top of page

Terugblik op De Ontmaskering van 16 april 2023 te Leuven

Op 12 december 2022 startten dokter Erwin Annys en ik een tournee in Vlaanderen én Nederland met De Ontmaskering. Teneinde de maskers van sommige televisie-experten, journalisten én beleidsmakers eindelijk te doen vallen, legden we tijdens deze voordrachten uit hoe we de afgelopen jaren werden gemanipuleerd en belogen. Als NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg was dokter Erwin Annys tijdens de coronacrisis rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Door dagdagelijks in het veld te staan en de wetenschappelijke literatuur op te volgen, besefte hij dat het overheidsbeleid niet klopte, foutief en zelfs gevaarlijk was. Begin 2022 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn passie als arts en zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden. Wat begon als een therapeutisch van zich afschrijven van zijn beleving en bevindingen mondde uit in het uitgeven van zijn boek FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert, dewelke op 1 december 2022 is verschenen. Ongeveer gelijktijdig verscheen ook mijn boek Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Dit boek is, zoals Sam L. Brokken, voormalig lector en onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen, zeer mooi verwoorde, een niet-exhaustief werk waarin een waardevolle historische neerslag werd gemaakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa.


Onze voorstellingen waren steeds behoorlijk snel uitverkocht, maar zowel dokter Annys als ikzelf vonden dat we tijdens de voorstellingen, die toch al ongeveer drie uur duurden, eigenlijk niet genoeg tijd hadden om echt alle listige leugens en manipulaties van de afgelopen jaren bloot te leggen. We kwamen tot de conclusie dat een dag-event meer ruimte zou bieden om zowel medische, maatschappelijke als levensbeschouwelijke aspecten uitgebreid aan bod te laten komen. Op zondag 16 april 2023 trokken we hiervoor naar Leuven, samen met zo’n 150 toeschouwers. Omdat het ontzettend belangrijk is dat nog veel meer mensen worden bereikt, besloten we een samenwerking aan te gaan met Tegenwind TV die vorig jaar nog zeer terecht winnaar was van de publieksprijs van de Vlaamse Cultuurprijzen Ultimas met hun eerste documentaire Tegenwind. Zij zouden het volledige dag-event opnemen en in mei 2023 reeds een docu-reeks uitbrengen die volledig gewijd is aan de inhoud van De Ontmaskering. Dokter Annys en ik waren bovendien ontzettend verheugd dat we nog twee bijkomende sprekers én zielsgenoten op ons event mochten verwelkomen: dr. Dick Bijl en prof. dr. Paul De Hert. Dokter Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog, was lange tijd hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin en president van The International Society of Drug Bulletins (ISDB). Naar zijn mening zijn de meeste medicijnen niet nuttig noch doeltreffend. Hij schreef er honderden artikelen en 8 boeken over. Prof dr. Paul De Hert is vice-decaan, gewoon hoogleraar en als grondrechtenspecialist werkzaam in de vakgroepen Interdisciplinaire Studies van het Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg (TILT), schreef meer dan 500 bijdragen (in boeken en tijdschriften) en is lid van meerdere tijdschriften, waaronder Criminal Law and Philosophy. Hij doceert en doceerde onder meer (internationaal en Europees) Strafrecht, Internationale Bescherming van de Rechten van de Mens en Rechtstheorie- Privacy & Data Protection en is tevens voorzitter van de VUB Fundamental Rights Research Centre (FRC).


Het dag-event was er één voor vroege vogels, want er werd reeds gestart om 8u30. Na een korte inleiding volgde er een presentatie van bijna twee uur van dr. Annys waarin hij zeer gestructureerd uitlegde dat we helaas moeten vaststellen dat het helemaal geen goed idee was om de mRNA-technologie, die voor het eerst op mensen werd gebruikt in de coronaprikken van Pfizer en Moderna, op wereldwijde schaal te gebruiken. Haarfijn, en met de nodige bronnen, legde hij uit dat het al duidelijk was uit de originele studie van Pfizer uit 2020 dat deze injecties enerzijds helemaal niet bedoeld waren om besmettingen te voorkomen of overlijdens te beperken, en anderzijds dat er te veel ernstige bijwerkingen waren om hiermee verder te gaan. Door manipulatie en bedrog werd er toch een voorwaardelijke goedkeuring gegeven om deze genetische behandeling te gebruiken. Een heel grote vergissing blijkt nu, want de beperkte voordelen wegen helemaal niet op tegen de tsunami van bijwerkingen die wereldwijd worden gerapporteerd. Dokter Annys gaf in dit eerste deel van de voormiddag een zeer goed overzicht van alle reeds gekende bijwerkingen en hield een vurig pleidooi om zo spoedig mogelijk te stoppen met mensen nog te injecteren met deze ronduit gevaarlijke technologie.

In het tweede deel van de voormiddag nam dr. Dick Bijl het woord. Hij vroeg zich af of er na het Softenon-schandaal van de jaren 60 eigenlijk lessen zijn getrokken, opdat dit drama zich nooit meer zou kunnen herhalen. Dokter Bijl maakt de conclusie dat er helaas nog meer frauduleuze studies misbruikt worden dan enkele decennia geleden. Vooreerst maakte hij duidelijk dat er wel degelijk verschillende medicijnen zijn die zeer goed zijn; denk hierbij aan antibiotica, paracetamol, bepaalde vaccins etc. Het is onnodig en zelfs gevaarlijk om alle medicatie als onveilig of fout te aanzien. Helaas zien we de laatste decennia wel dat een grote meerderheid van de nieuwe medicatie die op de markt komt totaal niet werkzaam en vaak zelfs zeer schadelijk is. Te weinig mensen beseffen dit en dr. Bijl is de geknipte persoon om dit zeer genuanceerd en verstaanbaar uit te leggen, dat bleek zeker ook tijdens zijn uiterst sterke en boeiende presentatie. De boeken die deze arts schreef zijn dan ook een echte aanrader. U vindt deze en meer info op de volgende website: https://hetpillenprobleem.nl/.


Na een smakelijke lunchpauze volgde er dan de ontmaskering van de verschillende onwetenschappelijkheden uit de coronacrisis. Deze werd gegeven door dr. Annys en ikzelf en was een perfecte samenvatting van de pijnlijke leugens van de afgelopen jaren. Al heel snel in 2020 werd er aangekondigd dat het vaccin dat toen getest werd de enige redding uit deze crisis kon zijn. Om iedereen hiervan te overtuigen werd er bewust ontzettend veel angst gecreëerd. Er werd gelogen over de werking van maskers, de lockdowns en cijfers werden gemanipuleerd om mensen bang genoeg maken en te houden opdat iedereen zich zou laten prikken en boosteren.


Na de koffiepauze had ik dan de eer en het genoegen om een presentatie te geven over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in dit ganse gebeuren. Ik heb uitgelegd hoe het dogma van pandemisch vaccineren is kunnen ontstaan en ik heb ook trachten uit te leggen dat er momenteel 307 amendementen op tafel liggen om de bestaande Internationale Gezondheidsvoorschriften (IHR) om te vormen tot een document dat er voor zorgt dat de 194 landen die lid zijn van de organisatie weldra hun soevereiniteit op het gebied van gezondheidszorg dreigen te verliezen na een machtsgreep van de WHO. Dit is een ontzettend groot risico waar te weinig mensen zich van bewust zijn en waar de media, zoals ondertussen gewoonlijk, muisstil over zijn.


Later mocht ik dan in gesprek gaan met prof. dr. Paul De Hert die het natuurhumanisme kwam voorstellen. Het natuurhumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging die vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en de mens en situeert de mens op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven. Bij een eventuele toekomstige nieuwe pandemie waar een vaccinverplichting zou kunnen ingevoerd worden, zou het natuurhumanisme een oplossing kunnen bieden volgens het arrest Vavřička van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van januari 2022. Er wordt daar immers zeer duidelijk beschreven dat Europese lidstaten ten alle tijden een religieuze of levensbeschouwelijke uitzondering dienen te voorzien wanneer zij hun burgers verplicht willen laten vaccineren. Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het natuurhumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme. Net zoals elk humanisme is het natuurhumanisme een open, gemeenschappelijk te schrijven verhaal. Meer info vindt u op Natural Humanism – A growing philosophy of life (natuurhumanisme.org), waar u zich ook kan registeren om op de hoogte gehouden te worden.


Ik kijk oprecht tevreden terug op deze schitterende dag en ik hoop dat de nieuwe docu-reeks die weldra online komt een even grote impact kan hebben als de eerste documentaire van Tegenwind TV. Het wordt immers echt tijd dat iedereen op de hoogte is van wat er zich werkelijk heeft afgepeeld. We willen dit nooit meer meemaken, maar als we dit willen vermijden is er echt wel actie nodig. De maatregelen riskeren bij een volgende pandemie nog zwaarder te zijn om de druk op prikweigeraars en (zogezegde) verspreiders van desinformatie steeds te verhogen. Het draait immers helaas vooral om geld en macht. Voltaire schreef al in 1760 “Als het een kwestie van geld is, is iedereen van hetzelfde geloof.” Dat is dan ook exact wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien. Ik ben er echter van overtuigd dat de Big Pharma de laatste jaren te ver is gegaan en hierdoor in eigen voet geschoten heeft. Alles wat bedekt is komt ooit boven en net daarom koos ik vorig jaar als titel voor mijn boek voor de leuze: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel…”


Steven Arrazola de Oñate

1.038 weergaven5 opmerkingen

5件のコメント


Rita De Swaef
Rita De Swaef
2023年9月20日

Dat zal wel dat jullie “verheugd” waren omdat jullie een hele dag onzin konden verspreiden zonder dat er ook maar iemand een reactie kon geven over het tegendeel. Als jullie ECHT op een degelijke manier over dit onderwerp willen praten, breng dan voor- en tegenstanders samen voor een hele dag. Laat hen debatteren en dan pas kunnen de mensen conclusies trekken. Het is niet door eenzijdig jullie verhaaltjes te brengen, dat jullie mij zullen overtuigen van jullie gelijk. Ter info: ik kreeg twee vaccinaties en een booster van Pfizer. Nooit enig probleem ervaren, noch iemand van mijn familie en mijn wijdverspreide vriendenkring. Niettemin kijk ik vol belangstelling uit naar een ECHT debat over dit onderwerp. Maar ik heb zo’n stil…

いいね!

Prachtige ontmaskering, hartelijk dank heren voor jullie inzet. We moeten wel attent blijven want de EU , Nato, Globalisten en vooral Maxima willen cash doen verdwijnen. Daarom dring ik erop aan van alrijd en overal cash te betalen, want als ik sommigen artikels lees willen ze echte slaven van ons maken tevens met hun 15 min. steden. We mogen nooit opgeven en blijven strjiden. Groeten

いいね!
Rita De Swaef
Rita De Swaef
2023年9月20日
返信先

Wow lang geleden dat ik zoveel onzin kon lezen in één reactie.…

いいね!

Luc en lieve Vranken
Luc en lieve Vranken
2023年4月28日

Top ontmaskering, als je het nu niet weet of begrijpt,...of ontkent

.?.nou moe.

Dankjewel heren mooi eerlijk open ontmaskerd

いいね!
Rita De Swaef
Rita De Swaef
2023年9月20日
返信先

“Eerlijk open ontmaskerd”??? Zonder dat er een tegenwoord kon komen, zo is het makkelijk 🙄

いいね!

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page