top of page

DE ONTMASKERING DAG-EVENT

Op 27 maart besloot het bedrijf YouTube dat mijn interview met Steven Arrazola de Oñate in ‘Het Spreekuur’, gepost in december 2022 door meer dan voldoende mensen (meer dan 100.000) was bekeken. In dit bijna twee uur durende interview uit ik mijn oprechte bezorgdheid over verschillende aspecten van de bedreigde arts-patiënt relatie, de toenemende corruptie in de farmaceutische industrie en over de gevaren van de versnelde mRNA-technologie-uitrol op massaschaal. Deze actie van Big Tech toont aan dat we na de episode van dwangmatige massa-vaccinatie in een episode zijn beland waarin de nadelige gevolgen ervan absoluut verborgen moeten blijven voor de burger. Deze vaststelling motiveert ons op zondag 16/4 onze bezorgdheden nog gefundeerder en gedetailleerder uit te leggen: waarom we dit allemaal meemaken en hoe deze aanslag op onze samenleving kon gerealiseerd worden. Steven en ik zijn verheugd dat we die dag eveneens bijdrages kunnen aanbieden van zielsgenoten dr. Dick Bijl en Prof. dr. Paul De Hert. Wij hopen dat u erbij kan zijn.Prijs: 50 euro voor de ganse dag inclusief lunch en drank tijdens de koffiepauzes: Ontvangst 8h.00 – Start 8h.40 – einde van de dag voorzien om 18h.00. Nadien is er de gelegenheid om met de sprekers een glaasje te drinken en een babbeltje te slaan in Leuven (locatie wordt die dag medegedeeld).

Overzicht van de sprekers


Dr. Erwin Annys

In januari 2021 concludeerde Erwin Annys, diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie, dat hij niet langer binnen een waardige arts-patiënt relatie kon functioneren ten gevolge van het dwingende massa-vaccinatiebeleid waarin eerlijke informed consent en bescherming van de patiënt niet langer mogelijk was. Hij achtte het zijn morele plicht zijn patiënten eerlijk te informeren over de angstcreatie en de misleidingen die door het beleid werden uitgerold. Zijn ervaringen resulteerden in het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.’ Daarin uit hij zijn bezorgdheid over de gevaren van het door de farmaceutische industrie afgedwongen concept ‘pandemisch massa-vaccineren’ met versneld ontwikkelde technologie op basis van genetisch materiaal.


Op 16/4 geeft hij een overzicht van de onwetenschappelijkheden en misleidingen die de burger onderging om massa-vaccinatie met deze technologie mogelijk te maken en de corruptie van het onderliggende systeem die deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. Hij geeft de huidige kennis omtrent de mRNA-vaccins mee hetgeen tot de onvermijdelijke conclusie leidt dat deze technologie zo snel mogelijk dient gestopt te worden. Tot slot worden oplossingen aangereikt om naar de toekomst toe een beteugeling van de ontspoorde macht van de farmaceutische industrie te realiseren en een eerlijke geneeskunde te herwinnen waarbij de patiënt centraal staat in plaats van het aandeelhouders- kapitalisme van de industrie.


Dr. Dick Bijl

Dick Bijl (1956) is oud-huisarts en epidemioloog. Hij schreef over medicijnen en vaccins als hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin en president van The International Society of Drug Bulletins (ISDB). Zijn mening is dat de meeste medicijnen niet werken en ook niet helpen. Hij schreef honderden artikelen en 8 boeken over medicijnen. In 2011 bracht hij de boodschap dat de griepprik niet werkt. Dat gaf nogal wat rumoer, vooral bij belangen verstrengelde artsen en onderzoekers. In Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig nietsdoen (2020) legde hij de wetenschappelijke onzin van de vaccins tegen de Mexicaanse griep en van het antivirale middel Tamiflu bloot. De onder aanvoering van de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus uitgegeven medicijnen kostten de burgers € 0,5 miljoen. Hijzelf boerde er goed van.


Daarna schreef dr. Bijl met diverse experts Pandemische chaos (2021) en als laatste Voorbij de pandemische chaos (2022). Hierin wordt de vraag of we goed op weg zijn negatief beantwoord: De farmaceutische industrie en de grote multinationals hebben een machtsgreep gepleegd waardoor de democratie ernstig bedreigd wordt. Er is heel wat werk aan de winkel.

Bijl heeft 2 websites: www.hetpillenprobleem.nl en www.overnu.nl waar kritische artikelen op worden gepubliceerd.


Prof dr. Paul De Hert

Paul De Hert is vice-decaan, gewoon hoogleraar en als grondrechtenspecialist werkzaam in de vakgroepen Interdisciplinaire Studies van het Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg (TILT). Hij schreef meer dan 500 bijdragen (in boeken en tijdschriften) en is lid van meerdere tijdschriften, waaronder Criminal Law and Philosophy. Hij doceert en doceerde onder meer (internationaal en Europees) Strafrecht, Internationale bescherming van de rechten van de mens, Rechtstheorie- Privacy & Data Protection. Hij is tevens voorzitter van de VUB Fundamental Rights Research Centre (FRC).


Op 16/4 gaat Paul in op een levensbeschouwelijke kwestie. Wat doen we met technologie en wat heeft technologie (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) met geloof te maken?

Humanistisch ongeloof in hard geloof in technologie

Het moderne humanisme wordt gekenmerkt door tegenstellingen (bijvoorbeeld tussen rationalistische en religieuze humanisten) en leden van allerlei pluimage (vrijdenkers, atheïsten, remonstranten, vrijzinnige christenen en meer). Toch slaagde het humanisme er in via gezamenlijke standpunten en breed gedragen beginselverklaringen om als één groepering naar buiten te treden. Blinde vlek in discussies over het humanisme is de rol van technologie: sommigen noemen zich transhumanist en zijn wild enthousiast over technologie, andere zijn voorzichtiger en noemen zich natuurhumanist. Met de recente ontwikkelingen inzake technologie wordt het makkelijk om op autoritaire wijze mensen te volgen in hun doen en laten (surveillance) en ze te onderwerpen aan micromanagement. We hebben tijdens de pandemie allemaal QR codes leren gebruiken om naar het café te gaan. Ook belooft technologie ons een langer leven en boven-menselijke vermogens. Harrari schrijft in dat verband over de geboorte van de God-mens (homo deus) die de gewone mens vervangt (homo sapiens) Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het natuurhumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme. Net zoals elk humanisme is het natuurhumanisme een open, gemeenschappelijk te schrijven verhaal. Waarvan we hopen dat het bijdraagt aan een betere wereld.


Steven Arrazola de Oñate

Steven Arrazola de Oñate is voormalig luchtmachtofficier, hij was gedurende meer dan 15 jaar actief als Inlichtingen – en Veiligheidsofficier en hij nam deel aan verschillende buitenlandse missies in zowel het Midden-Oosten als in Afrika. Na zijn militaire carrière werd hij politiek actief bij Open Vld in zowel de lokale als de nationale politiek. In 2020 kroop hij in zijn pen om de misstanden in onze democratische maatschappij aan te kaarten. Een jaar later nam hij afstand van Open Vld én van de politiek.


Steven was één van de zeldzame politici die in de crisis de moed vond om zich tegen het coronaverhaal uit te spreken, midden in de publieke ruimte. Zijn boek ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’ is een en niet-exhaustief werk waarin Steven vanuit zijn visie, een waardevolle historische neerslag maakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa. Steven was ook de host van podcast ‘Compleetdenkers’ en ‘Het Spreekuur’ en is momenteel bestuurder van een verzekeringskantoor. Hij is host en moderator van het ‘De Ontmaskering-dag event’ op 16 april.


Dokter Erwin Annys


907 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

3 Comments


Lekker jezelf kunnen blijven Steven. Geen fratsen. Ben als mens op de wereld mogen komen en wil als volwaardig mens weer van de wereld, na een leven te hebben mogen leven als mens en daarvoor dankbaar te zijn.


Like

Een interessant boek voor wie dieper wil ingaan op wat er zich in Amerika afspeelde bij het begin van de Covid-crisis.


*****


"PRESIDENTIAL TAKEDOWN": hoe Anthony Fauci, de CDC, NIH en de WHO samenspanden om president Trump omver te werpen


Geschreven door:

Dr. Paul Elias Alexander

& Kent Heckenlively

15 november 2022

https://www.goodreads.com/book/show/61964048-presidential-takedown


Een explosieve kijk achter de schermen van de laatste maanden dat Donald Trump nog in functie was en hoe de reactie op de COVID-crisis een zorgvuldig bedacht plan was om hem te gronde te richten.


In januari 2020 leek Donald Trump op weg naar een gemakkelijke herverkiezing. Niettegenstaande zijn eerste twee jaar werden gedwarsboomd door House Speaker Paul Ryan, senaatsleider Mitch McConnell en de Democraten, was zijn…


Like

Dat juiste informatie zeker nog altijd nodig is bewijst deze enquette

*****


De Amerikanen geloven dat de "COVID-19: virusdoden vs. vaccindoden" bijna hetzelfde zijn. Nieuwe resultaten van de Rasmussen-enquête zijn zojuist gepubliceerd Robert W. Malone MD, MS 31 maart 2023 https://substack.com/app-link/post?publication_id=583200&post_id=111885319&utm_source=post-email-title&isFreemail=true&token=eyJ1c2VyX2lkIjoxMDczMDY3OTYsInBvc3RfaWQiOjExMTg4NTMxOSwiaWF0IjoxNjgwMjg1NDQzLCJleHAiOjE2ODI4Nzc0NDMsImlzcyI6InB1Yi01ODMyMDAiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.rJaSGXKqT2Y6yfpUXXcBOh-Ygqj8-8Ku0ZTDaxAG6vc Een nieuwe opiniepeiling door Rasmussen https://substack.com/redirect/f63449a0-65e7-4d2e-b81b-c4873cd75c72?j=eyJ1IjoiMXJ2eWdjIn0.H3oXYJkUuhHO1dtfhrPQMTdVNKNefDitUouZGaERZ8A toont gegevens die bevestigen wat velen van ons hier op Substack al wisten. Dat de vaccins gevaarlijk en onveilig zijn en per direct van de markt gehaald moeten worden. Er geloven bijna evenveel Amerikanen dat er iemand uit hun naaste omgeving is overleden aan de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin als aan de ziekte zelf. Uit de laatste nationale telefonische en online enquête van Rasmussen Reports blijkt dat 11% van de Amerikaanse volwassenen zegt dat een lid van hun hui…

Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page