de volgende jaren nog veel meer macht toe-eigenen. Toch als we Santa Klaus, de Duitse professor en voorzitter van het World Economic Forum (WEF), zijn wilde plannen laten uitvoeren. Klaus Martin Schwab wilde de coronacrisis gebruiken om zijn globalistische en totalitaire agenda wereldwijd door te drukken en hij is hier volgens mij best goed in geslaagd. Als je hierover durft spreken of schrijven word je vandaag helaas nog steeds weggezet als een achterlijke randdebiel en een complotdenker. Niemand die deze niet al te intelligente beschuldigingen uit heeft echter al de moeite genomen om zijn boek “COVID-19 – The Great Reset” volledig te lezen. In zijn werk, dat dateert van juni 2020, beschrijft hij hoe deze pandemie – die meer en meer op een “plandemie” lijkt – een mooie kans is om de wereld te resetten. Met een wereldwijde politieke orde, herverdeling van de welvaart, afschaffen van privébezit en het invoeren van een wereldwijde digitale munt (waarbij uiteraard het WEF aan de knoppen zit). Daarnaast wil deze gevaarlijke professor ook nog voor iedereen een basisinkomen en net daarom moet de middenstand eerst vernietigd worden. Uiteraard is dit basisinkomen gekoppeld aan een digitale identiteit en krijgen mensen die niet braaf in het rijtje lopen geen “geld” en vallen ze uit de maatschappij. Zij krijgen dan geen groen, maar een rood vinkje op hun gsm-toestel wanneer ze zullen worden gescand om toegang te krijgen tot bepaalde plaatsen of winkels. Alles wat we tijdens de coronacrisis gezien hebben was om ons hierop voor te bereiden. Nu de coronaballon ongeveer wereldwijd doorprikt is zijn we stilaan bijna klaargestoomd om hetzelfde te herhalen, maar dan om ons klimaat te redden. Eigenlijk is dit puur communisme van de bovenste plank waarbij een heel kleine minderheid de grote meerderheid wil onderdrukken. Net zoals Keizer Augustus ongeveer 2000 jaar geleden al deed. Ook voor de Romeinen de plak zwaaiden waren we overigens al in hetzelfde bedje ziek. In de Griekse Oudheid was het immers niet anders. Op school leerden we democratie kennen dankzij deze Grieken. Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Vandaag worden wij wijsgemaakt dat we in West-Europa in zo’n democratie leven. Ik geloofde dit ook effectief tot enkele jaren geleden, maar nu weet ik wel beter. Het volk heeft nog even weinig te zeggen als Jozef en Maria die naar Bethlehem moesten afzakken. Het volk heeft nog even weinig te zeggen als de meeste mensen in Athene ongeveer 2500 jaar geleden. Op school werden we immers niet (of veel te weinig) geleerd dat er daar veel meer slaven dan burgers waren. Deze slaven hadden geen stem, zij werden niet als mensen aanzien. Steeds meer begin ik te beseffen dat wij helaas ook nog veel te vaak slaven zijn van een zeer machtige elite die eigenlijk veel machtiger is dan de elite van de laatste duizenden jaren. Net omdat zij vandaag de controle dreigen te verliezen geraakten zij in paniek en zien we vandaag dat er een bepaalde agenda wordt uitgerold om de slaven te kunnen blijven uitbuiten. Voor deze elite is het jaar 2030 blijkbaar zeer belangrijk, want deze komt overal terug. Wij, het volk, hebben dus nog 7 jaar om van ons af te bijten.


Financiële slaven.

Deze week waren er trouwens genoeg bewijzen die aantonen dat we helaas nog steeds slaven zijn. Dit geldt trouwens ook voor onze politici die eigenlijk geen bal meer te zeggen hebben. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dit is de VN-organisatie die de stabiliteit van het internationale monetaire systeem in de gaten houdt, kwam dan ook deze week met een mooi kerstcadeau voor ons land. België moet volgend jaar een besparingsinspanning leveren van 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) om het totale begrotingstekort onder controle te houden. Dat blijkt na de jaarlijkse doorlichting van onze economie. Uiteraard hebben we onze belabberde economische toestand te danken aan onze huidige politici die al jaren het ene dwaze besluit na het andere nemen. Een heel groot deel van de Belgen kan immers rekenen op een sociaal tarief voor energie. Deze mensen genieten daarenboven nog vaak van een werkloosheidsuitkering die niet in tijd is beperkt. Wij zijn zowat het enige land ter wereld waar deze dwaasheid nog bestaat. Langs de andere kant hebben we een heel groot aantal mensen, de slaven, die wél gaan werken en zich stilaan bijna letterlijk blauw betalen aan dwaze en veel te hoge belastingen. Als ik mijn gezinsbudget zou beheren als onze Belgische politici, zou ik al lang onder een brug slapen. Of in een stal met een ezel, om in het thema van de dag te blijven.


Nederlandse excuses voor slavernijverleden.

Over slaven gesproken. Deze week vond de Nederlandse premier Rutte het nodig om zich te excuseren voor het slavernijverleden. Hij doelde hier uiteraard niet op de manier waarop hij de Nederlanders de laatste 12 jaar heeft misbruikt en gebruikt als slaven, maar op problemen die meer dan 150 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ik ben geen Nederlander, maar persoonlijk vind ik dit ronduit belachelijk. Het gaat hier om mensen die nooit slaven hebben gehad die zich verontschuldigen aan mensen die nooit slaaf zijn geweest. Als je deze dwaze lijn doortrekt dan moeten we ook excuses vragen aan Zweden voor wat de Vikings onze voorouders hebben aangedaan. Of we kunnen zelfs aan Italië geld en excuses vragen voor wat de Romeinen ons ooit hebben aangedaan. Ik vond het daarom wel behoorlijk grappig dat er uitgerekend ook deze week in ons land werd beslist dat wij ons niet gaan verontschuldigen voor ons koloniaal verleden, want de commissie die hiervoor werd opgericht kwam tot de conclusie dat de belastingbetaler hier niet voor mag opdraaien. De claims voor herstelbetalingen zijn immers te groot. Ik was het de laatste jaren zelden eens met wat onze politici beslisten, maar in deze hebben ze gelukkig wel eens een beslissing genomen van het gezond verstand. Ik moet er uiteraard wel bij vermelden dat de bijzondere onderzoekscommissie die dit “probleem” moest onderzoeken ook wel belachelijk veel geld heeft gekost. Ze hebben de afgelopen twee jaar 150 mensen moeten interviewen, een wetenschappelijk rapport van 700 pagina’s geschreven en een snoepreis, ik bedoel een studiereis, naar centraal Afrika gemaakt. De studiereis eerder dit jaar was overigens ontnuchterend: Congo, Rwanda en Burundi bleken niet zo’n behoefte te hebben aan excuses. België had destijds, behalve voor ellende, ook voor wegen en ziekenhuizen gezorgd en ze waren niet te beroerd om dit toe te geven. Er kwam zelfs bijna de expliciete vraag of we ons niet opnieuw wat meer met hen wilden bezighouden zodoende dat er terug betere infrastructuur kon komen. Dit is trouwens geen grap. De reacties van verscheidene Belgische politici op het feit dat ons land zich niet zal excuseren waren trouwens ontzettend grappig. Vooral de politici van Groen vonden de conclusie schandalig. Ze hadden tranen in de ogen omdat ze twee jaar van hun leven hadden “verspild” om te trachten herstelbetalingen los te krijgen voor Congo. Wat ze er niet bij vertelden was dat onze minister van Volksgezondheid een week eerder nog snel en vrij stiekem 250 miljoen euro aan Congo had overgemaakt. In de toekomst mogen we misschien aan alle kinderen van onze huidige beleidsmakers ook excuses en vergoedingen vragen voor al wat hun ouders verkeerd hebben gedaan? Bizar genoeg hebben de meeste van deze “toppolitici” zelf geen kinderen, waarschijnlijk daarom dat ze ook meestal zulke dwaze beslissingen nemen.


Zonder cash, geen vrijheid.

Aangezien het vandaag Kerstmis is wil ik toch graag ook positief nieuws brengen. Elke week tracht ik immers uit te leggen dat we moeten oppassen voor het invoeren van de Central Bank Digital Currency (CBDC) en het verdwijnen van cash geld, en dus ook onze vrijheid. Stilaan beginnen eindelijk meer burgers dit te begrijpen en de tegenstand groeit gelukkig ook. Deze week kwam er een zeer goede reactie uit Harelbeke waar burgemeester Alain Top en gemeenteraads- en parlementslid Melissa Depraetere (beiden Vooruit) via een petitie bankautomaten in de Harelbeekse deelgemeenten hopen te behouden. Het verdwijnen van bankautomaten komt echter mede door het beleid waar hun partijvoorzitter graag aan meewerkt, maar ik ben alvast tevreden dat er toch iets van actie wordt ondernomen en ik hoop dat andere gemeenten spoedig volgen. Ik kan u alleen maar vragen om zelf steeds zoveel mogelijk cash te betalen. Elke keer u cash betaalt maakt u wel degelijk het verschil. Maak hier aub opnieuw een gewoonte van. Dit is niet banaal, maar net zeer nodig.


Weldra CO2-slaven?

Ook op het klimaatfront was het deze week opnieuw lachen geblazen. Het zijn immers geen aangename tijden voor onze doemprofeten en opwarmschreeuwers aangezien het al dagen aan een stuk regent en het toch zeer koud is geweest. Er zijn ook al even geen rampen meer geweest waar ze maar al te graag hun klimaathysterisch karretje aan kunnen koppelen. In de Verenigde Staten is het al enorm lang niet meer zo koud geweest als de laatste weken. Er ligt nu trouwens ook al 30% meer sneeuw op het noordelijk halfrond dan normaal voor deze periode van het jaar. Het worden dus geen evidente weken voor de klimaatalarmwetenschappers aangezien ze nu samen een verklaring moeten zoeken dat binnen hun niet al te intelligent narratief past. Uiteraard gaat de agenda gewoon verder worden uitgerold, want de media doet nog steeds vrolijk mee. Vorig weekend werd er zo aangekondigd via de regimepers dat we allemaal vanaf 2027 een Europese CO2-taks gaan betalen: een nieuwe en directe belasting waarvan het geld rechtstreeks naar Europa gaat. Dankzij deze nieuwe aangekondigde Europese CO2-belastingen op verplaatsingen en het verwarmen van uw woning zijn basisrechten plots voorrechten geworden. Ik heb hier geen enkele, ik herhaal geen enkele, politicus op zien reageren. Ik kan me ook geen debat hierover herinneren in één van onze Belgische parlementen. Ik kan me ook geen debat op onze nationale televisie over dit thema herinneren. Maar toch is het beslist en vinden we dit blijkbaar allemaal oké. We stonden erbij en keken ernaar. Ik zal ook al even de volgende stappen aankondigen. Deze CO2-taks zal steeds verder worden uitgebreid en we gaan trouwens niet moeten wachten tot 2027. Als de plannen worden doorgevoerd, krijgt ieder huishouden jaarlijks een budget voor vervoer (vliegreizen en autorijden), vlees eten en alle energieverbruik in huis en daarbuiten. Op ongeveer alles wat we kopen zullen we een CO2-taks betalen. Dit komt dus bovenop de btw die nationaal blijft. Om dit efficiënt te monitoren gaan we alles moeten aankopen met onze gsm en gaan we alles moeten scannen. Uiteraard gaan onze banken hier ook aan meewerken, net daarom moet cash zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen gaan eerst reclameren dat dit allemaal onrechtvaardig is en dan zal men er een basisinkomen aan koppelen, waardoor zeer veel mensen in de val zullen trappen en dit een zeer goed systeem gaan vinden. Om de opvolging mogelijk te maken gaan we de euro uiteraard volledig digitaliseren onder controle van de Europese Centrale Bank. Wanneer dit gebeurt hebben we een totalitaire staat. Niets meer en niets minder. Hier gaan we ons dus tegen moeten verzetten de volgende jaren. We mogen Santa Klaus en zijn vriendjes geen totale controle geven of we geraken er nooit meer van af.


De macht van het geld.

Ik kom toch ook nog even terug op het bedrog uit Coronaland. Opnieuw kwam er deze week immers dankzij de steengoede journalist Jeroen Bossaert (HLN) een nieuw schandaal aan het licht. Uiteraard zal er ook deze keer geen gevolg aan worden gegeven, maar ik blijf het schitterend vinden hoe deze moedige journalist als zowat de enige in ons land telkens opnieuw blijft graven en vuil vindt én ook durft te publiceren. Deze keer hield hij de verdeling van de coronasubsidies onder de loep en daaruit bleek, wat hadden we nu gedacht, dat dit niet bepaald eerlijk verliep. De verdeling van 120 miljoen euro coronasubsidies aan universiteiten en onderzoekscentra is vorig jaar een kwestie van politiek lobbywerk geweest, zo blijkt nu. De journalist kon mails inkijken die aantonen dat toenmalig minister Hilde Crevits (CD&V) gezien werd als dé toegangspoort tot het geld. Zelfs de rector van UGent richtte zich rechtstreeks tot haar in de hoop dat een dossier daarmee meer kans maakte. Nu begrijp ik nog meer waarom deze rector, Rik Van de Walle, zo kritisch was ten aanzien van professoren die het coronabeleid in vraag durfde stellen. Zoals zo vaak ging het dus puur om geld. Het ergst van al is dat iedereen dit volgende week weer vergeten is. Deze rector zal nu nog een paar dagen zwijgen en nadien gaat hij ongestoord verder, want in België is dit allemaal normaal. Toch? Goed nieuws kwam er deze week uit de Verenigde Staten waar eindelijk werd beslist dat militairen zich niet langer verplicht moeten laten vaccineren tegen COVID-19. Dus ook daar is er gelukkig voortschrijdend inzicht. Ondertussen ziet dan ook zelfs een blinde dat er gigantisch veel mensen plots ziek worden en plotseling sterven na de prikken. De voorzitter van de Italiaanse voetbalclub Lazio Roma, senator Claudio Lotito, is deze week ook tot die conclusie gekomen en hij wil nu dat onderzocht wordt of bepaalde ziektes bij sporters worden veroorzaakt door de COVID-19-vaccins. “Er zijn te veel verdachte ziektes.” Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.


Welke wijzen verlossen ons van het slavenjuk?

Ik wil dit jaar afsluiten door uit te leggen dat er helaas wel een “Great Reset” moet komen en dat deze onvermijdelijk is. Normaliter breekt er eens in de zoveel tijd een oorlog of een zeer ingrijpende crisis uit. Naast alle denkbare nadelen en gruwelijkheden heeft dat ook zijn voordelen. Een oorlog is, in het diepst van haar zijn vaak een gevolg van een economische malaise en daardoor steeds nijpendere socio-economische omstandigheden. De prijzen voor levensmiddelen rijzen de pan uit, er is sprake van groeiende werkeloosheid, faillissementen nemen toe, de koopkracht implodeert, enz. Kortom, het leven wordt onbetaalbaar, de frustratie en onvrede neemt evenredig toe en men gaat op zoek naar een zondebok en een ontsnapping uit de escalerende ellende. Wanneer dit het geval is kregen we doorheen de geschiedenis altijd een oorlog, altijd. Zodra het conflict beslecht is start de wederopbouw en is de reset voltooid. De economie floreert dan als nooit tevoren. De industrie start weer op en de werkgelegenheid schiet naar recordhoogtes. In onze contreien hebben we al 80 jaar geen oorlog meer gehad. Bovendien zijn we verwend met een onbegrensde welvaartsstaat die helaas niet meer te betalen is. Daarenboven heeft men ervoor gekozen om de waarde van geld los te koppelen aan de goudvoorraad en werd en wordt er nog steeds onbeperkt geld bijgedrukt, waardoor de waarde van ons geld zo fictief is geworden als Monopoly-geld. In Europa hebben we bovendien gekozen voor een eenheidsmunt en ons lot verbonden met landen die eigenlijk al failliet waren. Het enige dat je dan als politieke en industriële elite resteert om je positie te behouden is een “oorlog” om dus een reset te kunnen bewerkstelligen. Maar dan wel strak gecontroleerd en op hun strikte voorwaarden. Dat is helaas exact hetgeen wij nu zien gebeuren met in het recente verleden de “pandemie” en weldra de overdreven klimaathysterie. Het lijkt op het eerste zicht minder ingrijpend en pijnlijk dan oorlog, maar het resultaat is wel hetzelfde. Het is een ultieme poging om nu, voordat de realiteit doordringt tot de burgers, de rechten van burgers aan banden te leggen en preventief volksopstanden de kop in te drukken alvorens deze zich kunnen manifesteren. Dat lijkt vooralsnog ook te lukken. Feit blijft echter dat, of de “Great Reset” nu lukt of niet, onze situatie onhoudbaar is geworden. Onze wereld en daarmee wij als burgers ook, zijn meer failliet dan dat wij ooit voor mogelijk hielden. Die reset moet er dus hoe dan ook komen. De boel moet eerst kapot voordat wij weer kunnen floreren. De vraag is nu alleen nog op wiens voorwaarden? Op de voorwaarden van de elite die onze wereld gesloopt hebben of op die van ons waar er wel respect is voor elkaar en waar we niet als slaven moeten leven in een totalitair regime? We moeten onze samenleving op een duurzame manier terug opbouwen en dit wordt geen evident proces. Om die reden wordt politiek de volgende maanden en jaren nog belangrijker als de laatste decennia. We zullen immers nood hebben aan echte integere mensen om aan dit proces mee te werken. Deze wijze mensen moeten er dan mee voor zorgen dat we opnieuw goud, mirre en wierook hebben voor de mensen. Ze moeten ons verlossen van het slavenjuk, verlossen van de valse Kerstman Klaus. Het is zo ontzettend belangrijk dat we allemaal samen heel spoedig in opstand komen of een kleine elite hun plan wordt wel degelijk uitgevoerd. Ik hoop dat ik de volgende weken en maanden dan ook massaal op jullie kan rekenen. Geniet nog van de feesten en graag tot volgend jaar!


Naar een beetje oude, maar eigenlijk zeer goede gewoonte eindig ik ook graag vandaag met enkele quotes die professor Rik Torfs deze week deelde via Twitter:


“Laat u geen schuldgevoelens aanpraten door de moraalgieren en zedenmeesters van onze tijd. Ze hebben die immers zelf ook niet.”


“Vroeger streden het volk en progressieve denkers voor meer vrijheid. Vandaag strijden ‘progressieve denkers’ voor meer onvrijheid, tegen het volk in.”


“De trend van het jaar. Elke dag krijgen mensen te horen dat ze verkeerd leven en wonen, racistisch en seksistisch denken, schuldig zijn aan klimaatverandering en verkeersdoden. Dat zeggen andere, betere mensen die zelf vrij van zonden zijn en pleiten voor 'verbinding'.”


“Het einde van Vivaldi? Sommigen hopen op een mooi kerstgeschenk. Maar wees gerust, de Belgische regering zal gewoon verdergaan met de stilstand.”


Steven Arrazola de Oñate
1.726 weergaven10 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

10 Comments


We zouden moeten stoppen met het woord "complottheorie". Deze is heel handig na de moord op JFK geintroduceerd door de geheime diensten van VS, om mensen, die vanuit vaak gezond verstand vraagtekens hadden, in een handomdraai buiten spel te zetten. Deze methode is vandaagdedag nog steeds uiterst effectief. Wie wil er nu als wappie worden bestempeld nietwaar. Natuurlijk zijn er mensen die doorslaan in de ene of andere kant van het spectrum, maar dat is altijd al zo geweest. Maar vroeger kwam zoiets snel tot stilstand om dat er toen nog geen internet was. Nu zitten velen vast in hun eigen echo-chamber. Daar moeten we wel waakzaam voor blijven. Als je je laat meeslepen door extremen, dan kun je doo…


Like

Estelle Sanders
Estelle Sanders
Dec 26, 2022

Steven mooi gebracht je schrijven. Maar die oorlog vind ik wel niet nodig, die zou moeten stoppen. Wat cash geld betreft ik betaal overal en altijd cash maar meer en meer zie ik mensen zelfs voor een brood met hun kaart of smartphone betalen. Ook hebben ze op de linkse posten laten weten hoeveel de mensen opgedaan hebben via kaarten tijdens de kerstaankopen. Cash kunnen ze natuurlijk niet weten en controleren. Wat betreft Schwab en consoorten moeten we zeker allemaal " Nee" zeggen op alle gebied. En zeker niet meelopen met de schapen.

Like

sebastiandemeyere
sebastiandemeyere
Dec 25, 2022

Bisschop Jozef De Kesel over complottheorieën: https://www.standaard.be/cnt/dmf20221225_93958988

Like
Replying to

Ben benieuwd of hij dit ook een complottheorie zou vinden: https://rumble.com/v1wy7me-klaus-schwab-god-is-dead-and-the-wef-is-acquiring-divine-powers.html

Like

Zeer mooi geschreven Steven. Maar ik weet niet juist waar je gelezen hebt waar Alain Top en Melissa Depraetere een petitie gehouden hebben om de bankautomaten in de deelgemeenten te behouden. Ikzelf ben van Hulste en een andere deelgemeente is Bavikhove. Daar zijn de bankautomaten immers al weg. Meer nog, zelfs de banken zijn bijna allemaal weg in hun deelgemeenten. We weten natuurlijk al langer dat liegen een hobby is in de vivaldiregering. Fijn eindejaar in ieder geval en nog vele mooie columns.

Like

Dat er klimaatverandering plaatsvindt is evident. De rol die CO2 daar bij speelt wordt volgens mij zwaar overschat. Daarbij,het level van het gehalte in atmosfeer is historisch gezien nog steeds laag te noemen. eigenlijk denk ik dat hoe meer co2 hoe beter voor de natuur en onze zuurstofvoorziening waar algen de hoofdleverancier zijn. een gedachte waard is ook: stel dat gas zich evenredig verdeelt en co2 heeft sterke broeikaswerking, hoe kan het dan dat in de woestijn het s nachts ijzig koud is. In tropische gebieden is het warm. Dit heeft meer met watergehalte te maken zou je zeggen. het co2 ‘probleem’ is handig in het climate change verhaal gemetseld m.I. Het is een super krachtige regelknop om de hele…

Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page