top of page

8 versus 3.600.000.000

Anda had zijn zaakjes goed onder controle.

Hij was dan wel een politieke krokodil - die behoorlijk wat meegemaakt had in zijn leven - hij had het toch maar geschopt tot stamhoofd van de Liawep, een geïsoleerde stam in Bolivia.

Zijn ouders, een verlicht stel, uit de ‘cercle académique’ in Den Haag, waren in zekere zin ook al primitief, want die wilden per se terug naar hun ‘roots'. Want dat stond chic.

Papegaai-groen als ze waren, hadden ze er niet beter op gevonden, dan een trektocht te ondernemen in het Amazonegebied, maar daar waren ze mekaar, tijdens een Picknick, kwijt gespeeld. Dat gebeurt nu eenmaal bij ouders, die hun handigheid, uit narcisme, overschatten.


Leider-capaciteiten had Anda niet echt, maar dat was hier ook geen vereiste. De mensen van zijn stam hadden er niets op tegen, in slavernij te leven, mits ze maar zoet kregen, en af en toe een soort rimboe-festival. En zelfs al waren ze in aantal behoorlijk in overwicht, ze zetten hem zelfs eigenhandig op de troon, bekwaam of niet. Het viel hem dus ook niet moeilijk om ze wijs te maken, dat hij alles wist, en in rechtstreeks contact stond met de ‘Grote Broer’.


Alles liep lekker, tot Greetje roet in het eten kwam gooien. Die was als kind al balorig geweest, en wilde niet naar school, dat vond ze saai, dus had ze iets geks geprobeerd, en dat was aangeslagen. Net zoals zij zelf trouwens. Maar tijdens de zoektocht naar de beste bomen, voor haar biobrandstof, was ze totaal verdwaald geraakt - net zoals in haar hoofd .

Toen ze haar locatie wou doorgeven aan het hoofdkwartier had ze tot overmaat van ramp - haar specialiteit trouwens - geen signaalbereik, iets wat ze met gebaren en pancartes probeerde duidelijk te maken, aan de ingedommelde leden van Anda’s stam. Maar dat ze nu net dit wilde uitleggen, aan zijn onderdanen, vond de chef geen goed idee ! Dat deed afbreuk aan zijn gezag. Gelukkig voor hem was dat makkelijk te counteren, want wie, in een geïsoleerde stam, gelooft nu in godsnaam in nonsens, zoals golven en stralen, ether en signalen … ?

Hij moest ze alleen maar goed bespelen, want zo bleef hij aan de macht.Vindt u dit een gek verhaal? Dat is het ook. Maar uiteindelijk niet zo gek als u denkt…

Wij zijn immers geen haar beter. Durven wij het dan aan, denkt u, om andere dingen te geloven, dan men ons wijsmaakt? Zitten wij niet net zo goed vastgeroest, in ons stereotiepe denken?


Op één van mijn artikels kreeg ik, van een zekere ‘Bart’, de volgende doordenker als opmerking :

‘Het afleren van vrij denken - out of the box - is een heel geslepen psychologisch concept waar iedereen mee te maken heeft gehad. Wij denken gestuurd, gekanaliseerd.’


Ik kan hem daarin volgen. Ook ik denk dat we behoorlijk geconditioneerd zijn, om enkel te geloven, in de vertrouwde, voor de hand liggende gedachten. We weigeren die dingen te zien, of te geloven, die niet volledig passen, in wat we altijd al weten en geloven.


Overtuigingen zijn immers ijzersterk - Mark Twain schreef:

‘It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled.’

Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden

dan ze ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden.

Ook als we onszelf voor de gek houden, krijg je dat er moeilijk uit. Of in…


De primitieve stam uit mijn intro denkt in termen van ‘eerst zien en dan geloven’, dus is hun denken te beperkt, om mee te gaan in de uitleg van een alien. Maar dat sluit uiteraard al een hele wereld uit. Want wat is er zoal niet rondom ons, dat we niet direct kunnen waarnemen?

Er is ruimte, er zijn geluiden… Dat laatste zijn golven, die je niet ziet, maar die er wel zijn.

En de ruimte is absoluut niet leeg. Wij leven in een stralingsveld van jewelste.

In de begindagen van de ‘technologische wonderen’ kon je op televisie - toen nog zwart-wit - horen zeggen: ‘we zijn terug in de ether’, en toen wist je: OK, hun antenne zendt uit, en mijn antenne ontvangt. Die stralen moeten zich dus wel rondom mij bevinden. Dat nam je aan. Je wist en geloofde het, zelfs al zag je ze niet. Dat idee was ingebakken. En af en toe viel één van die antennes uit, of de verbinding weg, en dan had je klank, noch beeld.

In het eerste geval waren er geen golven, in het tweede ving je die niet op…


In de huidige ‘modern times’ staan we daar niet meer bij stil, maar we zitten continu middenin straling, ziekmakend zelfs, denk aan 5G. Een zeer interessante uitleg daarover geeft Peter Van Den Broucke in Compleetdenkers . Met directe impact op ieder van ons. En we beseffen het niet eens voor de helft!


Voor onze GSM’s gebruiken we zendmasten, in huis werken we met wifi, we communiceren met satellieten om onze GPS locatie te bepalen, we hebben nucleaire grondstraling, en af en toe praten we met elkaar, en dat zijn ook golven.

De warmtepomp levert warmtestraling via de vloerverwarming, behalve dan als het hard vriest haha (Bron). En uit de kwantumfysica weten we dat alle deeltjes - moleculen, atomen, protonen, neutronen, elektronen, en je kan gerust nog een aantal stappen minimaliseren - niet alleen materie zijn, maar tegelijkertijd ook golven, kleine 'pakketjes' van trillende energie.

Tot zover zijn we min of meer mee, en we betwisten het niet, maar als er dan iemand afkomt met :

’Wacht eens even! We zitten middenin een stroom van onaangeboorde energie.

Waar wachten we op om die aan te boren? …’, dan verklaren we die kierewiet.


We hebben er geen problemen mee om Nikola Tesla te volgen tot op een bepaald punt, de uitvindingen waarvan we nu, in het dagelijkse leven, gebruik maken. En dat zijn er heel wat: de wisselstroom, de afstandsbediening … Dat kan u lezen in de korte biografie die volgt.

Maar als hij het heeft over ‘vrije energie’, dan gaat ons dat te ver, en vinden we het een dwaas.

Over dit alles - en over zijn leven en werk - wil ik het hebben in dit artikel.

Maar ik zet aan met een stukje vrije mening van mezelf. Wat vrije energie betreft, geef ik hem het voordeel van de twijfel. Volgens mij kan daar best veel van kloppen. Ik hou niet aan ‘eerst zien en dan geloven’. Ik ga even mee in Barts vrij denken, niet gekanaliseerd, gestuurd. Out of the box.


Met mijn huis-tuin en keukenverstand denk ik hierbij aan ‘bliksems’. Over de hele aardbol zijn op elk willekeurig moment naar schatting ongeveer 1800 onweersbuien actief, en bliksemt het elke seconde gemiddeld 50 tot 100 keer. Pure elektrische ontlading, puur energiestroming.

Maar ik denk ook, kleinschaliger, aan de statische elektriciteit, als ik een trui aantrek. Telepathie durf ik er ook in gooien - ben ik voor gekend - maar misschien is dit voor velen teveel Houdini. Wat gebeurt er bij accupunctuur? Ik kreeg daar hartritmestoornissen mee weg, en de cardioloog vond: we weten dat het werkt, maar doordat we het niet kunnen verklaren, bestaat het niet voor ons. Dat gebrek aan verklaring, daar heb ik geen probleem mee. Als het werkt, dan werkt het…


OK, overal energie. Alleen: hoe krijg je die getapt in gebruiksklare verpakking

Maar … nog belangrijker … hoe komt het dan, dat we dit niet verder uitproberen, of uitdokteren.


Om dat laatste te snappen moeten we doorscrollen, naar de factor ‘machtsstructuren’. Hoe worden mogelijkheden gestuurd, door zij die de touwtjes in handen hebben. De Anda’s van deze wereld : Davos, de chantage, de maffia op wereldschaal. De Guterres-sen, Gates, Bloomberg, de mediamagnaten en ICT bonzen, die ons wijs maken dat alles onder controle is. En dat, als dat niet het geval is, we ons nog geen zorgen hoeven te maken, want dat zij het in orde zullen brengen voor ons. Hoe nobel kan je niet zijn? Zij alleen hebben de gave om ‘regulerend’ op te treden.

Wie niet volgt, wordt buitenspel gezet. Daar zijn ze zelfs trots op. Hun geld geeft hun alle macht.

Vergeet niet: 8 personen op deze planeet bezitten meer dan de 3,6 miljard armsten op Aarde, de helft dus van de wereldbevolking. En dit is geen hoax - of wordt toch niet als dusdanig aanzien.

Maar daar kom ik later op terug. Laat ik beginnen bij mijnheer Tesla.


Dat was een behoorlijk onorthodoxe man en een klassiek excentrieke genie.

Hij was, in mijn ogen, zowel een zootje ongeregeld, als een supertalent. Maar dat neemt niet weg, dat hij ongetwijfeld behoort tot de top vijf van de meest geleerde (westerse) mensen ooit.

Tesla’s ideeën, en de systemen die hij heeft bedacht, worden nog steeds wijdverbreid geprezen en toegepast. Het hoofdprobleem waar hij mee kampte: ze waren té ver op hun tijd vooruit.


—————— Heeft u geen zin in zijn biografie, spring dan naar de volgende streepjes-markering.


Nikola Tesla is geboren in 1856 in het Servische deel van Kroatië. Hij had uiterst intelligente ouders, een enorme verbeelding, en liet zich reeds als kind opmerken, door zijn experimenten en uitvindingen. Iedere constructie die hij uitwerkte of elk experiment dat hij deed, kon hij tot in de kleinste details voor zijn geest halen, nog voor het in praktijk was gebracht.

Die gave heeft hij gebruikt in zijn verdere leven, en de uitvindingen die hij deed waren vaak behoorlijk futuristisch en visionair.

Zo voorspelde hij veel technologische innovaties, die we nu als vanzelfsprekend beschouwen.

Zijn bijdrage aan wetenschap en technologie is enorm, en hij wordt dan ook gezien als een van de grootste elektrotechnische ingenieurs en uitvinders aller tijden.


Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroom-generator,

en van andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet.

Ik vermoed zelfs dat men zijn roepnaam Niko daarom heeft gebruikt, voor het bekende merk met schakelmateriaal, stopcontacten - dit even terloops…


Zijn leven leest als een roman - met ups & downs - hij was behoorlijk temperamentvol, en niet bepaald de meest evenwichtige in zijn soort. Zo had hij in zijn studententijd periodes waarin hij maniakaal studeerde, en andere momenten waarin hij gokverslaafd was, en er met zijn pet naar gooide - reden waardoor hij uiteindelijk niet slaagde voor zijn opleiding.

Hij was nochtans uiterst bekwaam en studeerde werktuigbouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde en talen aan verschillende Europese universiteiten, waar hij zich telkens liet opmerken door zijn genie en originaliteit.


Aan het einde van de 19e eeuw, werkte hij in Boedapest en Parijs voor de Europese telefoonmaatschappij van Thomas Edison, voor hij, in 1884, naar de Verenigde Staten emigreerde. Ook hier werkte hij gedurende een korte tijd voor Edison, maar na herhaaldelijk gekibbel met hem - over de voordelen van gelijkstroom versus wisselstroom - nam hij ontslag en richtte een eigen compagnie op.

Hij patenteerde een hele reeks elektrische apparaten. Verbeteringen aan de telegraaf, gloeilampen en verschillende elektrische machines, zoals generatoren en motoren, waren daar enkele van.

De AC-inductiemotor (alternating current of wisselstroom), die hij aan Westinghouse verkocht, was een van zijn beste uitvindingen. Tesla sloot zich bij hem aan, en hielp hem de oorlog winnen voor elektriciteitsdistributie, in de VS en internationaal. Daar maken we nu nog gebruik van.


Maar zijn karakter zat hem vaak in de weg en overschaduwde zijn engagementen en prestaties. Hij was ook behoorlijk eigenzinnig, voerde niet altijd de opdrachten uit, waar zijn werkgevers hem voor betaalden, en leefde zodanig luxueus, dat hij meerdere keren in zijn leven aan de grond zat. Hij trok zich wel telkens opnieuw uit de slag, en kon genieten van een comfortabele levensstijl in hotels, dankzij zijn royalty’s, en de incidentele steun voor onderzoek die hij ontving, van een gestage aanvoer van rijke klanten.

Hij werd bejubeld door zijn collega’s - waaronder Einstein - en groten der aarde. Het lukte hem telkens opnieuw krantenaandacht te krijgen en hij kreeg verschillende grote onderscheidingen en eredoctoraten aan meerdere universiteiten. Maar het was wel een keikop. Zo weigerde hij de nominatie voor de Nobelprijs, omdat hij die kreeg samen met Edison, zijn aartsrivaal.

Ook de Nobelprijs voor zijn werk op gebied van radiotechnologie, had hij trouwens moeten krijgen, maar die werd in 1909 voor zijn neus weggekaapt door Guglielmo Marconi. De Italiaan had hiervoor wel gebruik gemaakt van radiocomponenten, waar Tesla het patent op had. Dat liep uit op een behoorlijk ingewikkeld verhaal, inclusief rechtszaken en ouderwetse marketing.

Marconi kreeg hierbij de steun van de zakelijke investeerders Andrew Carnegie en Thomas Edison maar, om dit verhaal kort te houden: Tesla werd uiteindelijk door het Amerikaans Hooggerechtshof in eer hersteld als de uitvinder van de radio, zij het pas na zijn dood (1943).


De Duitse wetenschapper Röntgen was in die periode de ontdekker van de straling met zijn naam, en ik heb altijd gedacht dat het echtpaar Curie de primeur had van de allereerste röntgenfoto van een mens, maar dat klopt blijkbaar niet. Het is terug Tesla die daar in slaagde, met röntgenbuizen van eigen ontwerp. Zijn Röntgenfoto werd gepubliceerd in ‘The Electrical Review’.Tesla had blijkbaar ook een neus voor glamour en bewoog zich in de hoogste kringen, iets wat misschien voor het geld dat hij nodig had voor zijn plannen, wel niet zo slecht gezien was.

Zo gaf hij in Madison Square Gardens een demonstratie van een radiogeleide boot - ziet u het belang ervan in onze tijd ? - en als heuse flamboyante showman gaf hij demonstraties die uitmondden op een regelrecht spektakel.


De doorbraak voor wisselstroom bereikte hij door de verlichting van de wereldtentoonstelling in Chicago volledig op zijn uitvinding te doen draaien (1893).Daarnaast was hij de ontwerper van de eerste waterkrachtcentrale in Niagara Falls, die in 1895 begon met het produceren van elektrische stroom. Dat was het begin van de elektrificatie van de Verenigde Staten en de rest van de wereld. En hij anticipeerde op het faxapparaat en de moderne mobiele telefoon. Dus u merkt het, hij had een behoorlijk uitgebreid en succesvol palmares.


Maar los daarvan schuwde hij ook de controverse niet. Zo beweerde hij onder andere, dat hij tijdens één van zijn experimenten signalen - piepjes met een regulair patroon - had ontvangen, die hij toeschreef aan buitenaards leven. Ook Marconi had trouwens, naar eigen zeggen, een gelijkaardige ervaring gehad. Misschien zat hun rivaliteit hier voor iets tussen, en boden ze tegen elkaar op. Of misschien capteerden ze wel elkaars klopgeluiden, wie zal het zeggen.


Tesla blijkt ook plannen gehad te hebben voor een laserstraal-kanon, dat kon worden ingezet voor oorlogsdoeleinden, iets wat voor de FBI vermoedelijk al voldoende reden was, om een deel van zijn patenten achter te houden.

FBI-directeur J. Edgar Hoover werd hiermee geconfronteerd, maar die beweerde niets af te weten van microfilms, waardoor de zaak - nogal bizar en mysterieus - werd geklasseerd.


De laatste tien jaar van zijn leven isoleerde Tesla zich in zijn hotelkamer, levend van een mager dieet van gekookte groenten en warme melk. Hij bracht het grootste deel van zijn dagen door, gekluisterd aan zijn bed, met als enige afleiding het voederen van de duiven.

Een nieuw dienstmeisje in het hotel had zijn ‘niet storen’ bordje niet gezien, en vond hem levenloos in zijn kamer, overleden aan een hartinfarct.

Dat was in 1943 en hij was toen 86 jaar oud.


Er kwam massaal veel reactie op zijn overlijden: rouwbetuigingen van grote wetenschappelijke en politieke figuren over de hele wereld, waaronder Eleanor Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse president.

De begrafenis, die plaatsvond in de kathedraal van New York City, werd bijgewoond door meer dan 2000 mensen, en voorgezeten door leden van de Servisch-Orthodoxe Kerk.

Na de crematie werd zijn as in een gouden bol geplaatst, die nog steeds wordt tentoongesteld in het Tesla Museum in Belgrado.Er was uiteraard enorm veel interesse voor wat hij achterliet, en dat was, zoals al vermeld, een gigantisch oeuvre.

Tijdens een vernietigende brand in zijn laboratorium (1895), was wel een aanzienlijk deel verloren gegaan, met name honderden modellen, aantekeningen, wetenschappelijke hulpmiddelen en foto’s, en dat was natuurlijk erg jammer.

Maar de grootste verdwijntruc moest nog komen, met name na zijn dood.


De officiële instanties wilden niet, dat zijn notities in ‘zogenaamd’ verkeerde handen terechtkwamen. Veel documenten en andere elementen van Tesla's werk verdwenen dan ook op mysterieuze wijze, net zoals de meeste van zijn aantekeningen en persoonlijke dagboeken.

Onder die plannen zat een project dat misschien van grotere waarde had kunnen zijn, dan alle voorstellen en pistes voor transitie waar ‘wij’ momenteel mee bezig zijn.

Misschien was dit wel de heilige graal voor de mensheid, alleen…

Het ligt nogal gevoelig en er zijn een ‘paar’ obstakels… Waar gaat dit over?


——————


Tesla zelf beschouwde de stationaire elektromagnetische golven - en hoe die in wisselwerking stonden met de aarde - als zijn grootste ontdekking, en hij zou hierop, de rest van zijn leven, blijven zoeken. ( Elektrische en magnetische trillingen zoals radiogolven en röntgenstraling )


Om dat te doen verplaatste hij zijn laboratorium naar Colorado Springs, en bouwde er een enorme zender, aangedreven door miljoenen volt elektriciteit. Hij was er van overtuigd dat zijn uitvinding het potentieel had, om elektrische kracht over te dragen over grote afstanden, zonder dat draden nodig zijn, en hij hoopte op een dag de hele wereld te voorzien van gratis energie.

Of dit een droom was, of realistisch is, daar kan ik me niet over uitspreken.

Maar je moet toegeven: hij had al wel meer futuristisch dingen bewezen en gerealiseerd.

En… het is niet omdat de Liawep stam uit mijn intro, niet weet, hoe ze olie of gas uit de grond moeten halen, dat dat er niet in zit, én kan worden gewonnen. Het overtuigende bewijs? Het is óns wel gelukt, het er uit te halen. Door verder spitten en ‘out of the box’…


Weten hoe je die ‘vrije energie’ moet aanboren, zou uiteraard de hele wereld op zijn kop zetten.

In ‘normale omstandigheden’ zou iederéén toch vrolijk moeten worden, van de eventuele mogelijkheden en de vooruitzichten, die dit biedt, of zou kunnen bieden… stel dat Niko gelijk had. Alleen: er is een klein detail dat we niet uit het oog mogen verliezen.


Tesla werd gefinancierd door investeerders - zoals het Wall Street-wonder J.P Morgan - en die super rijke elite was het enkel om te doen, om zijn uitvindingen voor enorme winst op de markt te brengen.Dat ‘gratis’ zagen ze absoluut niet zitten, want dat haalt uiteraard hun verdienmodel onderuit.

Zij waren niet van plan de kip met de gouden eieren te slachten, voor een ideaal van - wat ze in dit verband aanzagen als - een excentriek genie. Morgan besefte heel goed, dat er geen winst meer viel te halen, als Nikola slaagde in zijn plan, en sloot de geldkraan dicht.

Tesla probeerde dan nog wel, grotendeels met eigen kapitaal, een 187 meter hoge zendmast te bouwen in het laboratorium van Wardenclyffe, bekroond met een 68 voet koperen koepel om zijn proeven verder te zetten, maar niemand wilde nog met hem in zee.

Want hij had wel iets over het hoofd gezien. Door 51% van zijn patenten aan Morgan te verkopen, kon die - bij alles wat Tesla nog wilde doen - bepalen of het doorging of niet.

En dat was uiteraard geen positie om nog investeerders aan te trekken. Tesla was lieveling van de elektrotechniek af, en alle bankiers weigerden het, om hem nog langer te financieren. End of story.


——————


Wat kunnen we daar nu uit leren, wat betreft de kansen die wij hebben om - in onze huidige tijd - uit de (klimaat)problemen te raken? En te kunnen voldoen aan de toenemende wereldbevolking, en de groeiende vraag naar energie? Daarvoor ga ik even terug naar de titel van dit artikel.


8 versus 3.600.000.000. U begrijpt uiteraard onmiddellijk de implicaties van deze verhouding.

Het machtsevenwicht is totaal uit balans, en een extreem kleine club heeft alle macht in handen.

Zij kunnen vrijuit een veto uitspreken, en de geldkraan voor de planeet dicht draaien.


Wat denkt u dat er in Davos gebeurt? Een oplossing zoeken voor de planeet of het klimaat?

Dat gelooft u toch zelf niet? Ottmar Edenhofer, een van de medevoorzitters van de IPCC werkgroep "Mitigation of Climate Change” zei al in 2010 :

“In wezen is het een grote vergissing om klimaatbeleid los van de grote vraagstukken van globalisering te bespreken. De klimaattop in Cancún eind deze maand is geen klimaatconferentie, maar een van de grootste economische conferenties sinds WO II.”

Wordt het dan niet stilaan tijd, dat we ons realiseren wáár het complot precies zit???


Hogerop in dit artikel had ik het al over een zekere ‘bart’ en hij schreef onder andere ook dit:

“We worden als mensheid collectief gegijzeld door het geld,

en de machtshonger van de elite, waarbij alles moet wijken voor waanzin!”


Ziet u het verband met Nikola Tesla? Hij geloofde in wat men noemt ‘vrije energie’.

Dat noemt men zo omdat deze vorm van energie overal en altijd beschikbaar is,

vrij van bezit en vrij van winstoogmerk.

Maar die idee kwam in botsing, met de intenties van zijn opdrachtgevers.

En daarin verschilt ‘vrije energie’ met ‘hernieuwbare energie’…

Want dat laatste is, zoals iedereen ondertussen hopelijk beseft, behoorlijk lucratief.

En absoluut niet vrij, laat staan gratis.

En dus heeft men er alle belang bij dat het - renderend of niet - op de markt blijft.


Tesla heeft zijn gelijk niet kunnen bewijzen, maar betekent dat dan, dat het hier ophoudt?

Ik zocht het op, en veel werd me duidelijk door dit zopas verschenen boekje

"Energie in Overvoed - Introductie in vrije energie" geschreven door Karsten van Asdonk.


Blijkbaar zijn er meerdere groepen en bedrijfjes bezig, met het ontwikkelen van dit genre technologie. Daarom niet alleen voortbouwend op het werk van Tesla, maar ook volgens een eigen weg. Zelfs al begrijp je daar geen snars van, en kan je het je zelfs niet eens voorstellen waar ze het over hebben, daar moet je respect voor hebben, vind ik. In mijn intro had ik het al over vrij denken - out of the box - en daar gaat het hier nu net om. Ik heb alle respect voor Karsten, want je moet het toch maar doen en durven. Niet de gemakkelijkste weg. Vol overtuiging schrijft hij :

“Alles is energie, in welke vorm dan ook. Of het nu materie is of licht, of het nu zichtbaar is of onzichtbaar - het is een vorm van energie. Twee bekende wetenschappers, John Wheeler en Nobelprijswinnaar Richard Feynman, stelden dat er genoeg energie zit in het volume van een gemiddeld theekopje om alle oceanen ter wereld eerst aan de kook te brengen en vervolgens volledig te laten verdampen. Omgerekend zou dat genoeg energie moeten zijn om de hele planeet meer dan een miljoen jaar van elektriciteit te voorzien! Sinds Tesla, zijn talloze wetenschappers en uitvinders er in geslaagd vrije-energie-technologieën te ontwikkelen. Die hebben de markt echter nooit bereikt, omdat ze de gehele structuur van de samenleving - met name de machtsstructuur - drastisch zouden veranderen. Een overvloed aan schone energie voor de gemiddelde mens betekent namelijk de instorting van biljoenen-bedrijven in gecentraliseerde energie.”


Nogmaals. Of ik daar nu kan in komen of niet, dat doet er niet toe. Ik blijf het erg moedig vinden van de schrijver en wetenschapper, dat hij het zo vol overtuiging opneemt voor zijn zaak.

Want geef toe: hij gaat hierdoor waarschijnlijk niet zo’n gemakkelijk leven tegemoet.

Dat kon je ook opmaken uit de ervaringen van andere uitvinders, die hierrond experimenteren, en dingen uitwerken. De consequenties zijn zwaar, gaande van sabotage en broodroof, tot zelfs geliquideerd worden. Dat laatste is voor sommigen onder hen ondertussen, al gebeurd. De club van acht is alert… Zij hebben de macht en de middelen. Kolonialisme op wereldschaal.


Wat de technologie betreft is het nu aan de ‘vrije-energie’-technologen zelf, om hun gelijk te bewijzen; niet alleen met inzichten maar met concrete, tastbare bewijzen.

Het internet blijkt in hun strijd van onschatbare waarde, zowel in het vinden van informatie als in het delen ervan. Maar, zoals Karsten ook schrijft, hier vind je behoorlijk wat kaf tussen het koren, al was het maar om hun werk en resultaten in diskrediet te brengen.

In de groep wetenschappers in vrije-energietechnologie zelf, wordt de lat wel hoog gelegd, en is de testprocedure niet mals. Ook dat kan je lezen in het boekje.


Ik hoop van harte dat het hen lukt - in ieders belang - en dat ze hun hoofd financieel boven water kunnen houden en niet kopje onder worden geduwd - door dezelfde haaien …

Ik wens de ‘vrije energie’-vorsers nuttige verspreiding via internet, maar besef heel goed:

ook dat wordt in de hand gehouden en gestroomlijnd door dezelfde haaien.


Doorgaans wordt hierrond gereageerd met ‘je kan dit toch nooit veranderen’, maar ik blijf er in geloven, dat ook de zwaarste tanker van koers kan veranderen, mits voldoende kleine slepers.

Heeft ons vrij denken zich dan niet, midden vorige eeuw, een beetje kunnen bevrijden van eeuwenlange druk en indoctrinatie? Maar let op! We lopen misschien alweer in een andere sloot.


Men misbruikt hiervoor klimaatleugens. En wij, primitieven, geloven dat. Ik citeer nogmaals bart :

“Energie transitie naar wat? Milieu probleem, stikstof probleem, CO₂ probleem. Er Is Geen Probleem. Alles is te weerleggen. Maar de vermeende problemen mogen zelfs niet worden uitgelegd in een breder maatschappelijk debat, waar gewoon slimme mensen mogen meepraten, die de boel niet zomaar aannemen, en genoeg bagage hebben om de boel te weerleggen als het niet klopt. Leer de dwaling te herkennen vanaf de basis, en brand die dwaalconcepten af met sterke argumenten, en hou vol. Mensen die goed betaald krijgen doen het niet.. die zijn niets waard voor de maatschappij.”


Gitzwart gevoel geeft dit me.

En toch: bart laat ook een opening. ‘Leer de dwaling herkennen, en hou vol’.

En ook belangrijk: we zullen het zelf moeten doen, startend met het afstappen van de ingepompte dwaalconcepten. Met andere woorden: - bewust - weg van het ‘gekanaliseerd en gemanipuleerd’.


——————


Nu toch al een behoorlijk aantal klimaatfacetten de revue zijn gepasseerd, wordt het misschien tijd om de ‘opwarming’, CO₂, energievraagstuk … even te laten voor wat het is. Want uiteindelijk :

‘Er Is Geen Probleem’.


Tijd om onze aandacht te richten naar de meer maatschappelijke gevolgen van het beleid.

Die zijn al volop zichtbaar rondom ons. Zelfs primitieven kunnen daar niet blind voor blijven.

Het wordt hoog tijd dat deze gekte stopt, en we terug oog krijgen voor de realiteit.

Niet voor wat men ons wijs wil maken - al is ze dat ondertussen al best gelukt.


Vanaf volgende week keer ik voor een aantal artikels terug naar de meer sociale kant van het klimaatverhaal. Daar valt enorm veel over te vertellen. Out of the box. Het is maar dat u het weet !


Luk Adang672 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

3 Comments


W
W
Aug 15, 2023

Ik denk niet dat werkelijke vrije energie al mogelijk is , en dat het eerst met het bewustzijn van de mensen zelf te maken heeft of het zal kunnen doorgaan , het wereldbewustzijn althans . Het is zoals met kernenergie , gevaarlijk.

Tesla heeft ook zelf afgehaakt omdat er daar occulte dingen gebeurd zijn , die maakten dat hij morele ethische bezwaren kreeg , hij haalde aardse lichtekrachten oa bliksems etc ..naar beneden , naar het onderaardse die in electromagnetische krachten omgezet werden bij die Wardenclyffe tower. J W Keely en Victor Schauberger experimenteerden ook met krachten uit de levenswereld , de eerste met boventonen uit de klankether en de tweede met spiraliserende meanderende krachten .

Like
Replying to

Graag wat meer uitleg

Like

Tot op heden het meest complete compacte verhaal over 'Niko' en de daaropvolgende ontwikkelingen in het energievraagstuk volgens mij.

Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page