top of page

Boekbespreking: Harrie Salman, De Grote Reset

Zoals eerder aangekondigd, zal Em. dr. Prof. Philip Vermoortel de diverse werken van Schwab op deze website recenseren. De initiële recensie is al met veel interesse gelezen. Voordat Philip doorgaat met het volgende deel in de Schwab-reeks, heeft hij besloten om eerst onderstaand boek van Harrie Salman te bespreken. Dit kan worden gezien als een tussentijds intermezzo tussen de boekbesprekingen van de Schwab-boeken.
Salman Harrie, (juni 2021), De Grote Reset. Het plan voor de wereld na Corona. S.l., Nearchus c.v., 107 blz.


Dit kleine boek (13,5 x 20,4 cm) van slechts 107 bladzijden, lees je op minder dan een dag uit. De eerste vier hoofdstukken (63 bladzijden) bieden een uitstekend resumé van wat Schwab en het WEF plannen en willen. Vandaar ook de titel van het boekje. Het is heel helder geschreven. Ideaal dus voor wie wil weten wat Schwab in Covid-19: The Great Reset schrijft, maar niet de moed of de tijd heeft om het originele werk te lezen.


Salman laat de onderdelen van zijn samenvatting telkens volgen door kritische beschouwingen. Hij laat zich niet misleiden of bekoren door de aantrekkelijk geformuleerde plannen van Davos, die zogezegd de bedoeling hebben om de wereld te redden en de mensheid gelukkiger te maken. Hij doorprikt de propaganda en dringt door tot de kern: een schatrijke elite van mensen die zich superieur achten, en uitverkoren om de rest van de wereld aan zich te onderwerpen. Een terugkeer dus, naar de maatschappij van voor de Franse Revolutie.


In hoofdstukken 5 en 6 vraagt Salman zich af wat we kunnen doen om de boosaardige plannen van het WEF te verijdelen. Hier betreedt hij het pad van de antroposofie. Wat hij voor onze redding voorstelt, is een nogal mistig geformuleerd pleidooi voor een utopische wereld waarin alle mensen eerlijke en rechtvaardige broeders zullen zijn en waarin de beslissingen vanuit de basis genomen zullen worden. Salman heeft zich sterk laten inspireren door antroposoof Rudolf Steiner. (74, 76, 82) Achteraf heb ik vastgesteld dat uitgeverij Nearchus (genoemd naar een admiraal in het leger van Alexander de Grote) zich specialiseert in antroposofische geschriften.


Heel wat publicaties die de vraag stellen wat we kunnen doen, slagen er niet in om een bevredigend antwoord te formuleren. (Dat heb ik bijvoorbeeld ook moeten vaststellen in het overigens interessante boek Word geen QR-code. De opmars van digitale identificatie en wat we ertegen kunnen doen van Lynn Corey.) Hoofdstukken 5 en 6 misstaan mijns inziens in dit boekje want Salman is hier niet langer de nuchtere en kritische lezer uit de vorige vier. Spijtig genoeg vertelt hij in deze hoofdstukken ook onzin en generaliseert hij op een manier die de werkelijkheid geweld aandoet. Bijvoorbeeld wanneer hij, zoals tegenwoordig mode is, Darwin verantwoordelijk acht voor de dictatoriale plannen van Gates en zijn kompanen, terwijl hij op dezelfde bladzijde zélf de ‘wereld van de internationale ondernemingen’ een ‘wereld van strijd’ noemt. (70, ook 103) Wat te denken van deze bewering over ‘oude samenlevingen’: ‘In sommige stammen organiseerde een boer die overschotten had een feest voor de hele gemeenschap om dit overschot met elkaar te consumeren’ (71)? Welke stammen? Wat is de bron van deze bewering? Nog over die ‘oude samenlevingen’: ‘In oude samenlevingen waren mensen sterk met de natuur verbonden. De levende natuur was voor hen een voedende moeder [...].’ (78) Als ik bedenk hoe neanderthalers op mammoets joegen, zie ik daar toch niet veel liefde in voor de natuur. Toen nomaden vanuit het Noorden het nog ongerepte Noord-Amerika introkken, hebben ze in zo’n tienduizend jaar tijd alle grote zoogdieren uitgemoord. Salman gelooft nog in de mythen van Rousseau.


In het zevende en laatste hoofdstuk, ‘Een geplande Corona-epidemie?’, keert de auteur gelukkig terug naar de nuchtere en stevig geïnformeerde aanpak van de eerste vier en maakt volkomen aannemelijk dat de ‘Corona-epidemie’ niets te maken had met zorg voor gezondheid, maar enkel en alleen met de installatie van een wereldwijde dictatuur en, uiteraard, met massaal geldgewin voor Big Pharma.


Het is ondoenlijk om de talrijke hoogst interessante citaten uit de eerste vier en het zevende hoofdstuk over te typen want dan moet ik het hele boekje overtypen. Hieronder een poging tot min of meer representatieve, maar summiere selectie, geordend per onderwerp.

Zeer terecht wijst Salman erop dat de zogenaamde overbelasting van de klinieken tijdens corona in Nederland – maar hetzelfde geldt voor België en andere Europese landen – in de eerste plaats te wijten was aan de gigantische besparingen die in het afgelopen decennium doorgevoerd zijn. ‘[S]inds 2015 is het aantal Intensive Care bedden [in Nederland] gehalveerd.’ (8) Er is ook overal bespaard op personeel.


Dat het coronavirus dodelijker zou zijn dan een doorsnee griepvirus is een mythe, gecreëerd om mensen doodsbang te maken en op die manier massa’s zogenaamde vaccins te verkopen. Bovendien waren de slachtoffers, net als bij een gewone griep, mensen boven de zeventig die al aan andere kwalen leden. (8, 21) Ik kan hier uit mijn persoonlijke ervaring aan toevoegen dat ik heel in het begin van de paniekzaaierij onmiddellijk iemand geraadpleegd heb die in internationale gezondheidsorganisaties een zeer hoge functie bekleedde. Zij heeft mij toen verzekerd dat het nieuwe virus wellicht wat meer ‘morbiditeit’ veroorzaakte dan griep, maar niet meer ‘mortaliteit’. Overigens valt het aantal aan corona toegeschreven doden in het niet ‘bij de aantallen slachtoffers die de wapenindustrie, de tabaksindustrie, luchtvervuiling en het gestreste tempo van het moderne leven veroorzaken’ (21).


De technieken die Fauci, Gates, Schwab, Tedros en dichter bij ons, onze drie virologen én onze politici, toegepast hebben om mensen doelbewust en gepland schrik aan te jagen, zijn uiterst bedenkelijk. Bijvoorbeeld de tactiek om kinderen te doen geloven dat ze de dood van oma en opa op hun geweten zouden hebben als ze zich niet lieten injecteren. ‘Dat is morele chantage.’ (9)


De reguliere media zijn volkomen corrupt. Zij volgen kritiekloos het officiële narratief. Kritische journalistiek behoort tot het verleden. (9) Salman geeft als voorbeeld een ‘voortreffelijke documentaire’ die de Nederlandse ondernemer Nico Sloot heeft gemaakt onder de titel Covid 19 – The System en die de publieke omroep niet heeft willen uitzenden. (10) Ik kan daaraan toevoegen dat de documentaire te zien is geweest op YouTube, maar daar natuurlijk meteen verwijderd is. Hij is intussen terug op YouTube gepost en kan momenteel bekeken worden via https://www.youtube.com/watch?v=FYsxlv6GqyQ, maar voor hoelang nog? De media geven nooit enige context bij de zogenaamde feiten. Twee voorbeelden. ‘De media brachten uitgebreid de overvolle ziekenhuizen in Noord-Italië in beeld, zonder erbij te vermelden dat dit bij elke griepepidemie gebeurt en dat het maar om de ziekenhuizen van twee steden ging. Dit zijn voorbeelden van manipulatie.’ (24) ‘Een objectieve vergelijking (ziekenhuisopnames, IC-bedden en complicaties) met voorgaande griepseizoenen wordt niet in het nieuws gebracht.’ (25)

De internationale context van de georkestreerde coronagekte is die van The Great Reset. ‘Terwijl de wereld in angst is gedompeld, is door het internationale bedrijfsleven op de resetknop gedrukt. Het schaft de democratie af en richt de wereld in met behulp van moderne technologieën, waarvan de toepassing grote winsten belooft af te werpen.' (11) In het zevende en laatste hoofdstuk beantwoordt Salman de vraag of de Corona-epidemie gepland is en hoe de Corona-gezondheidsdictatuur is voorbereid, en wijst er terecht op dat ‘[e]en dergelijke dictatuur [...] ook op andere gebieden in voorbereiding [is]’ (15).


Op veel plaatsen wijst Salman erop (en bewijst hij) dat een dictatuur geïnstalleerd wordt. Overal hebben we gezien dat zogezegd wegens de enorme bedreiging van de volksgezondheid het parlement buitenspel is gezet en zonder enige democratische controle kon regeren. Lockdowns, avondklok, quasi verplichte vaccinatie, demonisering van de niet-gevaccineerden, oproepen tot haat tegen de zogenaamde anti-vaxxers, burgers andere burgers laten controleren en verklikken, gigantische boetes opleggen aan overtreders, invallen in huizen waar gezonde mensen met meer samen waren dan toegelaten, reisverbod, verbod om op restaurant te gaan, verplichte gezondheidspaspoorten, verplichte (en compleet waardeloze) tests, het passeert bij Salman allemaal de revue. Op de bladzijden 21 tot 29 somt hij een aantal kenmerken op van de ‘Corona-gezondheidsdictatuur’:

Deze dictatuur werkt met verkeerde modellen. (21)

Zij negeert wetenschappelijk onderzoek. (23)

Zij verhult de falende gezondheidszorg. (24)

Zij negeert de natuurlijke immuniteit. (24)

Zij overdrijft het gevaar van het virus. (25)

Zij telt elke dode als een Corona-dode. (26)

Zij gebruikt de PCR-test voor verkeerde doeleinden. (27)

Zij controleert de media. (28)

Zij schakelt andere expertise uit. (29)

Zij prijst het reddende vaccin aan. (29)


Salman ontmaskert ook de trucs die door Schwab, Gates, Fauci, Tedros en consoorten toegepast worden, zoals het schetsen van ‘worst case scenario’s’ waarin met gigantische sterftecijfers gegoocheld wordt, die achteraf nooit blijken te kloppen. (22) Hij behandelt de nauwe verbondenheid tussen de installatie van een werelddictatuur en de beheersing van onze voedselketen en zelfs van ons onderwijs dat immers onderworpen is aan ‘internationale technocratische normen’ en aan de besluiten van de op 26 maart 2020 opgerichte Global Education Coalition. ‘Onder de oprichters vinden we de grote profiteurs van de lockdowns (Microsoft, Google en Facebook), de BBC, McKinsey, IBM, het Johns Hopkins Institute for Education Policy en vertegenwoordigers van de Global Business Coalition for Education (opgericht in 2012).’ (49-50)


De benoeming van Tedros als hoofd van de WHO komt ter sprake. Kennedy wijst er in zijn boek over Fauci op dat Tedros een brave volgeling van Gates is en zijn benoeming als beloning heeft gekregen, wat Gates tevens toelaat om ook de WHO, waarvan hij na de Verenigde Staten de grootste sponsor is, naar zijn hand te zetten. Tedros laat zich aanspreken als ‘dokter’, maar dat is hij niet. Hij is niet geïnjecteerd (maar verplicht miljoenen aardbewoners om dat wel te doen) en hij is de eerste leider van de WHO zonder medische achtergrond. (51)


Salman besteedt ruim aandacht aan de enorme invloed van Bill Gates op zowat alles. Bijvoorbeeld op experimenten in geo-engineering. ‘Bill Gates is mede-sponsor van het Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), dat in juni 2021 een proef wilde doen met het uitstrooien van kalk op 20 km hoogte om de zonnest[r]aling in de kosmos terug te spiegelen. Na protesten van verschillende Zweedse milieuorganisaties besloot de Swedish Space Corporation in april 2021 de geplande testvlucht niet uit te voeren.’ (52) Heb je hierover iets gehoord in het journaal of gelezen in de krant? Ik heb enkel een persbericht gevonden van Reuters en een artikeltje in The New York Times, waarin de Zweedse regering – het protest kwam eigenlijk van de Sami rendierhoeders – dan nog ongelijk krijgt. Ziedaar de kwaliteit van de huidige mainstream media. Salman wijst er terecht op dat het zogenaamde liefdadigheidswerk van Gates allesbehalve liefdadig is. (53)


Tot zover mijn zeer onvolledig overzicht van wat dit razend interessante boekje ons te bieden heeft. Zoals gezegd, het is vlot geschreven, zonder woordomhaal maar ter zake, het is kritisch, het is uitstekend gedocumenteerd en het kost maar vijftien euro. Niet twijfelen. Bestellen en lezen.


Em. dr. Prof. Philip Vermoortel
3.100 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

3 Comments


Een boek om naar uit te kijken THE WUHAN COVER-UP: Hoe Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen samenspanden met het Chinese leger om de oorsprong van COVID-19 te verbergen (Children's Health Defense) – 12 september 2023 door Robert F Kennedy Jr. (auteur) #1 Nieuwe release in de virologie Read with Our Free App "RFK Jr. legt een decennia van leugens bloot." - Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar https://www.amazon.com/Wuhan-Cover-Up-Officials-Conspired-Childrens/dp/1510773983 Uit de New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Publishers Weekly de bestsellerauteur van "The Real Anthony Fauci" komt met een explosieve onthulling betreffende de doofpotaffaire achter de ware oorsprong van COVID-19. Er worden vaak gain of function-onderzoeken gevoerd om opzettelijk zeer virulente en gemakkelijk overdraagbare ziekteverwekkers te ontwikkelen, met de verklaring dat het doel ervan is om preventieve vacc…

Like

W
W
Aug 02, 2023

Kritiek aan R Steiner zoals hoofdstukken 5 & 6 en tevens aan het antroposofische gedachtengoed is hier onterecht door de schrijver dezes ; hij zou zich beter eerst inlezen in het gedachtengoed van de antroposofie en dit boek is geschreven vanuit het antroposofische gedachtengoed.

Like

Het begint allemaal met een code

----------------------------------------------

Het getuigt van slechte wil om sterfgevallen te faken om daarmee de mensen in paniek te brengen... "Leerboek van het kwaad." Robert W. Malone MD, MS 24 juli 2023 https://rwmalonemd.substack.com/p/its-evil-to-fake-deaths-to-panic?publication_id=583200&post_id=135400383&isFreemail=true Senator Gerard Rennick is een Australische politicus, die sinds juli 2019 lid is van de Liberal National Party of Queensland. Hij schreef op deze webpagina het volgende: https://gerardrennick.com.au/who-covid-deaths-code-lie/ We zijn er allemaal aan gewend dat de regering liegt, maar naar mijn mening moet dit een van de grootste leugens van allemaal zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aan de regeringen opgedragen om sterfgevallen als Covid te coderen, zelfs als het virus niet bij een autopsie werd geïdentificeerd en ook als dit medisch niet correct was. Ik citeer pagina 8 va…


Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page