top of page

De Ontmaskering

ontmaskering.jpg

Op 12 december 2022 startte Steven samen met dokter Erwin Annys een tournee in Vlaanderen én Nederland. Teneinde de maskers van bepaalde televisie-experten, journalisten én beleidsmakers eindelijk te doen vallen, leggen ze tijdens deze voordrachten haarfijn uit hoe we de afgelopen jaren werden gemanipuleerd en belogen. Als NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg was dokter Erwin Annys rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Door dagdagelijks in het veld te staan en de wetenschappelijke literatuur op te volgen, besefte hij dat het overheidsbeleid niet klopte, foutief en zelfs gevaarlijk was. Begin 2022 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn passie, zijn job als diensthoofd, op te geven om niet medeplichtig te worden. Hij begon toen alles neer te pennen en hij schreef het boek “FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert”, dewelke op 1 december 2022 is verschenen. In 2022 werden al voorstellingen gegeven op drie locaties (Turnhout, Leuven en Hoeselt). Op de website van Moerasbever kan u de tickets bestellen voor de geplande voorstellingen in 2023. Iedereen welkom en liefst zonder mondmasker…

bottom of page