top of page

Oproep: Meld problemen bij de Orde der artsen!

De afgelopen week maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een enorme bocht. Eindelijk geven ze toe dat het niet nodig is om kinderen en jongeren te vaccineren tegen COVID‑19. Toen professor Lieven Annemans, gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent hier meer dan een jaar geleden al op alludeerde werd hij verguisd en belachelijk gemaakt. Wanneer je dit durfde te beweren op sociale media werd je dadelijk gecensureerd. Het was dan ook al in de zomer van 2020 duidelijk uit analyses van professor Dr. John P. A. Ioannidis (Stanford University) dat dit virus voor kinderen en jongeren totaal ongevaarlijk is én reeds eind 2021 bestond er geen twijfel meer over dat de injecties daarenboven zorgen voor gigantisch veel nevenschade. Uit de laatste cijfers van de Britse overheid blijkt nu zelfs dat het voor zeventigplussers met onderliggende aandoeningen niet raadzaam is om hen te onderwerpen aan deze experimentele behandeling, want zelfs in die groep zijn de nadelen groter dan de voordelen. Dit is uiteraard niet onlogisch als je een in der haast ontwikkelde behandeling gebruikt. Om een vaccin te ontwikkelen en degelijk te testen zijn er jaren nodig, minimum 5 à 10 jaar. Hier werd bovendien een nieuwe techniek gebruikt die nooit eerder op mensen werd toegepast en daar hadden we vermoedelijk 20 jaar voor nodig alvorens groen licht te geven. Binnen enkele maanden zal ook de WHO dit schoorvoetend moeten toegeven.


Niet alleen de WHO en andere medische instanties beginnen overigens een bocht te nemen. Ook Jan Modaal begint stilaan te begrijpen dat het niet bepaald intelligent was om massaal een experimentele genetische injectie op zo’n grote schaal in te zetten. De laatste weken had ik contacten met hoger kader van verschillende Belgische verzekeringsmaatschappijen en daar werd me toegegeven dat ze me benijden omdat ik deze injecties heb geweigerd. Zij zien immers duidelijk een exponentiële toename van hospitalisaties en overlijdens bij relatief jonge en gezonde verzekeringsnemers. Communiceren naar de buitenwereld gaan ze voorlopig nog niet doen maar het besef is duidelijk al wel ingedaald en de ongerustheid is ook zeer groot. De laatste cijfers van het RIZIV uit ons eigen land met betrekking tot miskramen, oncologische en cardiologische consulten tussen 2019-2022 zijn overigens ook zeer duidelijk en pijnlijk. Er is een verhoging van voorgaande problemen van respectievelijk 31%, 52% en 11%. Een goed jaar geleden dachten deze mensen nog dat ik spoken zag, maar nu feiten onomstotelijk voor zich spreken is bij hen nu ook de geest uit de fles.


Ook in mijn dagelijks contact met klanten in mijn verzekeringskantoor merk ik dezelfde trend. Helaas is dit meestal het gevolg van pijnlijke bijwerkingen waar mijn klanten zelf mee zijn geconfronteerd. De afgelopen week had ik elke dag, élke dag, klanten die me spontaan lieten weten dat ze gigantisch veel spijt hebben dat ze deze mRNA‑prikken namen. Vooral bij de boosters zijn de problemen zich vaak echt beginnen manifesteren. Steeds komen dezelfde bijwerkingen terug die VZW Legal Hearts het afgelopen jaar bracht in hun zeer sterke, maar ook uiterst pijnlijke getuigenissen. Bijna altijd merk ik echter dat deze toch wel zeer ernstige bijwerkingen niet worden gemeld en daarom wil ik vandaag deze oproep lanceren.


De afgelopen drie jaar heeft de Orde der artsen een zeer bedenkelijke en zelfs ronduit foute rol gespeeld door het systematisch monddood maken van kritische artsen die zich zeer terechte vragen stelden bij het gevoerde beleid van massavaccinatie. Een aantal van deze uiterst moedige artsen heb ik gebracht in de podcast Het Spreekuur. De Orde was niet opgezet met deze zeer onderbouwde afleveringen en ze spaarden, blijkbaar, kosten nog moeite om deze door YouTube te laten verwijderen. Met succes overigens, bijna alle afleveringen werden ook effectief van dit populaire medium verwijderd. Op andere kanalen zijn ze echter nog wel te bekijken of te beluisteren en dat gebeurde dan ook massaal het afgelopen jaar. Wat als we nu eens de Orde trachten te gebruiken voor wat ze echt dienen? Haar opdrachten zijn dan ook van algemeen belang. Ze hebben tot doel de volksgezondheid te beschermen door een goede uitoefening van het artsenberoep te bevorderen en te controleren. Laten we hen de volgende weken en maanden wat helpen door hen massaal te melden wat er werkelijk speelt, zodat zij enerzijds van koers kunnen wijzigen én daarnaast ook artsen die zich bezondigen aan deontologische fouten op de vingers kunnen tikken.


Het eerste waar we dringend werk van moeten maken is een halt toeroepen aan artsen die zorg weigeren aan patiënten die niet gevaccineerd zijn. Al meer dan een jaar krijg ik wekelijks de melding van mensen die dit persoonlijk hebben meegemaakt. Dit is tegen de eed van Hippocrates en werkelijk weerzinwekkend. Ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Stuur dan zeker deze oproep door.


Het tweede probleem dat ook zou moeten gemeld worden is het onder druk zetten van patiënten om zich te laten vaccineren om te kunnen genieten van bepaalde medische ingrepen. Een arts die dit nog steeds vraagt, snapt enerzijds niet dat het ondertussen overduidelijk is dat deze mRNA-spuiten ronduit gevaarlijk zijn en anderzijds is dit wederom volledig tegen de reeds eerder vernoemde eed van Hippocrates. Artsen die zich hieraan bezondigen moeten door de Orde der artsen ter verantwoording worden geroepen en dienen minstens een blaam te krijgen.


Het derde dat absoluut moet gemeld worden is het probleem met de Informed Consent. Deze stelt in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling. Helaas weten we dat dat amper is gebeurd de afgelopen jaren met betrekking tot de corona-injecties. Mensen met vaccinschade moeten melden dat deze niet volgens de procedure is verlopen wanneer een arts, voor de injectie, niet gewezen heeft op de mogelijke nevenwerkingen. Als er destijds werd gemeld dat deze medische behandeling veilig en efficiënt was, dan is de patiënt ronduit voorgelogen en artsen die zich hieraan hebben bezondigd moeten komen uitleggen waarom ze hun taak als arts niet naar behoren hebben uitgevoerd.


Het laatste wat ook echt moet gemeld worden is wanneer een arts weigert gehoor te geven aan de vraag tot het registreren van mogelijke vaccinschade. Een arts is verplicht om dit op vraag van de patiënt te laten registreren. Specialisten schatten dat momenteel amper 2 à 3% van de effectieve nevenwerkingen worden gemeld en dit moet dringend veranderen, zodat er zo spoedig mogelijk kan gestopt worden met het toedienen van deze gevaarlijke mRNA‑behandelingen. Hoe sneller iedereen begrijpt hoe dramatisch deze injecties zijn, hoe minder mensen in de toekomst nog zullen ziek worden.


Heeft u zelf schade? Meld dit dan zeker aan uw arts, vraag dit te registeren en vraag ook bewijs dat dit effectief is gebeurd. Dit is enorm belangrijk om in de toekomst eventueel te kunnen trachten aanspraak maken op een vergoeding. Of deze moet komen van de producent of van onze overheid die blind meeging in de manipulatie van de lobbygroepen zal nog moeten blijken. De eerste horde die we nu moeten nemen is een zo correct mogelijke registratie. Nadien volgen de volgende stappen.


Onder dit bericht vindt u het adres van de Orde en tevens deze van de verschillende provinciale raden. U kan uw schrijven best richten naar de provinciale raad van uw eigen provincie. Een aan de Orde der artsen gerichte klacht die aanleiding kan geven tot disciplinair onderzoek tegen één of meerdere artsen dient de identiteit van de klager te bevatten. De klager dient zijn naam, wettelijk adres en e-mailadres te vermelden, alsook de correcte gegevens van de betrokken arts (naam, adres en facultatief het RIZIV-nummer of de instelling waar hij werkzaam is). Het is tevens aan te raden om de brief aangetekend te versturen. Vraag een correcte registratie van uw klacht, alsook een ontvangstbevestiging en een dossiernummer. We moeten immers zeker zijn dat de Orde alles correct registreert. Laten we er op deze manier samen voor zorgen dat de Orde zich eindelijk weer gaat bezighouden met hun core business, met name het beschermen van de volksgezondheid door een goede uitoefening van het artsenberoep te bevorderen en te controleren.


Steven Arrazola de Oñate


Adressen


De nationale raad

Orde der artsen

de Jamblinne de Meuxplein 34 - 35

1030 Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Orde der artsen Antwerpen

Museumstraat 11/211

2000 Antwerpen


Orde der artsen Vlaams-Brabant en Brussel

Maria-Louizasquare 32

1000 Brussel


Orde der artsen Limburg

Residentie Park Villers Villerspark 3/2 3500 Hasselt


Orde der artsen Oost-Vlaanderen

Floraliënlaan 11/0401 9000 Gent


Orde der artsen West-Vlaanderen

Leopold II-laan 33 bus 00.01 8000 Brugge

2.455 weergaven5 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

5件のコメント


Estelle Sanders
Estelle Sanders
2023年4月07日

Dit moet feitelijk volledig in het licht komen (openbaar) al de schadegevallen ingevolge de vaccins. Zoniet blijven ze doorgaan met pikken en schapen blijven erin lopen. Bedankt Steven voor de info.

いいね!

Luc en lieve Vranken
Luc en lieve Vranken
2023年4月02日

Bedankt Steven, we moeten de keuze maken de mensen in te lichten ivm de prikken.

De dokters hebben hier "slechte rol" in gespeeld. Onze overtuiging is dat d dokters zich zullen gaan uitspreken......er zijn veel meer mensen de klaar zijn om over de streep te gaan op zoek naar waarheid.

いいね!

louisabatto
louisabatto
2023年4月02日

Go steven ❤️

いいね!

Ik vind dit een super goed initiatief.

いいね!

Marianne Tanghe
Marianne Tanghe
2023年4月02日

Het probleem is dat vele mensen nog altijd niet (willen) zien dat hun medische complicaties bijwerkingen zijn van het vaccin... Da's zo jammer...

いいね!

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page