top of page

Kunnen we de focus veranderen van klimaat naar milieu?

Bijgewerkt op: 10 jan. 2023

De eerste twee korte teksten die ik recent op deze website heb gepubliceerd over het klimaatthema hebben al aardig wat gemoederen in beweging gezet en dat is best interessant. Ik vind het zeer boeiend om te lezen hoe agressief mensen kunnen worden als je gewoon vragen durft te stellen. Ik vind het ook interessant om vast te stellen dat mensen het nodig vinden om me publiek te vernederen, omdat ik luidop bepaalde vragen stel. Zolang er in onze contreien echter "klimaatbeleid" wordt gevoerd in plaats van verstandig beleid voor natuur, milieu, het landschap en onze gezondheid - zolang zal ik mij blijven uitspreken, tot spijt van wie het benijdt.


Vandaag zou ik het willen hebben over klimaat versus milieu, alhoewel deze best wat gemeen hebben worden deze te pas en vooral te onpas door elkaar gehaald. Ook ik ben zeer bezorgd over hoe we omgaan met ons leefmilieu en ik zou graag concrete maatregelen zien om daar beter mee om te gaan. Klimaat daarentegen is op z'n minst een ander bediscussieerbaar verhaal, hoe meer ik daarover lees hoe meer twijfels ik heb over het narratief dat ons wordt opgedrongen. Ik ga echter nergens beweren dat ik de waarheid in pacht heb. Door erover te schrijven hoop ik wel dat steeds meer mensen zich bepaalde vragen gaan stellen. Liefst luidop overigens, want bepaalde mensen worden dan wel heel kregelig. Onlangs was er nog een klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh. Er vlogen meer dan 1000 privévliegtuigen naar die top in Egypte om ons te vertellen dat wij met de fiets moeten gaan werken. Ik vind dit een beetje belachelijk. Het wordt dan ook, voor mij althans, steeds duidelijker dat heel veel zogenaamd klimaatbeleid gewoon ordinair draait om Westers geld opnieuw te verdelen in de wereld. Of ze willen toch doen uitschijnen dat ze ongelijkheid willen tegengaan. Waar het volgens mij werkelijk om draait is dat een bepaalde elite macht en controle wil behouden en zij willen vooral niet dat andere werelddelen economisch even sterk worden als het Westen. De grote vervuiler China begrijpt dit zeer goed en doet uiteraard en geheel terecht niet mee. Sterker nog, China verdient enorm aan de zonnepanelen en windmolens die wij installeren, omdat wij geloven dat het goed is voor onze planeet. En het afval voortkomend uit die productie? Dat is, zoals vanouds, voor Afrika. Nog steeds blijven wij helaas dit continent uitbuiten en misbruiken. Eigenlijk is dit werkelijk om te kotsen.


Het milieu is onze biologische leefomgeving, dus eigenlijk alles om ons heen. Het milieu gaat zowel over de temperatuur als de lucht en de wind, de grond, de kwaliteit van het water, de planten en de dieren. Het klimaat daarentegen is het gemiddelde weer van de laatste 30 jaar. Het weer, maar dan op grote schaal. De laatste jaren is er volgens mij te weinig aandacht geweest voor het milieu en overdreven veel aandacht geweest voor het klimaat. Er worden bovendien heel wat dogma’s verspreid die niet kloppen. Er wordt bijna hysterisch gereageerd op CO2, maar deze heeft er de laatste decennia net voor gezorgd dat de aarde eigenlijk groener is geworden dankzij het fertilisatie-effect. Dit stond alleszins toch te lezen in Nature in een wetenschappelijk artikel uit december 2021. Koolstofdioxide is dan ook geen vervuiler, het omgekeerde is waar. Zonder CO2 is er geen leven op aarde. Dit wordt dan ook zeer terecht geleerd aan kinderen op de lagere school, het is “voedsel” voor onze bomen en planten. Iedereen kent nog wel de fotosynthese, toch?


We moeten gewoon eindelijk beseffen dat hittegolven, overstromingen en klimaatverandering er altijd zijn geweest. Overstromingen zijn trouwens enkel een gevolg van slecht waterbeheer. We beleven de laatste jaren ook wereldwijd een historisch enorm laag niveau van orkanen als we dit vergelijken met de laatste eeuwen. Er is trouwens ook een wereldwijde dalende trend in doden door natuur-klimaat-catastrofen. De laatste 800.000 jaren hebben we 8 ijstijden gekend en niemand kan uitsluiten dat we hier sneller naar teruggaan dan nu gedacht wordt. Het was trouwens 8000 à 9000 jaar geleden 3°C warmer dan vandaag met minder CO2 in de lucht. Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde toegenomen met 1,07°C. Al 30 jaar wordt er paniek gezaaid terwijl er amper tot geen temperatuurschommeling heeft opgetreden de laatste decennia. De laatste 10.000 jaar hadden we dan ook meerdere schommelingen, steeds tussen de 1 à 3 graden. Mocht het nu opnieuw 2°C warmer worden is dit dus totaal niet abnormaal. Een ander mooi voorbeeld is dat er vandaag ongeveer één miljoen vierkante kilometer meer ijs op de Noordpool ligt dan tien jaar geleden. Er was inderdaad een dalende trend sinds 1980 en de klimaatpastoors brachten dit jaarlijks met veel tromgeroffel. Sinds 2012 is de trend echter veranderd en is er elk jaar terug een lichte stijging geweest. De extremistische klimaatfanatici trachten ons echter nog steeds wijs te maken dat er nog steeds ijs blijft smelten. Maar ook op de Zuidpool zien we dezelfde trend. De winter van 2020-2021 op Antarctica was de koudste sinds de metingen begonnen in 1957. Je zou toch verwachten dat de mainstream media daar uitgebreid over berichten, maar niets is minder waar. Wetenschap en journalistiek zijn helaas niet meer onafhankelijk en de nieuwe pastoors nog minder. Wie het meeste betaalt, bepaalt wat de waarheid is en dankzij de regimepers worden we dagelijks met slecht nieuws rond de oren geslagen.


Ik ben dus van mening dat we onze focus dringend moeten verleggen van klimaat naar milieu. We hebben ons milieu effectief heel slecht behandeld de laatste decennia. Daar schieten we zowel wereldwijd als in ons land flink tekort. Volgens mij moet er prioriteit gegeven worden aan de volgende thema’s: luchtverontreiniging, ontbossing, waterverontreiniging, verlies van biodiversiteit, plastic in de zee, elektromagnetische velden en straling. Door te stoppen met geld te pompen in het klimaat kunnen we, als we echt willen, echt schitterende zaken realiseren voor ons milieu. Omdat CO2 geen vervuiler is en het broeikaseffect minder dan 1% is van zonne-energie kunnen we eigenlijk per direct stoppen met het peperdure huidige klimaatbeleid waarbij de focus ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot. We moeten, volgens mij, ook per direct stoppen met biomassacentrales alsook stoppen met de subsidies voor wind- en zonne-energie. Deze laatsten zijn te onbetrouwbaar om een economie op te laten draaien en bovendien dramatisch voor ons milieu. Het vrijgekomen geld moeten we dan intelligent gebruiken ten voordele van ons milieu. We moeten werk maken van een beter bos- en waterbeheer en we moeten zorgen voor meer groen en meer water, zeker in onze steden. Daar is het immers 5°C warmer dan op het platteland en daar moeten én kunnen we effectief iets aan veranderen. Ik hoop dat dit de volgende maanden en jaren stilaan kan doorsijpelen bij steeds meer mensen. Door te blijven schrijven en kritische vragen te blijven stellen zal ik hier aan trachten bij te dragen. Tot spijt van wie het benijdt.

Steven Arrazola de Oñate960 weergaven5 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

5 Comments


Goed dat je het over een andere boeg gooit, Steven, want je interpreteert de klimaatdata volledig verkeerd. Mocht je toch zin hebben om er iets over bij te leren, en te zien waar je fouten ztten, lees dan eens grondig de volgende pagina van de site waaruit de grafiek afkomstig was die je poste in je eerst klimaatschrijfsel. https://osi-saf.eumetsat.int/community/stories/debunking-false-claims-about-sea-ice Of voor wie liever een youtubefilmpje bekijkt, volgende aanrader: https://www.youtube.com/watch?v=cpUe41EbHvQ&list=PL82yk73N8eoX-Xobr_TfHsWPfAIyI7VAP&index=61&t=11s Veel lees- of luisterplezier!

Like

Estelle Sanders
Estelle Sanders
Jan 06, 2023

Steven , bedankt voor dit interessante schrijven, inderdaad is er een verschil tussen klimaat en milieu maar dat willen de Heren niet toegeven. Een echte kenner (denk hij althans als zovelen) is daarin Timmermans. Ellende is het.

Like

Stefan van Gestel
Stefan van Gestel
Jan 05, 2023

Ik ben actief in zowel klimaatadaptatie als in beheer van leefomgeving en de transities die daar bij horen. Als ik mijn LinkedIn open zie ik een bruisende wereld van talloze personen en instituties die in NL harstikke actief zijn omtrent alles wat met de leefomgeving, watermanagement, luchtverontreiniging, ontbossing, biodiversiteit, etc. te maken heeft. Geld krijgen voor dit soort thema’s is geen probleem; overheden trekken gretig de portemonnee want ze zijn wettelijk verplicht hier wat aan te doen. Dat dit niet doorsijpelt naar de media betekent niet dat er niets gebeurt op dit gebied, het is gewoon niet heel spannend om er over te berichten. Thans, voor de massa niet. De meeste zullen de berichtgeving om de aangenomen motie ‘bodem en…

Like
Replying to

Ik denk daar anders over....

Het is niet omdat je geen klimaatwetenschapper bent , dat je geen informatie kan opzoeken en verspreiden om een dialoog op gang te brengen ...

Bovendien is het " officiële narratief " vaak politiek geïnspireerd, waardoor we niet altijd zicht hebben op wat ons verteld wordt ook waarheid is ...


" de media proberen zwart weg te zetten " , daar moet je tegenwoordig geen moeite voor doen Stefan ... " de code van Bordeaux " wordt niet langer gevolgd.

https://twitter.com/dchomecoming/status/1607822330369118212?s=20&t=ZjFwuYllqnDRbPPKAem5sA


" de media, muziek en filmindustrie " wordt al ruim 100 jaar gebruikt als " massamanipulatie-tool " .

Sinds Edward Bernais is de techniek ( en de mogelijkheden ) enorm toegenomen.

Warm aanbevolen …


Like

De focus verleggen van " het politiek geïnspireerde CO 2 reductie " naar " leefmilieu " is broodnodig... volledig akkoord Steven !

Die " klimaathysterie " is een " politiek verhaal " om " meer belastingen te innen en onze bewegingsvrijheid te beperken "

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-sustainable-cities/


Waar ik moeite mee heb is : " wij buiten Afrika uit " , "wij hebben ons milieu verwaarloosd..."

" niet Wij " maar " beleidsmakers en multinationals " zijn de oorzaak van deze wantoestanden...

" Wij " kijken machteloos toe ...

Taal is een machtig wapen dat te vaak wordt gebruikt om de bevolking " een schuldgevoel " aan te praten , en de publieke opinie te bespelen...


Like

Met uw kleine steun blijft deze website online zonder reclame

Doneer een bedrag naar keuze. Met €1 euro zijn wij al enorm tevreden.

Dankjewel voor uw steun!

bottom of page